Analiza statystyczna

Zastosowanie statystyki matematycznej w temacie gospodarki żywnościowej, analiza rynku

Numer referencyjny
69/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Analiza statystyczna
Modele rozwoju socjo-ekonomicznego
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Zastosowanie statystyki matematycznej (statystycznej kontroli jakości, metod
z badań operacyjnych, taksonomii w temacie gospodarki żywnościowej,
analiza rynku)

Poprawność zastosowania metod wnioskowań związanych z ilościowymi metodami badawczymi

Numer referencyjny
67/2009
Typ oferty
Ekspertyzy
Słowa kluczowe
Modelowanie matematyczne
Analiza statystyczna
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Poprawność zastosowania metod wnioskowań związanych z ilościowymi
metodami badawczymi (zwłaszcza statystyki matematycznej, metod
używanych w badaniach operacyjnych oraz kontroli jakości, metod taksonomii)