Konkurs Synthesis w ramach programu BONUS-185

Do 9 października br. trwa nabór wniosków wstępnych w międzynarodowym konkursie Synthesis, organizowanym w ramach wspólnego programu na rzecz Morza Bałtyckiego BONUS-185.

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/bonus---185/aktualnosci/art,5422,otwarcie-konkursu-synthesis-w-ramach-programu-bonus-185.htmlW konkursie mogą wziąć udział konsorcja składające się z co najmniej 3 podmiotów prawnych, z których każdy ma siedzibę w innym kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym, a przynajmniej 2 spośród tych krajów są krajami członkowskimi programu BONUS-185 (Finlandia, Dania, Estonia, Niemcy, Litwa, Łotwa, Szwecja, Polska).

Zakres tematyczny konkursu (szczegółowe rozwinięcie tematów w Call fact sheet BONUS call 2017: Synthesis):

  1. Sustainable marine and freshwater aquaculture development perspectives in the Baltic Sea region
  2. A synthesis of knowledge on the Baltic Sea food webs including an outlook for priority future studies
  3. Towards improved environmental status assessment and monitoring systems for the Baltic Sea
  4. Policy instruments and institutions for nutrient abatement
  5. High frequency automated in situ observations in the Baltic
  6. Development of a unified access point for science-based virtual decision support tools for ecosystem-based management in the Baltic Sea and its drainage
  7. Non-monetary values of the Baltic Sea ecosystem goods and services provided to human lifestyles and well-being
  8. Improved maritime risk analysis and mitigation
  9. Cumulative effects of human activities: linear and non-linear interactions and knowledge gaps

Konkurs jest dwuetapowy. Nabór wniosków wstępnych trwa do 9 października 2017 r. a pełnych wniosków do 9 listopada 2017 r.

Polscy wnioskodawcy po otrzymaniu zgody na finansowanie badań, dodatkowo muszą złożyć wniosek do NCBR, który przeznaczył na to działanie budżet w wysokości 500 000 euro.

Szczegółowe zasady oraz lista krajów mogących przystąpić do programu znajduje się na stronie NCBR oraz programu.

bonus_logo.png