PBSE – konkurs skierowany do firm z sektora elektroenergetycznego

2 października br. zostanie uruchomiony nabór wniosków do konkursu w programie sektorowym PBSE. PBSE to konkurs prowadzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (POIR, działanie 1.2 Sektorowe programy B+R). Został zainicjowany przez Polski Komitet Energii Elektrycznej. Tematyka programu obejmuje badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe dedykowane polskiej branży elektroenergetycznej.

Celem programu PBSE jest wsparcie wysiłków przedsiębiorców tworzących technologie i rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz efektywność sektora energetycznego. Duży nacisk został położony na innowacje proekologiczne: zwiększenie udziału energii pozyskiwanej odnawialnych źródeł energii (OZE) i ograniczenie emisji zanieczyszczeń.

W programie sektorowym PBSE wsparcie otrzymają realizowane przez przedsiębiorstwa różnej wielkości projekty B+R w obszarach takich jak energetyka konwencjonalna, energetyka odnawialna, sieci elektroenergetyczne oraz nowe produkty i usługi. Wnioski mogą składać zarówno pojedyncze przedsiębiorstwa jak i zrzeszone w konsorcja. 

Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu:
Obszar badawczy A: Energetyka konwencjonalna;
Obszar badawczy B: Energetyka odnawialna;
Obszar badawczy C: Sieci elektroenergetyczne;
Obszar badawczy D: Nowe produkty i usługi.

Minimalna kwota o jaką można wnioskować to 2 mln PLN, a maksymalna poziom dofinansowania na realizację grantu to 40 mln PLN. Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie dla Programu sektorowego PBSE wynosi 120 mln PLN.

Wnioski będą przyjmowane od  2 października do 1 grudnia 2017 r.

Szczegółowe zasady aplikowania oraz zakres merytoryczny konkursu znajduje się na stronie NCBR.