Modelowanie matematyczne

Poprawność zastosowania metod wnioskowań związanych z ilościowymi metodami badawczymi

Numer referencyjny
67/2009
Typ oferty
Ekspertyzy
Słowa kluczowe
Modelowanie matematyczne
Analiza statystyczna
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Poprawność zastosowania metod wnioskowań związanych z ilościowymi
metodami badawczymi (zwłaszcza statystyki matematycznej, metod
używanych w badaniach operacyjnych oraz kontroli jakości, metod taksonomii)