Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Maj 2019

30.05.2019

Zaproszenie: Regionalne Forum Recyklingu – 26 czerwca 2019 w Szczecinie

W imieniu Klastra Zielona Chemia mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Regionalnym Forum Recyklingu, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 w Szczecinie.

Forum dotyczyć będzie problematyki odpadów oraz ich recyklingu. Wieloletnie doświadczenie, udział w projektach krajowych oraz międzynarodowych, współpraca z firmami krajowymi i zagranicznymi oraz uczelniami to nasze „dobro”, które chcemy państwu przekazać w trakcie seminarium. W programie Regionalnego Forum Recyklingu między innymi: strategia regionu zachodniopomorskiego w gospodarce odpadami odpady i możliwości ich recykling – dobre praktyki współpraca nauka – biznes , wspólne projekty , edukacja możliwości pozyskiwania finansowania na realizację projektów z zakresu recyklingu zwiedzanie zakładu termicznej utylizacji odpadów ( przejazd autokarem ). Data: 26 czerwca 2019 Godz. 9:30 – 15:00 Miejsce: Sala konferencyjna, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorski...» Czytaj dalej
Szkolenia
29.05.2019

Szkolenie: Jak skutecznie wchodzić na rynki zagraniczne - model biznesowy internacjonalizacji wraz z wdrożeniem strategicznym w eksporcie!

Zapraszamy pracowników przedsiębiorstw z terenu województwa zachodniopomorskiego, a także pracowników naukowych oraz pracowników administracji samorządowej na szkolenie poświęcone umiędzynaradawianiu działalności firmy i strategiom wejścia na rynki zagraniczne, które odbędzie się 13 czerwca 2019 i organizowane przez przez ośrodek Enterprise Europe Network przy RCIiTT.

Uczestnicy dowiedzą się jak jak zbudować model działania firmy dostosowany do różnych rynków zagranicznych oraz wybrać optymalną strategię ekspansji, odpowiadającą oferowanemu produktowi i specyfice lokalnych odbiorców. Przybliżymy sposoby na zrozumienie potrzeb klientów i budowanie wartości istotnych dla nich. Powiemy jak ustalać przewagi konkurencyjne produktu na rynkach eksportowych i stworzyć ofertę atrakcyjną zarówno dla dystrybutora jak i klienta ostatecznego. Ponadto zaprezentujemy jak: zbadać otoczenie biznesowe przedsiębiorstwa oraz konkurencję na rynkach docelowych; wybierać rynki i dobrać do nich optymalny model biznesowy; zaadaptować produkt do wymogów wskazanych rynków zagranicznych; dobrać cenę eksportową do rynku docelowego; wykorzystać narzędzia marketingowe w pozyskaniu zagranicznych dystrybutorów i...» Czytaj dalej
Szkolenia
28.05.2019

Szkolenie: Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na twórcze i nowatorskie pomysły badawcze!

Zdobycie grantu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (granty ERC) to między innymi: prestiż naukowy, wysoki poziom kształcenia doktorantów, umiędzynarodowienie kadry oraz wysokie korzyści finansowe. Umożliwiają one realizację twórczych i nowatorskich pomysłów badawczych we wszystkich dziedzinach wiedzy naukowcom na każdym etapie ich kariery.

Jeśli masz pomysł na projekt badawczy o pionierskim charakterze, który będzie interdyscyplinarny, o wysokim stopniu ryzyka naukowego i może prowadzić do ważnych odkryć i przełomowych wyników, zapraszamy na szkolenie z pisania wniosków o granty ERC! Wydarzenie będzie miało miejsce już 12 czerwca 2019 o godz. 09:00, w siedzibie RCIiTT przy ul. Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie. Na szkolenie obowiązuje rejestracja . Uczestnicy szkolenia zapoznają się z rodzajami projektów dostępnych dla naukowców na różnym etapie kariery oraz z wymogami formalnymi i kryteriami oceny wniosków. Omówiona zostanie kwestia przygotowania dokumentów, aby pokazać przyszłym wnioskodawcom na co zwracać uwagę i jak napisać dobrą aplikację....» Czytaj dalej
Programy Badawcze
28.05.2019

Szkolenie: Poznaj możliwości programów ERA Chairs i Twinning!

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie serdecznie zaprasza naukowców, uczelnie wyższe oraz instytucje badawcze na szkolenie dotyczące dwóch konkursów w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020: ERA Chairs i Twinning.

