Horizon Europe - program ramowy UE, który zastąpi Horizon 2020

W związku z sukcesem poprzednich programów UE, w dniu 19 marca 2019 Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie kolejnego unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji - Horyzont Europa. Na okres jesień/zima bieżącego roku zaplanowane jest powołanie nowej Komisji i zatwierdzenie planu strategicznego.

Główne cele programu Horyzont Europa:

-  wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej UE oraz europejskiej przestrzeni badawczej,

-  zwiększenie europejskich zdolności w zakresie innowacji, konkurencyjności i liczby miejsc pracy,

- zacieśniona współpraca z innymi programami UE.

Komisja Europejska zaproponowała zwiększenie budżetu w stosunku do obecnego PR Horyzont 2020 do 100 mld EUR (pula obejmuje kwotę 3,5 mld EUR przydzieloną ze środków Funduszu InvestEU).

Wszystkie informacje o programie znajdują się na stronie Komisji Europejskiej. Zawiera ona również link do prezentacji Horizon Europe we wszystkich 22 językach urzędowych UE.

Zachęcamy również do zapoznania się z oficjalnymi dokumentami Komisji Europejskiej.