Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Marzec 2020

31.03.2020

Portal dotyczący badań nad koronawirusem

Komisja Europejska uruchomiła nową stronę internetową zawierającą informacje o projektach badawczych i inicjatywach mających na celu zwalczanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Znajdują się tam również informacje m.in. o tym czym są koronawirusy , jakie infrastruktury badawcze są istotne w walce z obecną pandemią, jakie działania są podejmowane w celu stworzenia innowacyjnych leków zwalczających koronawirusa. Strona, która jest sukcesywnie aktualizowana, dostępna jest także z głównej strony KE Health research and innovation . Serdecznie zachęcamy do korzystania!» Czytaj dalej
Programy Badawcze
30.03.2020

Klauzula "force majeure" w trwających projektach PR Horyzont 2020

Czy w związku z obecnym stanem zagrożenia epidemicznego można powołać się na klauzulę „force majeure” w trwających projektach PR Horyzont 2020?

Wg art. 51 MGA (Model Grant Agreement) „siła wyższa” (ang. force majeure) odnosi się do nadzwyczajnego i nieprzewidywalnego zdarzenia lub sytuacji, które są poza kontrolą beneficjentów i które uniemożliwiają im wypełnienie zobowiązań w ramach projektu. Jeżeli taka sytuacja wystąpi, beneficjenci muszą niezwłocznie poinformować Komisję Europejską , która zbada każdy przypadek indywidualnie. Ponadto muszą natychmiast podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu ograniczenia szkód spowodowanych działaniem „siły wyższej” (np. spróbować anulować bilet lotniczy, ubiegać się o zwrot kosztów ubezpieczenia od kosztów rezygnacji itp). Koszty będą kwalifikowalne, jeśli spełnią ogólne warunki określone w art. 6 MGA, podobnie jak wszelkie inne koszty poniesione w...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
30.03.2020

Horizon Europe - nowy Program Ramowy UE na lata 2021-2027

Obecny Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 powoli dobiega końca, ale już wiemy, że Komisja Europejska wprowadza jego następcę – Horizon Europe, który zaplanowany jest na lata 2021-2027. Będzie w nim więcej pieniędzy i więcej możliwości.

Przyszły rozwój i dobrobyt Europy zależą od tego, czy zdoła ona pozostać światowym liderem badań i innowacji. PR Horyzont Europa zapewni niezbędne środki, by tak się stało. Będzie jeszcze bardziej ambitny niż jego poprzednik - Komisja planuje budżet opiewający na 100 mld € . Główny cele programu: • wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej UE oraz europejskiej przestrzeni badawczej; • zwiększenie europejskich zdolności w zakresie innowacji, konkurencyjności i liczby miejsc pracy; • realizacja priorytetów obywateli i utrzymanie europejskiego modelu społeczno-gospodarczego, wraz ze związanymi z nim wartościami. Tak jak dotychczasowe Programy Ramowe, tak i Horyzont Europa będzie opierał się na wizji zrównoważonej,...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
27.03.2020

Webinarium na temat otwartych konkursów w obszarach MSCA i SwafS

Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE zaprasza do wzięcia udziału w webinarium organizowanym przez Maltańską Radę ds. Nauki i Technologii, w dniu 1 kwietnia 2020 r. w godz. 10.30-11.30. Podczas wydarzenia uczestnicy dowiedzą się o ostatnich konkursach otwartych w obszarach Działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) oraz Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa (SwafS). Rejestracja otwarta będzie do 30 marca. 2020 r. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z panią Tamarą Schembri pod adresem mailowym: t amara.b.schembri@gov.mt .» Czytaj dalej
Szkolenia
27.03.2020

Ważne! Komisja Europejska wydłuża terminy składania wniosków do PR UE Horyzont 2020 w obszarze zdrowia

W reakcji na rozwój pandemii wirusa SARS-CoV-2 i powodowanej przez niego choroby COVID-19 Komisja Europejska postanowiła wydłużyć terminy składania wniosków w ramach Societal Challenge 1, obszar „Health, demographic change and wellbeing” wstępnie o 2 miesiące.