ERA Chairs ma na celu wsparcie uniwersytetów i instytucji badawczych w zatrudnianiu wysokiej klasy specjalistów, których działania mają prowadzić do osiągnięcia doskonałości naukowej. Komisja Europejska finansuje wnioski o budżecie do 2,5 mln euro, które trwają do 5 lat. Projekty typu ERA Chairs są finansowane w 100%. Twinning daje polskim naukowcom możliwość współpracy z jednostkami zagranicznymi w celu polepszenia oraz rozwoju swojej wiedzy i metod badawczych w konkretnej dziedzinie naukowej. Komisja Europejska finansuje projekty do wysokości 1 mln euro realizowane w okresie do 3 lat. Szkolenie poprowadzi dr inż. Wojciech Adamiak z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE mieszczącego się w...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
24.05.2019

Inicjatywa EUREKA – konkurs 2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło nabór wniosków na międzynarodowe projekty w ramach Inicjatywy EUREKA. Celem tej Inicjatywy jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

EUREKA jest to program wspierający konkurencyjność Europy dzięki realizacji projektów, których efektem są innowacyjne produkty, procesy i usługi. Projekty powinny charakteryzować się nowoczesnością, realną możliwością opracowania i podjęcia nowego wyrobu, wdrożenia nowej technologii lub usługi oraz szansą na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu. W konkursach EUREKA mogą wziąć udział przedsiębiorstwa (MŚP i duże przedsiębiorstwa) oraz uniwersytety i jednostki badawcze. Konsorcjum powinno się składać z co najmniej 2 partnerów, z 2 różnych państw członkowskich EUREKI (jest ich w tej chwili 41), najlepiej w oparciu o porozumienie biznesowe. Dofinansowanie przyznane wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 tys....» Czytaj dalej
Programy Badawcze
24.05.2019

Spotkanie informacyjno-networkingowe dla małych i średnich przedsiębiorstw w Brukseli, w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii

Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii odbywa się w Brukseli w dniach 17-21 czerwca 2019. Wydarzenia zaplanowane w ramach imprezy obejmują: konferencje, spotkanie informacyjne, warsztaty praktyczne, wystawy i wiele innych.

Jednym z zaplanowanych wydarzeń są warsztaty informacyjno-networkingowe organizowane przez europejską sieć Krajowych Punktów Kontaktowych pt. Zrównoważona energia i MŚP: obecne i przyszłe środki wsparcia UE , które odbędą się w dniach 19 czerwca 2019. Spotkanie adresowane jest nie tylko do sektora MŚP, ale również naukowcy oraz instytucje publiczne i pożytku publicznego będą miały okazję dowiedzieć się o możliwościach finansowania projektów z zakresu zrównoważonej energii dostępnych w Programie Ramowym Horyzont 2020 . Udział we wszystkich imprezach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii jest bezpłatny.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
24.05.2019

Międzynarodowe spotkanie brokerskie ICTurkey 2019

Aby poznać nowe konkursy z obszaru ICT w Programie Ramowym Horyzont 2020, przedstawić i przedyskutować pomysły projektowe oraz nawiązać cenne kontakty międzynarodowe, zapraszamy na ICTurkey 2019 w dniu 5 lipca 2019 do Istambułu.

Podczas wydarzenia w Turcji, przedstawione zostaną obecnie znane i planowane tematy konkursowe dotyczące technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i przekrojowych tematów H2020 : 5G, Next Generation Internet, Big Data and Applications, Digitising European Industry, Smart Health and Care. Organizatorzy oferują pokrycie kosztów udziału w ICTurkey 2019 (w tym kosztów przelotu i zakwaterowania) dla 100 uczestników z najlepszymi pomysłami projektowymi. Zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym PR UE - tel. 91 449 45 49.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
21.05.2019

Szkolenie: EIC Accelerator Pilot (SME Instrument II fazy) oraz inne konkursy Europejskiej Rady ds. Innowacji

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, start-upów, a także przedstawicieli nauki do udziału w naszym szkoleniu dotyczącym nowych konkursów na finansowanie projektów badawczo-innowacyjnych Europejskiej Rady ds. Innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem EIC Accelerator Pilot (SME Instrument II fazy) – instrumentu dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Szkolenie odbędzie się 6 czerwca 2019 w siedzibie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie i przeprowadzi je p. Michał Grudziński , konsultant ds. Programów Badawczych UE . Opowie między innymi o najnowszych konkursach EIC na projekty badawczo-innowacyjne dla naukowców i przedsiębiorców, o ich podstawowych wymaganiach, a także o tym jak należy wnioskować o przyznanie finansowania. Szczegółowo zostanie przedstawiony odmieniony SME Instrument II fazy, obecnie EIC Accelerator Pilot, który jako pierwszy zastosuje formułę blended finance (finansowanie mieszane). Europejska Rada ds. Innowacji powstała po to, aby pomagać w przekuwaniu europejskich wyników badań na realne biznesy dające zyski, miejsca pracy...» Czytaj dalej
Szkolenia
16.05.2019

Konkursy: OPUS i PRELUDIUM - aktualizacja

Zgodnie z informacją Narodowego Centrum Nauki, dostęp do formularzy wniosków dla konkursów OPUS 17 i PRELUDIUM 17 w systemie ZSUN/OSF zaplanowano na 27 maja 2019.

