Wydział Ekonomiczny

Zastosowanie statystyki matematycznej w temacie gospodarki żywnościowej, analiza rynku

Numer referencyjny
69/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Analiza statystyczna
Modele rozwoju socjo-ekonomicznego
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Zastosowanie statystyki matematycznej (statystycznej kontroli jakości, metod
z badań operacyjnych, taksonomii w temacie gospodarki żywnościowej,
analiza rynku)

Zastosowanie statystyki matematycznej w temacie gospodarki żywnościowej, analiza rynku spożywczego

Numer referencyjny
68/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Zastosowania statystyki matematycznej (statystycznej kontroli jakości, metod
z badań operacyjnych, taksonomii w temacie gospodarki żywnościowej,
analiza rynku).

Poprawność zastosowania metod wnioskowań związanych z ilościowymi metodami badawczymi

Numer referencyjny
67/2009
Typ oferty
Ekspertyzy
Słowa kluczowe
Modelowanie matematyczne
Analiza statystyczna
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Poprawność zastosowania metod wnioskowań związanych z ilościowymi
metodami badawczymi (zwłaszcza statystyki matematycznej, metod
używanych w badaniach operacyjnych oraz kontroli jakości, metod taksonomii)

Analizy kosztów pracy, zużycia materiałów i energii

Numer referencyjny
66/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Modele rozwoju socjo-ekonomicznego
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Analizy kosztów pracy, zużycia materiałów i energii

Oceny i kalkulacja kosztów, rentowności, płynności finansowej

Numer referencyjny
65/2009
Typ oferty
Ekspertyzy
Słowa kluczowe
Matematyka i Statystyka
Modele rozwoju socjo-ekonomicznego
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Analiza rynku w zakresie produkcji energii odnawialnej

Numer referencyjny
60/2009
Typ oferty
Ekspertyzy
Słowa kluczowe
Odnawialne źródła energii
Modele rozwoju socjo-ekonomicznego
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Analiza rynku w zakresie produkcji energii odnawialnej

Analiza przepływu informacji w przedsiębiorstwach

Numer referencyjny
57/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Modele rozwoju socjo-ekonomicznego
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Działania marketingowe przedsiębiorstw (w tym strategii marketingowej)

Numer referencyjny
56/2009
Typ oferty
Ekspertyzy
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Analizy ekonomiczne przedsiębiorstw

Numer referencyjny
55/2009
Typ oferty
Ekspertyzy
Słowa kluczowe
Modele rozwoju socjo-ekonomicznego
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Analizy ekonomiczne przedsiębiorstw

Badanie jakości systemów informacyjnych

Numer referencyjny
54/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Architektura systemów zaawansowanych
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Badanie jakości systemów informacyjnych