Konkurs 2/2017 w ramach Inicjatywy EUREKA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło nabór wniosków na międzynarodowe projekty w ramach Inicjatywy EUREKA. Celem tej Inicjatywy jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

EUREKA jest to program, który wspiera konkurencyjność Europy dzięki realizacji projektów, których efektem są innowacyjne produkty, procesy i usługi. Projekty powinny charakteryzować się nowoczesnością, realną możliwością opracowania i podjęcia nowego wyrobu, wdrożenia nowej technologii lub usługi oraz szansą na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu.

W konkursach EUREKA mogą wziąć udział przedsiębiorstwa (MŚP i duże przedsiębiorstwa) oraz uniwersytety i jednostki badawcze. Konsorcjum powinno się składać z co najmniej 2 partnerów, z 2 różnych państw członkowskich EUREKI (jest ich w tej chwili 41), najlepiej w oparciu o porozumienie biznesowe.

Dofinansowanie przyznane wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 tys zł, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie realizacji projektu przez konsorcjum może wnieść maksymalnie 1 mln zł . Budżet konkursu wynosi 2 mln zł.

Nabór 2/2017 wniosków o dofinansowanie trwa do 9 października 2017 r.

Szczegółowe zasady oraz lista krajów mogących przystąpić do programu znajduje się na stronie NCBR oraz konkursu.

Image removed.