Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Maj 2022

30.05.2022

Komisja Europejska zwiększa budżet Horyzontu Europa, aby wspierać ekologiczne, zdrowotne i cyfrowe innowacje oraz naukowców z Ukrainy

Komisja Europejska przyjęła zmiany w programie pracy Horyzontu Europa na lata 2021-2022, zwiększając budżet o prawie 562 mln euro na dalsze wspieranie tzw. misji UE i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań dla wyzwań ekologicznych, zdrowotnych i cyfrowych, a także wzmacnianie europejskich ekosystemów innowacji. Budżet programu na lata 2021 i 2022 wynosi obecnie łącznie prawie 16 mld euro . Z tej dodatkowej kwoty 507,1 mln euro przeznaczono na pięć misji UE, które stanowią nowy i innowacyjny sposób rozwiązywania największych wyzwań we współpracy z ludźmi w Europie i poza nią. Zainicjowane we wrześniu 2021 r. mają za zadanie dążyć do osiągnięcia ambitnych celów w...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
30.05.2022

Komisja Europejska zaprasza na Dzień Informacyjny Horyzontu Europa na temat Klastra 3 – Civil Security for Society

Dzień Informacyjny Horyzontu Europa – Klaster 3 Civil Security for Society odbędzie się w formie online 28 czerwca 2022 r. w godz. 9:00-17:00. Dni Informacyjne to wyjątkowa okazja dla potencjalnych wnioskodawców, aby przygotować się do aplikowania o środki unijne.

Warto wziąć udział w wydarzeniu, aby dowiedzieć się o zasadach uczestnictwa i innych aspektach ubiegania się o dofinansowanie badań i innowacji związanych z bezpieczeństwem cywilnym . Spotkanie będzie prowadzone w jęz. angielskim. Klaster 3 stanowi część filaru II w programie Horyzont Europa, koncentruje się na kwestiach bezpieczeństwa i ma sześć celów: lepsza ochrona UE i jej obywateli przed przestępczością i terroryzmem, skuteczne zarządzanie granicami zewnętrznymi UE, odporna infrastruktura, zwiększenie bezpieczeństwa cybernetycznego społeczeństwo europejskie odporne na klęski żywiołowe, wzmocnienie badań i innowacji w dziedzinie bezpieczeństwa. Ogłoszenia o konkursach publikowane są na portalu Funding&tenders opportunities . Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
24.05.2022

Webinar: Równość płci w Horyzoncie Europa

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji publicznych oraz wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o środki finansowe z programu ramowego Horyzont Europa na szkolenie poświęcone aspektom równości płci w Horyzoncie Europa. Wydarzenie będzie miało charakter online i odbędzie się już 9 czerwca br. w godz. 10:00-11:30.

W programie Horyzont Europa Komisja Europejska potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz równości płci w badaniach i innowacjach. W świetle obowiązujących zapisów prawnych w programie Horyzont Europa wprowadzono trzy główne poziomy, na których równość płci została uwzględniona, i które docelowo mają prowadzić do zwiększenia poziomu równouprawnienia. Są to: wymóg posiadania Planu Równości Płci (Gender Equality Plan, GEP) jako kryterium kwalifikowalności dla wszystkich wnioskodawców będących jednostkami sektora publicznego, ośrodkami badawczymi lub instytucjami szkolnictwa wyższego, chcących uczestniczyć w Horyzoncie Europa; włączenie wymiaru płci do treści przedstawionych we wniosku badań i innowacji; równowaga płci w zespołach badawczych. Szkolenie poprowadzą: p. Agnieszka Korpal – konsultantka...» Czytaj dalej
Szkolenia
20.05.2022

Scale-Up 100 – nowa inicjatywa Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC)

Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) opublikowała zaproszenie do składania wniosków dla organizacji wspierających biznes na działania koordynujące i wspierające w ramach inicjatywy EIC Scale-Up 100.