Jednocześnie termin składania wniosków pozostaje bez zmian - 17 czerwca 2019 , dlatego prosimy o wcześniejsze przygotowanie wszystkich wymaganych danych oraz załączników, których wykaz dostępny jest w ogłoszeniach o konkursach OPUS 17 i PRELUDIUM 17 . Szczegółowe informacje o konkursach znajdują się w artykule .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
14.05.2019

Umowy w handlu międzynarodowym - jak skutecznie zabezpieczyć swój biznes?

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z naszego województwa, a także naukowców i pracowników uczelni wyższych oraz przedstawicieli instytucji samorządowych do udziału w szkoleniu zorganizowanym przez ośrodek Enterprise Europe Network przy RCIiTT pn. Umowy w handlu międzynarodowym - jak skutecznie zabezpieczyć swój biznes?

Celem szkolenia jest uświadomienie osobom odpowiedzialnym za kontakty z podmiotami z zagranicy jak zapisy w umowach czy kontraktach mogą i powinny zabezpieczać interesy firmy. Będzie to doskonała okazja, żeby pogłębić swoją wiedzą i dowiedzieć się m.in.: czy warto podpisywać umowę przedwstępną, po co w umowie reguły INCOTERMS, co to jest prawo właściwe, jak egzekwować swoje prawa, gdy klient nie wywiązuje się z podpisanej umowy, arbitraż czy sąd w dochodzeniu roszczeń, w jaki sposób należycie zabezpieczyć płatności w transakcjach międzynarodowych. Szkolenie poprowadzi specjalista od współpracy gospodarczej z zagranicznymi firmami - p. Łukasz Żak z firmy Łukasz Żak Żak Legal Support Office....» Czytaj dalej
Szkolenia
14.05.2019

Nabór wniosków o indywidualne granty badawczo-szkoleniowe (MSCA IF)

Zaproszenie do składania wniosków o indywidualne granty badawczo-szkoleniowe jest skierowane do naukowców, którzy mają stopień doktora i/lub co najmniej czteroletnie doświadczenie w prowadzeniu prac naukowych po uzyskaniu stopnia magistra.

Działania Programu Marii Skłodowskiej-Curie wspierają naukowców na wszystkich etapach ich kariery, zachęcając do mobilności ponadnarodowej, międzysektorowej i interdyscyplinarnej. Grant Individual Fellowship zapewnia pokrycie kosztów utrzymania, podróży i wsparcia dla rodziny. Dofinansowanie jest przyznawane organizacji przyjmującej, zwykle uniwersytetowi, ośrodkowi badawczemu lub firmie. Budżet konkursu opiewa na rekordową kwotę 296,5 mln euro. Termin składania wniosków mija 11 września 2019. Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie internetowej . Zainteresowanych składaniem wniosków o granty prosimy o kontakt z panią Agnieszką Aloksa , e-mail: aaloksa@zut.edu.pl , tel. 91 44 45 49.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
09.05.2019

Uczestnictwo Wielkiej Brytanii w projektach finansowanych z programu Horyzont 2020 a Brexit

Unia Europejska i Wielka Brytania zgodziły się na elastyczne przedłużenie Brexitu do 31 października 2019. Data wyjścia jest elastyczna, Wielka Brytania będzie mogła opuścić UE wcześniej, gdy tylko umowa o wyjściu zostanie zatwierdzona przez parlament w Londynie. Do tego czasu kraj pozostaje we wspólnocie, ze wszystkimi prawami i obowiązkami członka Unii.

Przedłużenie terminu opuszczenia UE oznacza, że podmioty brytyjskie mogą obecnie kontynuować uczestnictwo w Programie Ramowym Horyzont 2020 oraz ubiegać się o finansowanie projektów konkursowych na dotychczasowych zasadach. Warunki uczestnictwa Wielkiej Brytanii w programie Horyzont 2020 w przyszłości, uzależnione są od rodzaju umowy wyjścia z Unii. Więcej informacji o obecnym statusie Wielkiej Brytanii jako członka Programu Ramowego Horyzont 2020 oraz o możliwych zmianach jej statusu można znaleźć w ulotce informacyjnej UK Research Office .» Czytaj dalej
Programy Badawcze