Pomiary materiałów budowlanych

Facebook Linkedin Google
Numer referencyjny
85/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Pomiary oraz badania:

* gęstość oraz gęstość objętościowa,
* wilgotność oraz nasiąkliwość (w tym nasiąkliwość płytek ceramicznych metodą gotowania),
* współczynnik przewodzenia ciepła techniką stacjonarną aparatem płytowym z osłoniętą płytą grzejną GHP8302.3,
* współczynnik przewodzenia ciepła techniką niestacjonarną, dyfuzyjność cieplna, pojemność cieplna, temperatura aparatem ISOMET2104 z sondą przylgową oraz sondą igłową,
* mrozoodporność materiałów budowlanych komorą klimatyczną,
* badania właściwości spoiw: konsystencja normowa, czasy wiązania, stałość objętości,
* badana zapraw oraz zaczynów: konsystencja, zawartości powietrza w świeżej mieszance, skurcz, przyczepność do podłoża,
* właściwość asfaltów, kruszyw i mieszanek MMA

Oczekiwana forma współpracy
Umowa podwykonawstwa (subcontracting)
Pracownik