Tworzywa sztuczne, Polimery

Jednoskładnikowa żywica epoksydowa do klejów i odlewów

Numer referencyjny
75/2009
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Utwardzanie, hartowanie
Techniki łączenia (nitowanie, skręcanie, klejenie)
Tworzywa sztuczne, Polimery
Jednostka naukowa
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Jednoskładnikowa żywica epoksydowa do klejów i odlewów.

Wytwarzanie z poużytkowego poli(tereftalanu etylenu)(PET) nowych termoplastycznych materiałów polimerowych - zwłaszcza elastomerów termoplastycznych.

Numer referencyjny
74/2009
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Obróbka plastyczna
Tworzywa sztuczne, Polimery
Właściwości materiałów, Odporność, Korozja
Jednostka naukowa
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Technologia umożliwiająca przetworzenie PET pierwotnego bądź poużytkowego (np. płatki z butelek PET) na nowe termoplastyczne materiały polimerowe z możliwością sterowania ich właściwościami mechanicznymi w zależności od zastosowania

Technologia wytwarzania elastomerów termoplastycznych

Numer referencyjny
PS8/2008
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Tworzywa sztuczne, Polimery
Inne Technologie Przemysłowe
Inne technologie przemysłowe
Technologie chemiczne
Chemia
Jednostka naukowa
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Sposób wykorzystania poużytkowych butelek z PET po napojach zimnych do produkcji wysokiej jakości materiału elastomerowego...