Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Wrzesień 2019

30.09.2019

Fulbright Specialist Program

W dniu 1 października 2019 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpocznie nabór wniosków w ramach konkursu Fulbright Specialist Program: krótkoterminowej wymiany naukowo-badawczej mającej na celu pogłębienie oraz rozszerzenie współpracy między polskimi instytucjami, a amerykańskimi naukowcami.

Fulbright Specialist Program stwarza możliwość polskim instytucjom na nawiązanie współpracy z wybitnymi specjalistami amerykańskimi oraz wspólną realizację projektu opracowanego przez instytucję goszczącą. W ramach programu wnioski mogą składać m.in. uczelnie, instytuty badawcze, czy też jednostki naukowe PAN.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
27.09.2019

Nabór do programu mobilnościowego Tecniospring Industry

Zapraszamy doświadczonych naukowców do udziału w Tecniospring Industry, programie współfinansowanym w ramach działań Marii Skłodowska-Curie, który umożliwia 2-letnią pracę naukową (kontrakt) na terenie Katalonii (Hiszpania).

Program Tecniospring Industry prowadzony przez katalońską agencję ds. handlu i inwestycji ACCIÓ finansuje wyjazdy oraz stypendia badawcze w ośrodkach naukowych i firmach. Daje on możliwość pracy i rozwoju umiejętności w podmiotach takich jak NYLSTAR, fimie poszukującej osoby na stanowisko inżyniera ds. przędzy tekstylnej , która będzie zaangażowana w rozwój nowych materiałów. Do zadań naukowca będzie należało m.in.: badania i rozwój nad biopolimerami, badania i rozwój nad biodegradowalnymi polimerami, analiza mikrofibr i możliwości ich udoskonalenia, wdrożenie nowych materiałów kompozytowych z elementami grafenu i węgla, opracowanie koncentratów w celu ulepszenia roztworu barwników, rozwój nowych dodatków dających przędzy nowe właściwości. Ofertę wszystkich dostępnych...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
26.09.2019

Program stypendialny Research Leaders 2025

Irlandzki Urząd ds. Rolnictwa i Rozwoju Żywności Teagasc zaprasza do udziału w innowacyjnym programie stypendialnym wspierającym rozwój przyszłych liderów badań w dziedzinie rolno-spożywczej. Projekt ten jest finansowany ze środków Programu Ramowego Horyzont 2020, w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie COFUND.

Teagasc świadczy usługi badawcze, doradcze i szkoleniowe dla rolnictwa i przemysłu spożywczego oraz społeczności wiejskich. W ramach programu Research Leaders 2025 oferuje wsparcie dla doświadczonych naukowców (ze stopniem doktora lub czteroletnim doświadczeniem naukowym). Stypendia będą trwać 36 miesięcy - w tym 18 miesięcy poza Irlandią, po czym nastąpi „faza powrotu” ( return phase ) do tego Teagasc na kolejne 18 miesięcy. To wnioskodawca wybiera temat oraz obszar badań, organizację goszczącą i opiekuna w Teagasc (dot. fazy powrotu). W ramach grantu istnieje również możliwość oddelegowania do sektora pozaakademickiego (przemysłu lub organizacji pozarządowych). Roczna pensja brutto będzie wynosić 51 717,00 EUR (w...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
23.09.2019

Konkursy PRELUDIUM, OPUS i SONATA

Narodowe Centrum Nauki (NCN) uruchomiło nabór do kolejnych edycji konkursów PRELUDIUM, OPUS i SONATA oraz do nowego konkursu PRELUDIUM BIS. Wnioski będą przyjmowane do 16 grudnia 2019.

Dla kogo? Konkurs PRELUDIUM jest skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową, które jeszcze nie posiadają stopnia naukowego doktora. Możliwości finansowania projektu oraz okres realizacji. W konkursie można ubiegać się o finansowanie badań podstawowych, którego wysokość zależy od długości realizacji projektu: 70 tys. zł - 12 miesięcy, 140 tys. zł - 24 miesięcy, 210 tys. zł - 36 miesięcy.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
20.09.2019

Międzynarodowy dzień informacyjny i spotkanie brokerskie w obszarze SwafS (Nauka z udziałem społeczeństwa i dla Społeczeństwa)

Serdecznie zapraszamy na dzień informacyjny połączony ze spotkaniem brokerskim dla obszaru: Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa, organizowanym przez międzynarodową sieć punktów kontaktowych SwafS - SiS.net. Wydarzenie odbędzie się w Warszawie w dniach 14-15 października 2019.

