Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Kwiecień 2020

30.04.2020

Oferta stypendialna w ramach Programu Individual Fellowship MSCA

Niemiecka firma zaprasza naukowców posiadających stopień doktora i/lub min. 4 letnie doświadczenie badawcze w dziedzinie informatyki, do wspólnego aplikowania o grant Individual Fellowship Akcji Marii Skłodowskiej-Curie w Horyzoncie 2020.

Celem proponowanego partnerstwa jest opracowanie i złożenie wspólnego wniosku o finansowanie w ramach unijnego programu MSCA-IF -EF-SE Society and Enterprise panel, w którym niemieckie MŚP będzie organizacją przyjmującą naukowca. Termin zgłoszenia zainteresowania ofertą: 17 lipca 2020 r. Individual Fellowship MSCA jest programem stypendialnym mającym za zadanie wspierać rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym w sektorze akademickim lub pozaakademickim w Europie i/lub poza jej granicami. Stypendium pokrywa również udział w konferencjach oraz różnego rodzaju szkoleniach, w tym rozwijających umiejętności i poszerzających wiedzę np. z zakresu transferu technologii, zarządzania zespołami i projektami badawczymi czy przedsiębiorczości. Osoby...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
28.04.2020

NCBR otwiera kolejny front walki z koronawirusem. 100 mln zł dla szpitali jednoimiennych

Wszystkie szpitale jednoimienne, które prowadzą badania naukowe lub prace rozwojowe, mogą starać się o dofinansowanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, służących ochronie personelu oraz leczeniu COVID-19. Wnioski można składać do 31 maja 2020 r.

Celem konkursu jest wsparcie działań, które pomogą zahamować i zapobiegać chorobie oraz pozwolą podnieść skuteczność leczenia. Obejmuje to m.in. opracowanie terapii lekowych i nielekowych dedykowanych COVID-19 oraz schematów leczniczych i procedur medycznych, nowych rozwiązań i technologii w zakresie ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz diagnostyki COVID-19, a także stworzenie odpowiednich narzędzi informatycznych do zbierania danych epidemiologicznych i terapeutycznych. Jest to kolejny konkurs NCBR, obok Szybkiej Ścieżki „Koronawirusy” , który ma pomóc w walce z obecną pandemią i jej skutkami. Kto może aplikować Projekty w ogłoszonym konkursie mogą składać: szpitale jednoimienne, tj. podmioty lecznicze przekształcone na mocy decyzji Ministra Zdrowia w...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
27.04.2020

Webinar: Inwestować w innowacje w dobie kryzysu? Crowdfunding i wybrane dotacje

Globalny kryzys i zamknięcie gospodarki jest dla wielu przedsiębiorców momentem, w którym wstrzymuje się wszystkie inwestycje i skupia na samym utrzymaniu biznesu. Czy jednak każda inwestycja stanowi ryzyko? Co zrobić, jeżeli o pozycji na rynku decyduje innowacyjność firmy? RCIiTT ZUT w Szczecinie serdecznie zaprasza wszystkich przedstawicieli biznesu na webinar poświęcony możliwościom finansowania innowacji w dobie kryzysu spowodowanego epidemią COVID-19. Wydarzenie odbędzie się 14 maja 2020 r. w godzinach 10:30 – 13:45.

Uczestnicy webinaru poznają wybrane mechanizmy pozyskiwania środków na wdrażanie innowacji, które w dobie kryzysu spowodowanego pandemią mogą okazać się sposobem na jego przetrwanie w dobrej kondycji.» Czytaj dalej
Szkolenia
23.04.2020

COVID-19 a realizacja projektów MSCA IF

W odpowiedzi na obawy stypendystów MSCA Individual Fellowship (IF), Komisja Europejska opublikowała szereg wskazówek na temat realizacji projektów w czasie pandemii COVID-19.

Głównym zaleceniem KE jest dołożenie przez organizacje goszczące i przez samych stypendystów wszelkich starań, aby kontynuować prace w projektach zgodnie z planem, na ile pozwalają na to obecne warunki. Jeśli zaplanowane działania mogą być realizowane zdalnie np. raporty, publikacje, szkolenia online, powinny być prowadzone i koszty z nimi związane będą uznawane za kwalifikowalne (należy przy tym zwrócić uwagę na krajowe wytyczne dotyczące telepracy). Natomiast te działania, które w obecnej sytuacji nie mogą być zrealizowane powinny zostać przesunięte na inny termin, w porozumieniu z KE. Komisja przypomina, że postanowienia zawartych umów grantowych nadal pozostają w mocy. Wszelkie zmiany dotyczące wymiaru czasu...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
23.04.2020

Programy doktorskie we współpracy ze Wspólnym Centrum Badawczym KE

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej zaprasza instytucje szkolnictwa wyższego uprawnione do nadawania stopnia doktora do współpracy w ramach programu Collaborative Doctoral Partnership, charakteryzującego się wysokim potencjałem badawczym i rozwojowym. Wnioski można składać do 15 maja 2020 r.