EIC Scaleup 100 ma na celu wyłonienie 100 przedsiębiorstw start-upów z sektora deep-tech wspieranych przez EIC i z podobnych programów Unii Europejskiej, państw członkowskich i krajów stowarzyszonych z Horyzontem Europa, które to firmy mają potencjał, aby stać się globalnymi liderami lub potencjalnymi tzw. jednorożcami (unicorn), czyli start-upami o wycenie powyżej 1 mld euro. Zwycięski podmiot lub konsorcjum otrzyma od Komisji Europejskiej środki finansowe, które pomogą takim firmom rozwinąć ich strategie korporacyjne i przywódcze, dotrzeć do inwestorów strategicznych i partnerów, rozszerzyć działalność na skalę międzynarodową oraz uzyskać dostęp do innych programów wspierających rozwój. Budżet w konkursie to 7 mln euro. Wsparcie...» Czytaj dalej
Szkolenia
20.05.2022

Wskocz do projektu z mechanizmem Hop-on!

Program ramowy Horyzont Europa posiada instrument, który pozwala dołączyć podmiotom do projektów realizowanych przez międzynarodowe konsorcja. Ta inicjatywa skierowana jest do tych państw, które dotychczas miały mniejszy udział w programach ramowych UE, czyli do tzw. krajów wideningowych i konsorcjów, które mają już podpisaną umowę o dotację i zaczęły realizować grant.

Celem mechanizmu Hop-on jest zwiększenie udziału krajów wideningowych w projektach tematycznych z II filaru HE oraz z EIC Pathfinder. Do państw o mniejszym udziale w programach ramowych zaliczamy: Bułgarię, Chorwację, Cypr, Czechy, Estonię, Grecję, Węgry, Łotwę, Litwę, Maltę, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację i Słowenię, Albanię, Armenię, Bośnię i Hercegowinę, Wyspy Owcze, Gruzję, Kosowo, Mołdawię, Czarnogórę, Maroko, Macedonię Północną, Serbię, Tunezję, Turcję, Ukrainę. Beneficjenci, którzy chcieliby zaprosić do współpracy nowego partnera nie mogą mieć wcześniej w swoim konsorcjum podmiotu z kraju wideningowego. Koordynator projektu składa odpowiednie formularze do KE z opisem zadań i roli jakie mają być zrealizowane przez nowego członka...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
19.05.2022

Warsztaty: Podstawy Design Thinking- Jak angażować swoich klientów w tworzenie lepszych produktów i usług

Czy wiesz czym jest i jak działa metodyka Design Thinking? Jeżeli nie, to zapraszamy przedstawicieli wszystkich zainteresowanych firm z sektora MSP na jednodniowy warsztat pokazujący podstawy tworzenia produktów i usług z zaangażowaniem klienta docelowego, który odbędzie się w dniu 9 czerwca 2022 r. w godz. 9:00-15:30.

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób angażować klientów w proces ulepszania własnych usług i produktów, jak przeprowadzać dobre wywiady, zbierać informację zwrotną a następnie przekładać ją na tworzenie innowacyjnych, dopasowanych do klienta rozwiązań. Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy będą wiedzieli jak dobrze rozpoznać potrzeby i problemy potencjalnych klientów, jak wygenerować z nich ich rozwiązanie a następnie przetestować je na grupie docelowej. Warsztaty poprowadzi p. Paweł Żebrowski , kierownik Działu Centrum Transferu Technologii w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii, trener i praktyk Design Thinking w SHOPA Design & Strategy. Absolwent Uniwersytetów Szczecińskiego i Warszawskiego oraz Programu Top 500...» Czytaj dalej
Szkolenia
19.05.2022

Europejskie Ekosystemy Innowacji: zmiany i nowe konkursy w 2022 r.

