Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Marzec 2022

29.03.2022

Plan Równości Płci – kryterium kwalifikowalności w Horyzoncie Europa

Horyzont Europa kładzie szczególny nacisk na aspekty równości płci. W Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/695 z dnia 28 kwietnia 2021 r. ustanawiającym program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa podkreślono w punkcie 53. znaczenie równości płci: Działalność prowadzona w ramach Programu powinna dążyć do zniesienia uprzedzeń ze względu na płeć i różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn, do poprawy równowagi między życiem prywatnym i zawodowym oraz propagowania równości kobiet i mężczyzn w obszarze badań naukowych i innowacji, w tym zasady równości wynagrodzenia bez dyskryminacji ze względu na płeć, zgodnie z art. 2 i 3 Traktatu...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
28.03.2022

Baza ofert pracy w projektach ERC dla naukowców uciekających z Ukrainy

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) skontaktowała się ze wszystkimi obecnymi grantobiorcami w celu zebrania informacji o możliwości tymczasowego zatrudnienia w realizowanych projektach naukowców oraz personelu pomocniczego (technicy, laboranci etc.) pochodzących z Ukrainy. Wszystkie oferty pracy są stopniowo publikowane na stronie internetowej ERC . Przewodnicząca Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych profesor Maria Leptin zaapelowała do stypendystów ERC oraz goszczących ich jednostek naukowych o otwarcie laboratoriów i zespołów badawczych uczonym, którzy musieli uciekać przed wojną w Ukrainie. Jej zdaniem wsparcie przy zatrudnieniu jest tylko z jednym ze sposobów podania pomocnej dłoni. Prof. Leptin podkreśliła, że bardzo ważne jest, by społeczność naukowa...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
22.03.2022

Komisja Europejska zaakceptowała założenia w ramach PAKT (Premia dla AKTywnych)

Projekt PAKT został skonsultowany ze służbami Komisji Europejskiej w kwestii zgodności z wytycznymi programu Horyzont Europa oraz przepisami finansowymi i audytowymi. W efekcie tych konsultacji Komisja potwierdziła prawidłowość zasad przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. PAKT będzie służył stworzeniu efektywnego systemu premiowania najlepszych naukowców poprzez dostosowywanie regulaminów wynagradzania jednostek naukowych do rozwiązań zawartych w PAK-cie. Wdrożenie nowych zasad opartych o PAKT jest o tyle istotne, że podejście to będzie miało zastosowanie także w konkursach ogłaszanych przez NCBR czy FNP, w tym w ramach nowej perspektywy finansowej funduszy strukturalnych (FENG 2021-2027). Udoskonalenie zasad wynagradzania w projektach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
22.03.2022

Webwriting – jak pisać, aby klienci chcieli czytać i kupować

Serdecznie zapraszamy start-upy oraz osoby planujące założenie działalności gospodarczej na webinar poświęcony pisaniu tekstów internetowych przyciągających klientów, który odbędzie się 8 kwietnia w godz. 14:00-15:00.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich posiadaczy strony internetowej. Dzięki niemu uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób komponować treści do internetu, aby poza wartością merytoryczną skuteczniej przyciągały klientów i zachęcały do zakupu twoich produktów lub usług. Webinar poprowadzi p. Sebastian Skórski , który od 2017 roku związany programami edukacyjnymi Google, obecnie doradca w programie Firmy Jutra. Jego zainteresowania to strony internetowe WordPress oraz marketing internetowy - chętnie dzieli się swoją wiedzą prowadząc szkolenia i webinary. Zapraszamy do rejestracji !» Czytaj dalej
Szkolenia
18.03.2022

Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Zachodnia już funkcjonuje w RCIiTT ZUT

Miło nam poinformować, że Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Zachodnia rozpoczął swoją działalność w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. ZUT w Szczecinie jest partnerem konsorcjum z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który jest jednocześnie jego liderem. Dodajmy, że makroregion Polska Zachodnia współdziała razem z innymi makroregionami, tworząc ogólnopolską sieć koordynowaną przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Horyzontu Europa usytuowany w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Jako Horyzontalny Punkt Kontaktowy (HPK) świadczymy usługi konsultacyjne i informacyjne dla podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o dofinansowanie w największym programie ramowym Unii Europejskiej Horyzont Europa (o budżecie...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
15.03.2022

