Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Wrzesień 2019

20.09.2019

Międzynarodowy dzień informacyjny i spotkanie brokerskie w obszarze SwafS (Nauka z udziałem społeczeństwa i dla Społeczeństwa)

Serdecznie zapraszamy na dzień informacyjny połączony ze spotkaniem brokerskim dla obszaru: Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa, organizowanym przez międzynarodową sieć punktów kontaktowych SwafS - SiS.net. Wydarzenie odbędzie się w Warszawie w dniach 14-15 października 2019.

W dniu 10 grudnia 2019 otwarty zostanie nowy konkurs w programie Horyzont 2020 , a organizowane wydarzenie będzie szansą pozyskania szczegółowych informacji na ten temat. Podczas dnia informacyjnego (14 października) omówione zostaną praktyczne wskazówki związane z procesem przygotowania wniosku i jego oceną. Ponadto przedstawione zostaną założenia nowego programu ramowego Horyzont Europa . Będzie również możliwość zaprezentowania swojego pomysłu na projekt ( Flash session ). Spotkania brokerskie, które odbędą się drugiego dnia (15 października) będą niepowtarzalną okazją znalezienia partnerów do konsorcjów projektowych oraz nawiązanie nowych, międzynarodowych kontaktów naukowo-biznesowych. Do 8 października 2019 na stronie wydarzenia otwarta będzie rejestracja - udział jest...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
20.09.2019

Polsko-niemiecki wyjazd studyjny przedsiębiorców do Greifswaldu

W imieniu Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie POMERANIA serdecznie zapraszamy do udziału w polsko-niemieckim wyjeździe studyjnym dla przedsiębiorców do Greifswaldu.

Wydarzenie organizowane jest przez Gminę Miasto Szczecin podczas Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej w Szczecinie w ramach projektu: Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg V A dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Wydarzenie jest bezpłatne i odbędzie się 24.10.2019 roku, a jego temat to: Energetyczno-technologiczny ośrodek przemysłowy Lubminer Heide - jako przykład miejsca przyjaznego przedsiębiorcom. Adresatami wyjazdu są przede wszystkim przedsiębiorcy z sektora MŚP, branży metalowej, budowlanej, architektonicznej, logistycznej, budowy maszyn i pokrewnych oraz zainteresowani obywatele Euroregionu Pomerania. Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go na...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
17.09.2019

Nowy Booster wykorzystania i upowszechniania wyników projektów realizowanych w ramach Programów Ramowych UE

Komisja Europejska uruchamia nowe narzędzie skierowane do konsorcjów realizujących projekty w ramach PR Horyzont 2020 i 7 Programu Ramowego UE, które ma na celu wsparcie skutecznego wykorzystania i upowszechniania ich wyników badań. Nowy Booster oferuje szereg usług dopasowanych do indywidualnych potrzeb realizujących projekt.

Jeśli Wasz projekt jest finansowany z PR Horyzont 2020 lub 7 Programu Ramowego UE to Wasze konsorcjum może uzyskać wsparcie działań w zakresie Dissemination and Exploitation of results w formie specyficznej usługi zaawansowanej. Konsorcjum może skorzystać tylko z jednej konkretnej usługi, ale ubiegać się może jednocześnie o trzy. Projekt i/lub lub grupy projektowe które otrzymają wsparcie zostaną wybrane na podstawie ich motywacji, zaangażowania i dojrzałości swoich wyników. Przyznaną usługę można zrealizować od stycznia 2020 r. do grudnia 2024 r. Aby aplikować do Nowego Boostera Dissemination and Exploitation of results należy wypełnić formularz online . Szczegółowe zapytania można kierować pod adres...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
13.09.2019

Nabór wniosków do Innovative Training Networks (ITN) w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie

Do 14 stycznia 2020 trwa nabór wniosków w ramach działań Akcji Marii Skłodowskiej-Curie Innovative Training Networks. Konkurs ma na celu wyszkolenie nowego pokolenia doktorantów w Innowacyjnych Sieciach Szkoleniowych.

