Poprawność zastosowania metod wnioskowań związanych z ilościowymi metodami badawczymi

Facebook Linkedin Google

Poprawność zastosowania metod wnioskowań związanych z ilościowymi
metodami badawczymi (zwłaszcza statystyki matematycznej, metod
używanych w badaniach operacyjnych oraz kontroli jakości, metod taksonomii)

Numer referencyjny
67/2009
Typ oferty
Ekspertyzy
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Ekonomiczny

Poprawność zastosowania metod wnioskowań związanych z ilościowymi
metodami badawczymi (zwłaszcza statystyki matematycznej, metod
używanych w badaniach operacyjnych oraz kontroli jakości, metod taksonomii)

Uwagi do formy współpracy

usługi odpłatne

Pracownik