Europejska Rada ds. Innowacji zaprasza do przesyłania zgłoszeń do europejskiej nagrody dla kobiet innowatorek – EU Prize for Women Innovators

Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) ogłosiła dziewiątą edycję EU Prize for Women Innovators 2022. Nagroda jest wyrazem uznania dla kobiet przedsiębiorczyń stojących za przełomowymi innowacjami w Europie i ma na celu zainspirowanie większej liczby kobiet do pójścia w ich ślady. Przewidziano dwie kategorie: Women Innovators: trzy nagrody po 100 000 euro każda , Rising Innovators: trzy nagrody po 50 000 euro każda , przyznawane najbardziej obiecującym młodym innowatorkom w wieku do 35 lat . O nagrodę mogą ubiegać się kobiety ze wszystkich państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa, w tym Ukrainy, które założyły innowacyjną firmę, zarejestrowaną...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
15.03.2022

Spotkanie informacyjne „EIT Urban Mobility – Projekty, trendy i wyzwania w obszarze logistyki miejskiej”

Biuro Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Brukseli - Business & Science Poland (BSP) wraz z Europejskim Instytutem Innowacji i Technologii (EIT) Urban Mobility organizują spotkanie informacyjne „EIT Urban Mobility – Projekty, trendy i wyzwania w obszarze logistyki miejskiej”. Wydarzenie w formie online odbędzie się 28 marca 2022 r. w godz. 10.00 – 12.30.

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się o: nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych i organizacyjnych wspierających poprawę efektywności przepływów towarów w miastach; projektach badawczych obejmujących pilotażowe wdrożenia, które były realizowane lub są przewidziane do realizacji na polskim rynku; hubach konsolidacyjnych, które mogą stać się samowystarczalnymi energetycznie i zintegrowanymi z pojazdami mobilnymi centrami przeładunkowymi; koncepcji inteligentnych opakowań zwrotnych, wyposażonych w moduły komunikacyjne i sensoryczne, które umożliwiają jego śledzenie i wielokrotne wykorzystanie; korzyściach z zastosowania inteligentnych zatoczek rozładunkowych. A ponadto, przedstawione zostaną rowery towarowe oraz drony wspierające dostawy w miastach. Zachęcamy do udziału w spotkaniu informacyjnym przedsiębiorców i naukowców, a także studentów zainteresowanych rozwojem logistyki miejskiej....» Czytaj dalej
Szkolenia
15.03.2022

Marcowe granty i stypendia EURAXESS

Zapraszamy do zapoznania się z marcową ofertą grantów i stypendiów EURAXESS, do których nabory trwają w marcu 2022 r.

Podnoszenie kompetencji naukowych dzięki mobilności – to hasło najlepiej określa kierunek, do którego dąży współczesny świat nauki. Udział w międzynarodowych projektach pozytywnie wpływa na rozwój kariery każdego badacza, a także stymuluje globalny transfer wiedzy. Aby ułatwić poszukiwanie odpowiedniego konkursu przedstawiamy Państwu listę zagranicznych grantów oraz stypendiów badawczych. Oferty skierowane są do naukowców będących na każdym etapie kariery naukowej i prowadzących badania w różnych dziedzinach. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami na marzec 2022 r. EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie. Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z możliwościami...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
08.03.2022

Webinar: Komunikacja i organizacja pracy w pigułce

Zapraszamy start-upy oraz osoby planujące założenie działalności gospodarczej na webinar poświęcony zarządzaniu czasem i skutecznej komunikacji w zespole, który odbędzie się w dniu 24 marca 2022 r., w godz. 10:00-13:00.