Program Collaborative Doctoral Partnership ma na celu szkolenie młodego pokolenia doktorantów w dziedzinie nauk ścisłych i technologii z uwzględnieniem polityki naukowej. To niepowtarzalna szansa dla Uczelni/Instytutów, które mogą przygotować i prowadzić programy doktorskie we współpracy ze Wspólnym Centrum Badawczym (Joint Research Centre, JRC) Komisji Europejskiej, a także dla doktorantów, którzy część swoich badań zrealizują w Instytutach JRC.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
22.04.2020

Otwarcie ostatniego konkursu MSCA COFUND w Programie Horyzont 2020

Ruszył nabór wniosków w konkursie MSCA COFUND 2020, który umożliwia zdobycie dofinansowania na istniejące lub nowo utworzone programy studiów doktoranckich (Doctoral Programmes) lub programy grantowe dla doświadczonych naukowców (Fellowship Programmes). Aplikacje można składać do 29 września 2020 r.

Program COFUND ma na celu stymulowanie regionalnych, krajowych lub międzynarodowych programów w celu wspierania doskonałości w zakresie szkolenia naukowców, mobilności i rozwoju kariery, rozpowszechniając najlepsze praktyki działań Marie Skłodowska-Curie. Zostanie to osiągnięte poprzez współfinansowanie nowych lub istniejących regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów mających na celu otwarcie i zapewnienie międzynarodowego, międzysektorowego i interdyscyplinarnego szkolenia badawczego, a także transnarodowej i międzysektorowej mobilności naukowców na każdym etapie ich kariery.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
21.04.2020

H2020- Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU): konkurs już otwarty!

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych RCIiTT ZUT w Szczecinie pragnie poinformować, że można już składać wnioski w odpowiedzi na 16 tematów projektowych z obszaru Biogospodarka.

Wezwanie do składania wniosków 2020 jest już ostatnim konkursem ogłoszonym w ramach wspólnego przedsięwzięcia Unii Europejskiej i europejskiego sektora przemysłowego, reprezentowanego przez Bio-based Industries Consortium (BIC) w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. W skład Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) wchodzi: 5 konkursów badawczo-innowacyjnych (RIA), 4 innowacyjne (CSA) oraz 3 przewodnie (FLAG) – podzielonych na 4 strategiczne obszary: Feedstock, Process, Products i Market uptake.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
17.04.2020

Szkolenie on-line: Stypendia Indywidualne MSCA

Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE ma ogromną przyjemność zaprosić na szkolenie pn. Stypendia Indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie w ramach Programu Horyzont 2020, które odbędzie się w dniu 7 maja 2020 roku w godz. 10.00 – 12.00 w formie webinarium.

Wydarzenie skierowane jest do naukowców , którzy posiadają co najmniej czteroletnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych, lub stopień doktora oraz doktorantów wiążących swoją przyszłość z zawodem naukowca. W związku z dodatkowym mechanizmem finansowym w ramach stypendiów indywidualnych dla tzw. Widening Countries szczególnie zachęcamy do uczestnictwa naukowców, którzy chcieliby pełnić funkcję supervisora dla stypendystów realizujących swój projekt w polskich instytucjach. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się jak aplikować w konkursie Individual Fellowship Marii Skłodowskiej-Curie (IF MSCA) , w szczególności: poznają zasady konkursu, zaznajomią się ze strukturą wniosku, dowiedzą się o kryteriach i elementach szczególnie istotnych przy ocenie projektów przez Ekspertów, otrzymają praktyczne wskazówki...» Czytaj dalej
Szkolenia
17.04.2020

Poszukiwani członkowie Grupy Naczelnych Doradców Naukowych przy Komisji Europejskiej

Zachęcamy europejskie organizacje społeczności naukowych i badawczych do nominowania wybitnych kandydatów do Grupy Naczelnych Doradców Naukowych (Group of Chief Scientific Advisors). Jej celem jest zapewnienie wysokiej jakości, terminowych i niezależnych porad naukowych na żądanie kolegium komisarzy UE. Jej siedmiu członków mianuje komisarz ds. badań, nauki i innowacji z krótkiej listy sporządzonej przez niezależny komitet identyfikacyjny wysokiego szczebla.