Komisja Europejska zaktualizowała Program Pracy w obszarze europejskich ekosystemów innowacji i przeznaczy 29,5 mln euro na konkursy w tym zakresie. Oprócz dotychczas planowanych działań, środki będą przeznaczone także na nowe możliwości finansowania dla start-upów z branży deep-tech prowadzonych przez kobiety czy inwestycji unijnych aniołów biznesu. Po cieszącym się bardzo dużym zainteresowaniem ubiegłorocznym programie pilotażowym, w 2022 roku Komisja Europejska ponownie uruchomi inicjatywę Women TechEU . Budżet na ten cel zostanie zwiększony do 10 mln euro, co pozwoli na wsparcie ok. 130 firm prowadzonych przez kobiety. Komisja Europejska opublikuje zaproszenie do składania wniosków w dniu 21 czerwca br. Konkursy planowane do...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
10.05.2022

Dyżur ekspercki: Już dziś zostań ekspertem Komisji Europejskiej

Zapraszamy wszystkich pracowników naukowych, doktorantów, przedsiębiorców oraz reprezentantów innych podmiotów na zdalny dyżur ekspercki poświęcony możliwości zostania Ekspertem Komisji Europejskiej. Wydarzenie odbędzie się 26 maja 2022 r.

Jeśli posiadają Państwo specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w konkretnej dziedzinie, działacie w sferze badawczo-innowacyjnej lub biznesie i swobodnie posługujecie się językiem angielskim w mowie i piśmie, macie ogromną szansę zostać Ekspertem Komisji Europejskiej i wziąć udział np. w ocenie wniosków projektowych w Programie Ramowym Horyzont Europa . Posiadanie profilu w bazie ekspertów KE stwarza wiele możliwości rozwoju - rola eksperta wiąże się z obowiązkami, ale i wieloma korzyściami, również finansowymi. Przede wszystkim jest to doskonała okazja do zdobycia praktycznej wiedzy w zakresie pisania wniosków, zapoznania się z wymaganiami i oczekiwaniami KE oraz nawiązania międzynarodowych kontaktów. W trakcie dyżuru nie tylko...» Czytaj dalej
Szkolenia
10.05.2022

Webinarium: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) - oferta edukacyjna dla uczelni, studentów i profesjonalistów

W imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE zapraszamy na bezpłatne webinarium pt. „EIT – oferta edukacyjna dla uczelni, studentów i profesjonalistów”, które odbędzie się 18 maja 2022 r. o godz. 10.30. Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) to sieć ogólnoeuropejskich partnerstw innowatorów, instytucji naukowych, przedsiębiorców oraz firm działających w celu poszukiwania rozwiązań dla globalnych problemów. EIT działa poprzez Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (KIC), których aktywność skupia się wokół najważniejszych globalnych wyzwań. Przedstawiciele EIT Climate-KIC, EIT Health, EIT RawMaterials , EIT Urban Mobility, EIT Manufacturing przedstawią ofertę w obszarze edukacji i opowiedzą o możliwości współpracy z uczelniami, ofercie dla studentów,...» Czytaj dalej
Szkolenia
09.05.2022

Majowe granty i stypendia EURAXESS

Zapraszamy do zapoznania się z majową ofertą grantów i stypendiów EURAXESS, do których nabory trwają w maju 2022 r.

Podnoszenie kompetencji naukowych dzięki mobilności – to hasło najlepiej określa kierunek, do którego dąży współczesny świat nauki. Udział w międzynarodowych projektach pozytywnie wpływa na rozwój kariery każdego badacza, a także stymuluje globalny transfer wiedzy. Aby ułatwić poszukiwanie odpowiedniego konkursu przedstawiamy Państwu listę zagranicznych grantów oraz stypendiów badawczych. Oferty skierowane są do naukowców będących na każdym etapie kariery naukowej i prowadzących badania w różnych dziedzinach. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami na maj 2022 r. EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie. Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z możliwościami...» Czytaj dalej
Programy Badawcze