Nabory zostały wydłużone, aby umożliwić lekarzom, pracownikom uczelni medycznych i innych organizacji działających w obszarze zdrowia skupienie się na walce z wirusem. Komisja chce pozostawić więcej czasu na przygotowanie konkurencyjnych wniosków. Dotyczy to następujących konkursów: • Better Health and care, economic growth and sustainable health systems – 21 tematów , pełna lista: H2020-SC1-BHC-2018-2020 - termin przedłużony do 4 czerwca 2020 r.; • Digital transformation in Health and Care – 6 tematów, pełna lista: H2020-SC1-DTH-2018-2020 – termin przedłużony do 18 czerwca 2020 r.; • Trusted digital solutions and Cybersecurity in Health and Care – 1 temat: H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020 – termin przedłużony do...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
27.03.2020

Nabory wniosków w Programie Ramowym Horyzont 2020 – wspólne przedsięwzięcia Clean Sky 2 oraz SESAR dotyczące lotnictwa

Przypominamy o trwających naborach wniosków na projekty międzynarodowe w obszarze lotnictwa w ramach Programu Ramowego UE Horyzont 2020. Obecnie otwarte są konkursy w ramach dwóch partnerstw publiczno-prywatnych: Clean Sky 2 oraz SESAR, które zawiązała Komisja Europejska z przemysłem aeronautycznym. Pierwsze dąży do zmniejszenia wpływu lotnictwa na środowisko, a drugie ma na celu koordynowanie i koncentrowane europejskich badań w zakresie kontroli ruchu lotniczego.

Zapraszamy do zapoznania się z tematami aktualnych naborów: Clean Sky 2 Joint Undertaking – nabór trwa do 28 kwietnia 2020 r. Evaluation of NDT Techniques for Assessment of Critical Process and Manufacturing Related Flaws and Defects for a Ti-alloy JTI-CS2-2020-CFP11-AIR-01-46; Additive Manufacturing demonstration on test article for a trailing edge application with a sliding pad concept JTI-CS2-2020-CFP11-AIR-01-47; Innovative light metallic and thermoplastic airframe section full scale testing JTI-CS2-2020-CFP11-AIR-03-10; Development and execution of new test methods for thermoset panel manufactured in an automated tape layup of dry unidirectional fibres (UD) or non-crimped fabrics (NCF) and subsequent infusion JTI-CS2-2020-CFP11-AIR-03-11; Concept for Pilot...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
26.03.2020

Warsztaty on-line: Rozpocznij przygodę z Horyzontem

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wirtualnych warsztatach organizowanych przez sieć NMP TeAm oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE pn. „Start your adventure with Horizon”.

Warsztaty zostały przygotowano z myślą o krajach EU13. Wydarzenie skierowane jest do osób, które chcą zrobić pierwsze kroki w stronę aplikowania do Programów Ramowych UE lub dowiedzieć się jak zmaksymalizować swoje szanse udziału w międzynarodowych projektach. Wykwalifikowani eksperci z KPK PB UE, którzy od ponad 15 lat pracują z Programami Ramowymi UE wyjaśnią zasady uczestnictwa w Horyzoncie 2020 i jego następcy, Horizon Europe. Udzielą też wskazówek i porad dotyczących udanej aplikacji i uczestnictwa. Wydarzenie zaplanowano na wtorek, 31 marca 2020 r. i odbędzie się w godz. 15:00 - 16:45. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Chętnych zapraszamy do rejestracji, której można...» Czytaj dalej
Szkolenia
24.03.2020

Horyzont 2020 – aktualne i nadchodzące tematy naborów dot. bezpiecznej i czystej energii

Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE w RCIiTT ZUT w Szczecinie serdecznie zaprasza do zapoznania się z tematami konkursowymi aktualnych i nadchodzących naborów wniosków w obszarze Secure, clean and efficient energy Programu Ramowego UE Horyzont 2020.

Tym razem prezentujemy Państwu łącznie 26 tematów konkursowych: 1. Tematy, do których nabór ruszył 3 grudnia 2019 r. i potrwa do 21 kwietnia 2020 r. : Developing the next generation of renewable energy technologies LC-SC3-RES-1-2019-2020; Advanced drilling and well completion techniques for cost reduction in geothermal energy LC-SC3-RES-18-2020; Development of next generation renewable fuel technologies from CO2 and renewable energy (Power and Energy to Renewable Fuels) LC-SC3-RES-26-2020; Offshore wind basic science and balance of plant LC-SC3-RES-31-2020; New test rig devices for accelerating ocean energy technology development LC-SC3-RES-32-2020; Combined clean biofuel production and phytoremediation solutions from contaminated lands worldwide LC-SC3-RES-37-2020; 2....» Czytaj dalej
Programy Badawcze
24.03.2020

Legalny pobyt cudzoziemców a stan zagrożenia epidemicznego – komunikat Urzędu ds. Cudzoziemców

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego urzędy wojewódzkie zawiesiły bezpośrednią obsługę klientów. W związku z powyższym wszystkie wnioski dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce mogą być składane za pośrednictwem poczty. W celu uniknięcia nielegalnego pobytu, cudzoziemcy którzy nie mogą opuścić terytorium Polski powinni złożyć wnioski o przedłużenie wizy lub o udzielnie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu.

