Produkcja roślinna, Uprawa

Sposób i urządzenie do określania mrozoodporności roślin

Numer referencyjny
P115
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Maszyny/Technologie rolnicze
Produkcja roślinna, Uprawa
Nasiennictwo
Jednostka naukowa
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Ozime rośliny zbożowe i oleiste powinna cechować zimotrwałość, a szczególnie ważna jest ich mrozoodporność. Opracowano metodę oraz zaprojektowano i wykonano zestawy do testów luminescencyjnych pozwalających na szybką i powtarzalną ocenę mrozoodporności roślin ozimych.

Sposób wytwarzania otoczek hydrożelowych na powierzchni organów roślinnych

Numer referencyjny
P40
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Rolnictwo
Produkcja roślinna, Uprawa
Rolnictwo precyzyjne
Jednostka naukowa
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa