Jednoskładnikowa żywica epoksydowa do klejów i odlewów

Facebook Linkedin Google

Jednoskładnikowa żywica epoksydowa do klejów i odlewów.

Numer referencyjny
75/2009
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Przedmiotem oferty jest sposób produkcji ciekłej żywicy mającej właściwość samoczynnego (bez wstępnego mieszania z utwardzaczem) utwardzania się pod wpływem podwyższenia temperatury. Może być stosowana jako klej do metali, spoiwo do produkcji wyrobów kompozytowych, oraz masa do sporządzania odlewów.

Korzyści z zastosowania technologii

W odróżnieniu do znanych klejów i żywic jest to produkt jednoskładnikowy, a więc gotowy do użytku. Zawiera tzw. utwardzacz utajony, nieaktywny w temperaturze pokojowej dzięki czemu można go przechowywać przez rok bez ryzyka samorzutnego utwardzenia. Sporządzone z niego odlewy cechuje wysoka odporność na uderzenia.

Aspekt innowacyjny

Znane obecnie jednoskładnikowe kompozycje termoutwardzalne wymagają przechowywania w chłodni i mają trwałość  nie większą niż kilka tygodni.

Prawa własności intelektualnej

Patent przyznany

Faza rozwoju technologii

Gotowa technologia

Znalezienie zastosowania

Uwagi do formy współpracy

Oczekiwana forma współpracy:
- Badania przydatności do konkretnych zastosowań, 
- Nawiązanie kontaktu z ewentualnym producentem.

Pracownik