Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Styczeń 2022

31.01.2022

Otwarty nabór wniosków do ERC Advanced Grants

W terminie do 28 kwietnia 2022 r. można składać wnioski do kolejnej edycji konkursu ERC Advanced Grants (ERC AdG) w ramach programu Horyzont Europa . O grant mogą ubiegać się doświadczeni naukowcy, którzy są wybitnymi ekspertami w swoich dziedzinach i przedstawią swój dorobek naukowy z ostatnich 10 lat. Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy. Jedynym kryterium oceny w procesie przyznawania grantu jest doskonałość naukowa odnosząca się zarówno do zgłoszonego projektu jak i dorobku naukowego głównego badacza - Principal Investigator (PI), czyli lidera stworzonego zespołu badawczego. Projekt realizowany jest w wybranej przez głównego badacza jednostce goszczącej (może to być instytucja macierzysta)...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
31.01.2022

Konkurs PARP „Granty na Eurogranty” przedłużony

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) poinformowała o przedłużeniu do 11 sierpnia 2022 r. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Granty na Eurogranty”. Zwiększono także pulę środków w konkursie do 50 mln zł.

„Granty na Eurogranty” to konkurs dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których siedziba lub oddział znajduje się na terenie Polski. Jego celem jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu, tj. projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej, w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, lub innego programu Unii Europejskiej zarządzanego centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme. Środki można przeznaczyć na: przygotowanie aplikacji o Eurogrant, która będzie zgodna z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu, koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
25.01.2022

Webinar: Jak z pomocą internetu zdobyć klientów w nowej rzeczywistości?

Wybierając się w internetową podróż w poszukiwaniu nowych klientów, bardzo często skupiamy się na celu zamiast na poszczególnych etapach tej wyprawy. Łatwo jest w ten sposób przegapić istotne szczegóły, dzięki którym możemy nasz cel osiągnąć znacznie szybciej i z lepszym skutkiem.

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości wraz z Google, PFR i OChK zapraszają na szkolenie w ramach programu Firmy Jutra, który odbędzie się w dniu 9 lutego 2022 r. w godz.: 13:00-14:00. W trakcie webinaru opowiemy: jakie kluczowe elementy odpowiadają na stronie internetowej za widoczność w wynikach wyszukiwania; co sprawia, że użytkownicy chętniej odwiedzają strony internetowe i dokonują zamierzonych przez nas działań; co sprawia, że użytkownicy rezygnują z zapoznania się z ofertą; jak sprawdzić, czego dokładnie szukają twoi odbiorcy i o co pytają wyszukiwarkę; jakie narzędzia warto w tym celu wykorzystać. W trakcie spotkania doradca Google z Firm Jutra koncentrują się na praktycznym...» Czytaj dalej
Szkolenia
24.01.2022

Komisja Europejska wybrała pierwsze projekty w ramach działania EIC Transition

Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) wyłoniła do dofinansowania 42 projekty w pierwszym w historii naborze wniosków w ramach działania EIC Transition. Zwycięskie wnioski, wybrane spośród 292 nadesłanych, otrzymają łącznie 99 mln euro dofinansowania z Unii Europejskiej.

EIC Transition ma na celu przekształcenie wyników badań, które powstały w ramach projektów pilotażowych EIC Pathfinder oraz projektów Proof of Concept Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) w przedsięwzięcia opłacalne komercyjnie, poprzez walidację technologii w warunkach rzeczywistych i tworzenie uzasadnienia biznesowego w celu wprowadzenia innowacji na rynek. Wsparcie przeznaczone było zarówno dla pojedynczych podmiotów, jak i małych konsorcjów (do 5 partnerów z różnych krajów). Wybrane do dofinansowania podmioty pochodzą z 24 państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa, przy czym największa liczba uczestników pochodzi z Niemiec (25), Włoch (17) i Hiszpanii (14). Pełna lista zwycięskich projektów znajduje...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
24.01.2022

Dzień informacyjny oraz wydarzenie brokerskie Klastra 5 Klimat, energia, mobilność w ramach Horyzontu Europa

Komisja Europejska zaprasza na Dzień Informacyjny Klastra 5 Klimat, energia, mobilność Programu Ramowego Horyzont Europa, który odbędzie się dnia 3 lutego 2022 r. w formie online. Podczas poszczególnych sesji zaprezentowanych zostanie 74 konkursów dotyczących takich zagadnień jak m.in. baterie, energia odnawialna, bezemisyjny transport drogowy, lotnictwo. Ponadto, prelegenci przedstawią wskazówki jak przygotować dobry wniosek o dofinansowanie i podzielą się spostrzeżeniami z dotychczasowych, pierwszych ocen projektów. Uczestnictwo w Dniu Informacyjnym nie wymaga rejestracji. Szczegółowy harmonogram spotkań dostępny jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej . W tym miejscu udostępniony zostanie także link do transmisji online. Jednocześnie, w dniu 4 lutego 2022 r. będzie...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
18.01.2022

EIC Accelerator – aktualizacja z Komisji Europejskiej na temat procesu wdrażania

Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) poinformowała, że ze względu na opóźnienia w przyjęciu Programu Pracy EIC na rok 2022, w styczniu br. nie będzie ogłoszony termin zamknięcia naboru (tzw. cut-off) dla pełnych wniosków dla działania EIC Accelerator, jak pierwotnie planowano.