Projekty mogą być realizowane przez co najmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów zaangażowane w prowadzenie badań i innowacje. Instytucje mogą pochodzić z sektora akademickiego (np. państwowe i prywatne uczelnie wyższe, instytuty badawcze itp.) oraz szeroko zdefiniowanego sektora pozaakademickiego (np. przedsiębiorstwa, w tym MŚP, szpitale, muzea, banki, organizacje pozarządowe i charytatywne). Projekty ITN mogą dotyczyć każdej dziedziny wiedzy i tematyki zaproponowanej przez wnioskodawców. Ich podstawą jest opracowanie przez międzynarodowe konsorcjum wspólnego programu badawczo-szkoleniowego dla grupy początkujących naukowców rekrutowanych z całego świata. ITN może mieć jedną z trzech form: European Training Networks (ETN) – Kształcenie poprzez badania realizowane wspólnie przez co...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
12.09.2019

Akcje COST – szansa na dofinansowanie koordynacji i networkingu w projektach badawczych!

Akcje COST szansą na dofinansowanie koordynacji i networkingu w projektach badawczych – dowiedz się jak uzyskać grant w ramach Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych

Serdecznie zapraszamy badaczy, naukowców oraz przedstawicieli firm prowadzących prace badawcze na szkolenie dotyczące najbardziej elastycznych, szybkich i wydajnych mechanizmów wspierania międzynarodowej współpracy badawczej oraz jej koordynacji – Akcji COST . Szkolenie odbędzie się 25 września 2019 w siedzibie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie. Akcje COST to sieć poświęcona współpracy naukowej, uzupełniająca krajowe fundusze badawcze poprzez finansowanie takich działań jak szkolenia, warsztaty, spotkania, konferencje, krótkoterminowe wyjazdy badawcze oraz działania upowszechniające. Program skierowany jest zarówno do instytucji naukowych, organizacji non-profit, pozarządowych oraz firm. Na naszym szkoleniu dowiedzą się Państwo jakie możliwości daje uczestnictwo w Akcjach COST oraz w...» Czytaj dalej
Szkolenia
11.09.2019

Horizon Europe - program ramowy UE, który zastąpi Horizon 2020

W związku z sukcesem poprzednich programów UE, w dniu 19 marca 2019 Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie kolejnego unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji - Horyzont Europa. Na okres jesień/zima bieżącego roku zaplanowane jest powołanie nowej Komisji i zatwierdzenie planu strategicznego.

Główne cele programu Horyzont Europa : - wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej UE oraz europejskiej przestrzeni badawczej, - zwiększenie europejskich zdolności w zakresie innowacji, konkurencyjności i liczby miejsc pracy, - zacieśniona współpraca z innymi programami UE. Komisja Europejska zaproponowała zwiększenie budżetu w stosunku do obecnego PR Horyzont 2020 do 100 mld EUR (pula obejmuje kwotę 3,5 mld EUR przydzieloną ze środków Funduszu InvestEU). Wszystkie informacje o programie znajdują się na stronie Komisji Europejskiej . Zawiera ona również link do prezentacji Horizon Europe we wszystkich 22 językach urzędowych UE. Zachęcamy również do zapoznania się z oficjalnymi dokumentami Komisji Europejskiej .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
11.09.2019

Przedłużony termin konsultacji w sprawie strategii wdrażania programu Horyzont Europa

Komisja Europejska przedłużyła termin konsultacji w ramach działań przygotowawczych do wdrożenia nowego programu wspierającego badania i innowacje.

Do 4 października 2018 można wypełnić ankietę i tym samym podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat programu ramowego Horyzont Europa : od organizacji konkursów, składania, oceny po raportowanie wniosków i wykorzystywanie wyników prac. Wnioski z ankiet przyczynią się do maksymalnego uproszczenia procedur zarządzania programem, przy zachowaniu wysokiego poziomu merytorycznego. Przed udzieleniem odpowiedzi na pytania należy przeczytać załączony dokument: Kierunki strategii wdrażania programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa , który dokładnie opisuje zasady funkcjonowania nowego programu . Dyskusje uwzględniające wyniki ankiety odbędą się podczas Europejskich Dni Badań i Innowacji, które odbędą się w dniach 24-26 września w...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
05.09.2019

Nowe oferty współpracy w ramach programu Horyzont 2020

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi propozycjami współpracy w ramach projektów w Programie Ramowym UE Horyzont 2020.

