Europejski portal projektów inwestycyjnych

Zainteresuj swoim pomysłem inwestorów

Jesteś promotorem projektu realizowanego w UE? Pracujesz w UE i chcesz dotrzeć do potencjalnych inwestorów z całego świata? Zarejestruj bezpłatnie swój pomysł w europejskim portalu projektów inwestycyjnych (EIPP), aby zaprezentować go międzynarodowym inwestorom! Utworzony przez Komisję portal EPPI ma łączyć projektodawców (promotorów projektów) i inwestorów na całym świecie. Ma on sprzyjać pobudzaniu i przyspieszaniu możliwości inwestycyjnych w UE. Aktualna minimalna wartość projektu to 1 mln euro. Szczegóły na stronie EIPP.