Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Ścienny pustak ceramiczny

Numer referencyjny
P817
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Pomiary materiałów budowlanych

Numer referencyjny
85/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Materiały budowlane, Komponenty i Procesy
Spoiwa
Materiał budowlane
Materiały ceramiczne
Właściwości materiałów, Odporność, Korozja
Jednostka naukowa
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Ocena parametrów cieplno-wilgotnościowych jednorodnych materiałów budowlanych

Numer referencyjny
84/2009
Typ oferty
Ekspertyzy
Słowa kluczowe
Izolacje termiczne, Wydajność energetyczna w budownictwie
Jednostka naukowa
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Ocena parametrów cieplno-wilgotnościowych jednorodnych materiałów budowlanych.

Ocena dotycząca charakterystyk energetycznych budynków oraz audyty energetyczne budynków

Numer referencyjny
83/2009
Typ oferty
Ekspertyzy
Słowa kluczowe
Właściwości materiałów, Odporność, Korozja
Izolacje termiczne, Wydajność energetyczna w budownictwie
Jednostka naukowa
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Ocena dotycząca charakterystyk energetycznych budynków oraz audyty energetyczne budynków

Technologia wytwarzania betonu nowej generacji

Numer referencyjny
PS24/2008
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Opracowanie składu mieszanek i technologii wytwarzania betonów wysokowartościowych, samozagęszczalnych, lekkich betonów wysokowartościowych itp...

Modelowanie komputerowe przepływów wód, transportu osadów i rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w rzekach i akwenach

Numer referencyjny
PS20/2008
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Inżynieria lądowa i wodna
Ochrona człowieka i środowiska
Jednostka naukowa
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Modelowanie komputerowe zagadnień hydrodynamiki i zjawisk pochodnych, zastosowane – przykładowo – do obszaru rzecznego dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego, pozwoliłoby na uzyskanie szczegółowych informacji w zakresie m.in...