Poniżej przedstawiamy 3 oferty współpracy. Poszukiwani są partnerzy z różnych sektorów (w tym ze świata naukowego i przemysłowego). Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami: 1. Brytyjska firma specjalizująca się w oprogramowaniu w dziedzinie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego (samouczenia się maszyn - ang. machine learning) poszukuje partnerów w ramach umowy o współpracy badawczej, którzy będą ekspertami w zakresie zaawansowanych interaktywnych technologii. Konsorcjum powstaje w odpowiedzi na temat konkursowy: ICT-55-2020 - Technologie interaktywne, szczegóły . 2. Międzynarodowy zespół kierowany przez brytyjską firmę i fundację czystego oceanu w ramach tematu konkursowego, związanego z dekarbonizacją transportu na duże odległości (LC-MG-1-13-2020)...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
04.09.2019

Granty i stypendia Euraxess dla naukowców na różnych etapach kariery!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat grantów i stypendiów EURAXESS, do których nabory rozpoczęły się we wrześniu 2019 roku.

EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie. Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z możliwościami i rozwojem kariery naukowej, oraz przyznawaniem grantów i stypendiów zagranicznych. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami na wrzesień 2019, umieszczonymi w języku polskim oraz angielskim. Naukowców zainteresowanych rozwojem swojej kariery naukowej w oparciu o doświadczenie międzynarodowe zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym z p. Agnieszką Aloksa , e-mail: aaloksa@zut.edu.pl , tel. 91 44 41 53.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
02.09.2019

Dzień z Horyzontem 2020!

W dniu 8 października 2019 roku w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbędzie się Dzień z Horyzontem 2020, na który serdecznie zapraszamy!

Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z wybranymi przykładami polskich projektów realizowanych w ramach programu Horyzont 2020 oraz możliwościami aplikowania w konkursach w latach 2019-2020 . Ponadto w czasie trwania wydarzenia będzie możliwość wzięcia udział w krótkich równoległych sesjach tematycznych prowadzonych przez ekspertów KPK dotyczących wybranych działań w programie Horyzont 2020 i szczegółowych zasad aplikowania w otwartych konkursach. Wydarzenie będzie poświęcone dwóm filarom: wyzwaniom społecznym oraz wiodącej pozycji w przemyśle . W czasie Dnia z Horyzontem 2020 odbędą się również indywidualne konsultacje z ekspertami KPK dla osób i zespołów mających pomysł na projekt i planujących składać wnioski w konkursach programu...» Czytaj dalej
Szkolenia
02.09.2019

Szkolenie: Jak skutecznie wchodzić na rynki zagraniczne - model biznesowy internacjonalizacji wraz z wdrożeniem strategicznym w eksporcie!

Zapraszamy pracowników przedsiębiorstw z terenu województwa zachodniopomorskiego, a także pracowników naukowych oraz pracowników administracji samorządowej na szkolenie poświęcone umiędzynaradawianiu działalności firmy i strategiom wejścia na rynki zagraniczne, które odbędzie się 20 września 2019 i organizowane przez przez ośrodek Enterprise Europe Network przy RCIiTT.

Uczestnicy dowiedzą się jak jak zbudować model działania firmy dostosowany do różnych rynków zagranicznych oraz wybrać optymalną strategię ekspansji, odpowiadającą oferowanemu produktowi i specyfice lokalnych odbiorców. Przybliżymy sposoby na zrozumienie potrzeb klientów i budowanie wartości istotnych dla nich. Powiemy jak ustalać przewagi konkurencyjne produktu na rynkach eksportowych i stworzyć ofertę atrakcyjną zarówno dla dystrybutora jak i klienta ostatecznego. Ponadto zaprezentujemy jak: zbadać otoczenie biznesowe przedsiębiorstwa oraz konkurencję na rynkach docelowych; wybierać rynki i dobrać do nich optymalny model biznesowy; zaadaptować produkt do wymogów wskazanych rynków zagranicznych; dobrać cenę eksportową do rynku docelowego; wykorzystać narzędzia marketingowe w pozyskaniu zagranicznych dystrybutorów i...» Czytaj dalej
Szkolenia