Na stronie Komisji Europejskiej dostępny jest opis profilu odpowiednich kandydatów, a także kryteria procesu rekrutacji. Warunki obejmują m.in. równowagę płci, prowadzenie interdyscyplinarnych badań, a także zachęcają do udziału młodych naukowców. Kandydatów można zgłaszać do 15 czerwca 2020 r. (12:00 CET) na przeznaczonym do tego formularzu. Nominacje prosimy kierować na adres EC-SAM@ec.europa.eu , w temacie e-maila wpisując: GCSA Nominations 2020. Kandydaci powinni potwierdzić chęć uczestnictwa.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
15.04.2020

RISE MSCA – Komisja Europejska wydłużyła termin złożenia wniosków!

Aby dać szansę na przygotowanie dobrych wniosków projektowych mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią choroby COVID-19, Komisja Europejska zdecydowała się wydłużyć termin aplikowania w konkursie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie w Horyzoncie 2020.

Przedłużony nabór wniosków do programu potrwa do 12 maja 2020 r. Dodatkowo KE podjęła decyzję o złagodzeniu wymagań dot. składania listów intencyjnych (letters of commitment) – aktualnie będzie wymagać ich jedynie w momencie rozpoczęcia fazy przygotowania umowy o dotację i tylko od propozycji wybranych do finansowania lub umieszczonych na liście rezerwowej. Już dziś Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE serdecznie zaprasza naukowców i instytucje do konsultowania swoich wniosków. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z p. Agnieszką Aloksa e-mail: Agnieszka.Aloksa@zut.edu.pl .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
15.04.2020

Webinar: I Ty możesz zostać Ekspertem (KE)

Jeśli posiadasz wiedzę i doświadczenie w konkretnej dziedzinie, działasz w sferze badawczo-rozwojowej lub biznesie oraz posługujesz się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym, to możesz dołączyć do grona Ekspertów Komisji Europejskiej oceniających wnioski projektowe w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020.
Już dziś zarejestruj się na webinar, który odbędzie się 27 kwietnia 2020 r.

Pełnienie funkcji eksperta wiąże się z obowiązkami, ale i wieloma korzyściami, nie tylko finansowymi. Jest to szansa uzyskania praktycznej wiedzy w zakresie pisania wniosków, poznania wymagań i oczekiwań KE oraz nawiązania międzynarodowych kontaktów. Gościem wydarzenia będzie p. dr inż. Agata Krystosik-Gromadzińska z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, która przedstawi korzyści płynące z pełnienia funkcji Eksperta, podzieli się z uczestnikami swoimi doświadczeniami z ewaluacji wniosków, a także udzieli wielu praktycznych porad. Podczas szkolenia przewidziana jest także sesja pytań i odpowiedzi, w której prelegenci będą do dyspozycji uczestników. Zachęcamy do rejestracji . Liczba miejsc jest ograniczona. Jeśli są Państwo zainteresowani oceną wniosków...» Czytaj dalej
Szkolenia
15.04.2020

Centrum Badawcze Komisji Europejskiej wspiera walkę z koronawirusem

Od początku kryzysu COVID-19 Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (Joint Research Centre, JRC) wykorzystując swoją specjalistyczną wiedzę, wspiera politykę Unii Europejskiej (UE) w walce w tym zakresie.

Eksperci z JRC analizują kryzys i przewidują jego wpływ na różne obszary życia i gospodarki, dzięki temu wspierają opracowywanie strategii wyjścia, a także podejmują szereg innych działań. Przedstawili oni pięciu obszarów, w których obecnie intensywnie pracują, aby pomóc w rozwiązaniu tej wyjątkowej sytuacji , a także chronić ludzkie zdrowie i życie. Należy do nich: 1. Opracowanie nowego materiału kontrolnego do dokładnych testów na obecność koronawirusa istnieje możliwość pozyskania tego uniwersalnego materiału przez polskie laboratoria; 2. Pomoc krajom w optymalizacji opieki zdrowotnej; 3. Monitorowanie przebiegu epidemii oraz rozwoju związanych z nią badań naukowych; 4. Strategie wyjścia z kryzysu; 5. Monitorowanie wpływu...» Czytaj dalej
Programy Badawcze