Uczestnicy wydarzenia: poznają przeszkody skutecznej komunikacji; dowiedzą się co utrudnia efektywne wykorzystanie czasu; poznają i przećwiczy metody przezwyciężania tych barier. Webinar poprowadzi p. Paula Borek , która od ponad 5 lat realizuje projekty szkoleniowe i doradcze w obszarze zarządzania, komunikacji, radzenia sobie ze stresem, rozwoju osobistego, kreatywności, asertywności, rozwiązywania konfliktów. Dla organizacji bardzo często pełni funkcję inspiratora, osoby, która pomaga w znalezieniu nowych kierunków rozwoju. Wierzy w efektywność budowaną każdego dnia przez koncentrację na celu, współpracę i kreatywne poszukiwanie rozwiązań. Nieustannie pracuje nad podnoszeniem własnych kompetencji, co jest kluczowym elementem przy rozwijaniu osób i organizacji. Zapraszamy do rejestracji ! Szczegółowych...» Czytaj dalej
Szkolenia
07.03.2022

Wyniki pierwszej edycji konkursu Women TechEU

Women TechEU to inicjatywa Unii Europejskiej wspierająca start-upy z branży deep tech, które prowadzone są przez kobiety. Komisja Europejska wyłoniła 50 przedsiębiorstw, które otrzymają dotacje w wysokości 75 tys. euro na wsparcie początkowych etapów wdrażania innowacji i rozwoju firmy.

Zwycięskie firmy pochodzą z 15 państw. Ponad 40 przedsiębiorstw mają swoje siedziby w państwach członkowskich UE, z czego jedna piąta pochodzi z tzw. krajów wideningowych (mających skromniejszy udział w rozwoju badań naukowych i innowacji). Realizacja projektów ma rozpocząć się wiosną br. i będzie trwała od 6 do 12 miesięcy. Prowadzone również będą działania mentoringowe i coachingowe zgodnie z programem Women Leadership Programme koordynowanym przez Europejską Radę ds. Innowacji. Po sukcesie pierwszej edycji Komisja Europejska otworzy po raz kolejny nabór do konkursu Women TechEU w 2022 r. Zaplanowano zwiększyć budżet do 10 mln euro, a zatem wsparcie otrzyma aż 130 przedsiębiorstw....» Czytaj dalej
Programy Badawcze
01.03.2022

Webinarium European IP Helpdesk w zakresie własności intelektualnej w projektach: Maximizing the Impact of Horizon project (2020/HEU) results

Już 15 marca 2022 r. o godz. 10:30 European IP Helpdesk zaprasza na webinarium na temat prawa własności intelektualnej w projektach w ramach programów ramowych Horyzont 2020 oraz Horyzont Europa, zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu. Podczas wydarzenia zostaną przedstawione ogólne informacje w zakresie tworzenia i rozwoju praw własności intelektualnej w projektach, a także praktyczne wskazówki, które pozwolą uzyskać najlepsze możliwe rezultaty. Przeanalizowane zostaną także najczęstsze błędy. Zagadnienia, które zostaną omówione to m.in. własność intelektualna w umowach konsorcjum ze szczególnym uwzględnieniem wyników badań, jak można oszacować wartość własności intelektualnej, spojrzenie na różne formy licencjonowania. Więcej informacji...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
01.03.2022

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) uruchomił nowe repozytorium Centrum Wiedzy

W Centrum Wiedzy ( Knowledge Center ) umieszczane będą sprawozdania polityczne oraz inne dokumenty prezentujące dobre praktyki i naukę, opracowane przez EIT oraz Wspólnoty Wiedzy i Innowacji EIT ( EIT Knowledge and Innovation Communities ). Dokumenty dodane do repozytorium będą obejmowały te, które powstały od 2020 r., a tematyka obejmuje szeroki zakres zagadnień - od sztucznej inteligencji w dziedzinie zdrowia, przez strategiczne znaczenie wydobycia surowców, po badania nad sposobami budowania zaufania konsumentów do systemu żywnościowego. Publikowanie będą również dokumenty prezentujące model operacyjny EIT, wnioski i dobre praktyki. Przypomnijmy, że Europejski Instytut Innowacji i Technologii jest niezależnym organem Unii Europejskiej. Jego...» Czytaj dalej
Programy Badawcze