Nabór wniosków o indywidualne granty badawczo-szkoleniowe (MSCA IF)

Zaproszenie do składania wniosków o indywidualne granty badawczo-szkoleniowe jest skierowane do naukowców, którzy mają stopień doktora i/lub co najmniej czteroletnie doświadczenie w prowadzeniu prac naukowych po uzyskaniu stopnia magistra.

Działania Programu Marii Skłodowskiej-Curie wspierają naukowców na wszystkich etapach ich kariery, zachęcając do mobilności ponadnarodowej, międzysektorowej i interdyscyplinarnej. Grant Individual Fellowship zapewnia pokrycie kosztów utrzymania, podróży i wsparcia dla rodziny. Dofinansowanie jest przyznawane organizacji przyjmującej, zwykle uniwersytetowi, ośrodkowi badawczemu lub firmie.

 Budżet konkursu opiewa na rekordową kwotę 296,5 mln euro.

Termin składania wniosków mija 11 września 2019.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie internetowej.

Zainteresowanych składaniem wniosków o granty prosimy o kontakt z panią Agnieszką Aloksa, e-mail: aaloksa@zut.edu.pl, tel. 91 44 45 49.