W dniu 10 grudnia 2019 otwarty zostanie nowy konkurs w programie Horyzont 2020 , a organizowane wydarzenie będzie szansą pozyskania szczegółowych informacji na ten temat. Podczas dnia informacyjnego (14 października) omówione zostaną praktyczne wskazówki związane z procesem przygotowania wniosku i jego oceną. Ponadto przedstawione zostaną założenia nowego programu ramowego Horyzont Europa . Będzie również możliwość zaprezentowania swojego pomysłu na projekt ( Flash session ). Spotkania brokerskie, które odbędą się drugiego dnia (15 października) będą niepowtarzalną okazją znalezienia partnerów do konsorcjów projektowych oraz nawiązanie nowych, międzynarodowych kontaktów naukowo-biznesowych. Do 8 października 2019 na stronie wydarzenia otwarta będzie rejestracja - udział jest...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
20.09.2019

Polsko-niemiecki wyjazd studyjny przedsiębiorców do Greifswaldu

W imieniu Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie POMERANIA serdecznie zapraszamy do udziału w polsko-niemieckim wyjeździe studyjnym dla przedsiębiorców do Greifswaldu.

Wydarzenie organizowane jest przez Gminę Miasto Szczecin podczas Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej w Szczecinie w ramach projektu: Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg V A dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Wydarzenie jest bezpłatne i odbędzie się 24.10.2019 roku, a jego temat to: Energetyczno-technologiczny ośrodek przemysłowy Lubminer Heide - jako przykład miejsca przyjaznego przedsiębiorcom. Adresatami wyjazdu są przede wszystkim przedsiębiorcy z sektora MŚP, branży metalowej, budowlanej, architektonicznej, logistycznej, budowy maszyn i pokrewnych oraz zainteresowani obywatele Euroregionu Pomerania. Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go na...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
17.09.2019

Nowy Booster wykorzystania i upowszechniania wyników projektów realizowanych w ramach Programów Ramowych UE

Komisja Europejska uruchamia nowe narzędzie skierowane do konsorcjów realizujących projekty w ramach PR Horyzont 2020 i 7 Programu Ramowego UE, które ma na celu wsparcie skutecznego wykorzystania i upowszechniania ich wyników badań. Nowy Booster oferuje szereg usług dopasowanych do indywidualnych potrzeb realizujących projekt.

Jeśli Wasz projekt jest finansowany z PR Horyzont 2020 lub 7 Programu Ramowego UE to Wasze konsorcjum może uzyskać wsparcie działań w zakresie Dissemination and Exploitation of results w formie specyficznej usługi zaawansowanej. Konsorcjum może skorzystać tylko z jednej konkretnej usługi, ale ubiegać się może jednocześnie o trzy. Projekt i/lub lub grupy projektowe które otrzymają wsparcie zostaną wybrane na podstawie ich motywacji, zaangażowania i dojrzałości swoich wyników. Przyznaną usługę można zrealizować od stycznia 2020 r. do grudnia 2024 r. Aby aplikować do Nowego Boostera Dissemination and Exploitation of results należy wypełnić formularz online . Szczegółowe zapytania można kierować pod adres...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
13.09.2019

Nabór wniosków do Innovative Training Networks (ITN) w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie

Do 14 stycznia 2020 trwa nabór wniosków w ramach działań Akcji Marii Skłodowskiej-Curie Innovative Training Networks. Konkurs ma na celu wyszkolenie nowego pokolenia doktorantów w Innowacyjnych Sieciach Szkoleniowych.

Projekty mogą być realizowane przez co najmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów zaangażowane w prowadzenie badań i innowacje. Instytucje mogą pochodzić z sektora akademickiego (np. państwowe i prywatne uczelnie wyższe, instytuty badawcze itp.) oraz szeroko zdefiniowanego sektora pozaakademickiego (np. przedsiębiorstwa, w tym MŚP, szpitale, muzea, banki, organizacje pozarządowe i charytatywne). Projekty ITN mogą dotyczyć każdej dziedziny wiedzy i tematyki zaproponowanej przez wnioskodawców. Ich podstawą jest opracowanie przez międzynarodowe konsorcjum wspólnego programu badawczo-szkoleniowego dla grupy początkujących naukowców rekrutowanych z całego świata. ITN może mieć jedną z trzech form: European Training Networks (ETN) – Kształcenie poprzez badania realizowane wspólnie przez co...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
12.09.2019

Akcje COST – szansa na dofinansowanie koordynacji i networkingu w projektach badawczych!