Kolejny termin cut-off dla pełnych wniosków jest planowany na wiosnę 2022 r. , pod warunkiem przyjęcia przez Radę Programu Pracy EIC na rok 2022, co oczekuje się, że nastąpi w nadchodzących tygodniach. Powyższe zapewni wnioskodawcom dodatkowy czas na przygotowanie wysokiej jakości wniosków. Po ustaleniu nowych terminów, informacja o datach naborów dla pełnych aplikacji ( full application ), zostanie opublikowana na stronie internetowej Komisji Europejskiej i udostępniona za pośrednictwem mediów społecznościowych EIC. Więcej informacji na stronie internetowej . EIC Accelerator oferuje wsparcie finansowe dla firm posiadających innowacyjne, przełomowe rozwiązania (technologię, produkt, usługę) minimum w skali europejskiej oraz zamierzających wdrożyć je na...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
14.01.2022

Styczniowe granty i stypendia EURAXESS

Zapraszamy do zapoznania się ze styczniową ofertą grantów i stypendiów EURAXESS, do których nabory trwają w styczniu 2022 r.

Podnoszenie kompetencji naukowych dzięki mobilności – to hasło najlepiej określa kierunek, do którego dąży współczesny świat nauki. Udział w międzynarodowych projektach pozytywnie wpływa na rozwój kariery każdego badacza, a także stymuluje globalny transfer wiedzy. Aby ułatwić poszukiwanie odpowiedniego konkursu przedstawiamy Państwu listę zagranicznych grantów oraz stypendiów badawczych. Oferty skierowane są do naukowców będących na każdym etapie kariery naukowej i prowadzących badania w różnych dziedzinach. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami na styczeń 2022 r. EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie. Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z możliwościami...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
11.01.2022

NAWA odpowiedzialna za koordynację EURAXESS i MSCA

Od 1 stycznia 2022 r. krajowa sieć EURAXESS oraz obszar Horyzontu Europa dotyczący Działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) jest koordynowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Dotychczas tymi zagadnieniami zajmował się Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE działający w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

EURAXESS to inicjatywa prowadzona przez Komisję Europejską, której celem jest wspieranie międzynarodowej mobilności oraz kariery naukowców. Konsultanci Centrów EURAXESS pomagają w poszukiwaniu grantów badawczych i stypendiów naukowych oraz świadczą bezpłatną pomoc w kwestiach związanych z emigracją, a zatem udzielają informacji dotyczących m.in. legalizacji pobytu, warunków zatrudnienia, ubezpieczenia zdrowotnego, zakwaterowania, a także innych spraw mających wpływ na codzienne życie w obcym kraju. EURAXESS to również portal internetowy będący największą, europejską bazą, zawierająca oferty pracy, staży i stypendiów z całego świata. Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA wchodzi w skład pierwszego filaru Programu Ramowego Horyzont Europa. Te działania mają za zadanie wspierać naukowców,...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
11.01.2022

Nabór na ekspertów do zarządów pięciu misji Unii Europejskiej

Komisja Europejska ogłosiła konkurs na stanowiska ekspertów, których zadaniem będzie doradztwo w zakresie realizacji misji Unii Europejskiej, a także podnoszenie świadomości obywateli państw UE poprzez skuteczną promocję tych działań.

Przypomnijmy, że misje, będące nowym instrumentem w Programie Ramowym na rzecz badań i innowacji „Horyzont Europa”, mają stawić czoło niektórym z największych wyzwań stojących przed naszą cywilizacją. Są to: rak, przystosowanie się do zmiany klimatu, zdrowe oceany, morza, wody przybrzeżne i śródlądowe, neutralne dla klimatu inteligentne miasta, stan gleby oraz żywność. Realizacja tematów konkursowych, ogłoszonych w ramach misji ma przynieść konkretny wpływ na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko. Zarządy misji mają składać się z maksymalnie 15 niezależnych ekspertów wysokiego szczebla, którzy umieją doskonale współpracować z władzami publicznymi i obywatelami oraz posiadają wiedzę na temat zasad finansowania sektora publicznego i/lub prywatnego. Mając...» Czytaj dalej
Programy Badawcze