Wysłanie wniosku do urzędu wojewódzkiego za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. (jest to jedyny wyznaczony operator w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe), przed upływem okresu legalnego pobytu, gwarantuje zachowanie terminu . Oznacza, to iż składając wniosek zarówno o przedłużenie wizy, jak i o udzielnie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu ważne jest, aby dokonać tego w czasie legalnego pobytu w Polsce. Wówczas pobyt w czasie postępowania administracyjnego będzie uznany za legalny. Do osobistego stawiennictwa, w przypadkach gdy wymagają tego przepisy prawa, wojewodowie będą wzywać po przywróceniu bezpośredniej obsługi klientów. Szczegółowe informacje na temat przedłużenia wizy oraz...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
23.03.2020

Możliwości badawcze we Francji

Zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium pn. Research opportunities in France organizowanym wspólnie przez Association Bernard Gregory (ABG) i francuską sieć dyplomatyczną w Ameryce Północnej, które odbędzie się 19 maja 2020 r. o godzinie 18:00. Podczas tego wydarzenia prelegenci pomogą odkryć pełen zakres możliwości, jakie Francja oferuje międzynarodowym badaczom. Webinarium zostanie przeprowadzone w całości w języku angielskim. Obowiązuje rejestracja !» Czytaj dalej
Szkolenia
20.03.2020

Wirtualny Dzień Informacyjny i spotkanie brokerskie Bio-Based Industries Joint Undertaking 2020

Wspólne przedsięwzięcie organizowane już siódmy raz przez BBI i Komisję Europejską ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 odbędzie się w formie wirtualnej. Za pomocą narzędzi online będzie też można odbyć indywidualne spotkania networkinowe z przedstawicielami jednostek zainteresowanych udziałem w tegorocznych naborach.

Wirtualny BBI JU Info Day 2020 zostanie rozszerzony na dwa dni. Rozpocznie się 22 kwietnia 2020 r. i skupi się na 16 tematach konkursowych ogłoszonych w tegorocznym naborze. Przedstawiciele Bio-Based Industries Consortium oraz Komisji Europejskiej omówią poszczególne tematy oraz przedstawią jak napisać dobry, skuteczny wniosek. Transmisja online rozpocznie się o godzinie 9:30 i potrwa do 12:50. Druga część dnia, a także dzień 23 kwietnia 2020 r. to wirtualne indywidualne spotkania umówione wcześniej przez platformę BBI JU Partnering Platform. Organizatorzy przewidzieli też jeszcze jedną sesję spotkań, która odbędzie się 12 maja 2020 r. Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE w RCIiTT ZUT...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
20.03.2020

Nadchodzące nabory wniosków - Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU)

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych RCIiTT ZUT w Szczecinie serdecznie zaprasza do zapoznania się z najnowszymi tematami naborów wniosków na projekty badawczo-innowacyjne w ramach wspólnego przedsięwzięcia na rzecz bioprzemysłu. Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) to partnerstwo publiczno-prywatne o wartości 3,7 mld euro między UE a konsorcjum BIC (Bio-based Industries Consortium), które w ramach Programu Ramowego UE Horyzont 2020 realizuje wizję i cele strategiczne dla branży bioprzemysłu.

W tegorocznym naborze, którego budżet wynosi 87 mln € , proponowanych jest 16 tematów konkursowych pogrupowanych według czterech strategicznych orientacji: Feedstock, Process, Products i Market uptake. Projekty skierowane są do konsorcjów międzynarodowych składających się z jednostek naukowych oraz przedstawicieli bioprzemysłu (minimum 3 jednostki z 3 różnych państw członkowskich lub stowarzyszonych z PR UE Horyzont 2020 ). Pełna lista tematów wraz z dokładnymi opisami zakresów tematycznych znajduje się w Rocznym Planie Pracy BBI JU 2020 . BBI JU oferuje również narzędzie wspomagające budowanie konsorcjów projektowych - BBI JU Partnering Platform . Nabory zostaną uruchomione 15 kwietnia i potrwają do 3 września...» Czytaj dalej
Programy Badawcze