Akcje COST szansą na dofinansowanie koordynacji i networkingu w projektach badawczych – dowiedz się jak uzyskać grant w ramach Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych

Serdecznie zapraszamy badaczy, naukowców oraz przedstawicieli firm prowadzących prace badawcze na szkolenie dotyczące najbardziej elastycznych, szybkich i wydajnych mechanizmów wspierania międzynarodowej współpracy badawczej oraz jej koordynacji – Akcji COST . Szkolenie odbędzie się 25 września 2019 w siedzibie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie. Akcje COST to sieć poświęcona współpracy naukowej, uzupełniająca krajowe fundusze badawcze poprzez finansowanie takich działań jak szkolenia, warsztaty, spotkania, konferencje, krótkoterminowe wyjazdy badawcze oraz działania upowszechniające. Program skierowany jest zarówno do instytucji naukowych, organizacji non-profit, pozarządowych oraz firm. Na naszym szkoleniu dowiedzą się Państwo jakie możliwości daje uczestnictwo w Akcjach COST oraz w...» Czytaj dalej
Szkolenia
11.09.2019

Horizon Europe - program ramowy UE, który zastąpi Horizon 2020

W związku z sukcesem poprzednich programów UE, w dniu 19 marca 2019 Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie kolejnego unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji - Horyzont Europa. Na okres jesień/zima bieżącego roku zaplanowane jest powołanie nowej Komisji i zatwierdzenie planu strategicznego.

Główne cele programu Horyzont Europa : - wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej UE oraz europejskiej przestrzeni badawczej, - zwiększenie europejskich zdolności w zakresie innowacji, konkurencyjności i liczby miejsc pracy, - zacieśniona współpraca z innymi programami UE. Komisja Europejska zaproponowała zwiększenie budżetu w stosunku do obecnego PR Horyzont 2020 do 100 mld EUR (pula obejmuje kwotę 3,5 mld EUR przydzieloną ze środków Funduszu InvestEU). Wszystkie informacje o programie znajdują się na stronie Komisji Europejskiej . Zawiera ona również link do prezentacji Horizon Europe we wszystkich 22 językach urzędowych UE. Zachęcamy również do zapoznania się z oficjalnymi dokumentami Komisji Europejskiej .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
11.09.2019

Przedłużony termin konsultacji w sprawie strategii wdrażania programu Horyzont Europa

Komisja Europejska przedłużyła termin konsultacji w ramach działań przygotowawczych do wdrożenia nowego programu wspierającego badania i innowacje.

Do 4 października 2018 można wypełnić ankietę i tym samym podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat programu ramowego Horyzont Europa : od organizacji konkursów, składania, oceny po raportowanie wniosków i wykorzystywanie wyników prac. Wnioski z ankiet przyczynią się do maksymalnego uproszczenia procedur zarządzania programem, przy zachowaniu wysokiego poziomu merytorycznego. Przed udzieleniem odpowiedzi na pytania należy przeczytać załączony dokument: Kierunki strategii wdrażania programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa , który dokładnie opisuje zasady funkcjonowania nowego programu . Dyskusje uwzględniające wyniki ankiety odbędą się podczas Europejskich Dni Badań i Innowacji, które odbędą się w dniach 24-26 września w...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
05.09.2019

Nowe oferty współpracy w ramach programu Horyzont 2020

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi propozycjami współpracy w ramach projektów w Programie Ramowym UE Horyzont 2020.

Poniżej przedstawiamy 3 oferty współpracy. Poszukiwani są partnerzy z różnych sektorów (w tym ze świata naukowego i przemysłowego). Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami: 1. Brytyjska firma specjalizująca się w oprogramowaniu w dziedzinie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego (samouczenia się maszyn - ang. machine learning) poszukuje partnerów w ramach umowy o współpracy badawczej, którzy będą ekspertami w zakresie zaawansowanych interaktywnych technologii. Konsorcjum powstaje w odpowiedzi na temat konkursowy: ICT-55-2020 - Technologie interaktywne, szczegóły . 2. Międzynarodowy zespół kierowany przez brytyjską firmę i fundację czystego oceanu w ramach tematu konkursowego, związanego z dekarbonizacją transportu na duże odległości (LC-MG-1-13-2020)...» Czytaj dalej
Programy Badawcze