Przedłużony termin konsultacji w sprawie strategii wdrażania programu Horyzont Europa

Komisja Europejska przedłużyła termin konsultacji w ramach działań przygotowawczych do wdrożenia nowego programu wspierającego badania i innowacje.

Do 4 października 2018 można wypełnić ankietę i tym samym podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat programu ramowego Horyzont Europa: od organizacji konkursów, składania, oceny po raportowanie wniosków i wykorzystywanie wyników prac. Wnioski z ankiet przyczynią się do maksymalnego uproszczenia procedur zarządzania programem, przy zachowaniu wysokiego poziomu merytorycznego.

Przed udzieleniem odpowiedzi na pytania należy przeczytać załączony dokument: Kierunki strategii wdrażania programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa, który dokładnie opisuje zasady funkcjonowania nowego programu.

Dyskusje uwzględniające wyniki ankiety odbędą się podczas Europejskich Dni Badań i Innowacji, które odbędą się w dniach 24-26 września w Brukseli.