Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Sierpień 2018

31.08.2018

RCIiTT ZUT rekrutuje: Pracownik Centrum Zarządzania Projektami

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie poszukuje pracownika do zespołu Centrum Zarządzania Projektami.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT) , jednostka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT) poszukuje: pracownika do zespołu Centrum Zarządzania Projektami Do podstawowych obowiązków pracownika należeć będą działania związane z organizowaniem funkcjonowania Uczelni w zakresie funduszy zewnętrznych w działalności naukowej, badawczej, rozwojowej, wdrożeniowej oraz mobilności, a w szczególności: informowanie o ogłoszonych konkursach dotyczących naboru wniosków o dofinansowanie projektów, informowanie o procedurach pozyskiwania i rozliczania środków, koordynowanie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, umów oraz raportów. prowadzenie spraw dotyczących m.in.: poświadczenia podpisów, poświadczenia dokumentów, udzielania pełnomocnictw, doradztwo w procesie realizacji projektu, nadzorowanie i opiniowanie zgodności wydatków ponoszonych w związku z realizowanymi...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
31.08.2018

RCIiTT ZUT rekrutuje: Specjalista ds. administracyjnych

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie poszukuje pracownika do Sekcji Administracyjno-Finansowej.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT) , jednostka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT) poszukuje pracownika do Sekcji Administracyjno-Finansowej: Specjalisty ds. administracyjnych Do podstawowych obowiązków pracownika będą należeć działania związane z organizowaniem funkcjonowania Uczelni w zakresie świadczenia odpłatnej działalności badawczej oraz dokonywanie zakupów na potrzeby RCIiTT, a w szczególności: opiniowanie i rejestracja umów dotyczących świadczenia przez ZUT odpłatnej działalności badawczej oraz rozliczanie zleceń administrowanych przez RCIiTT, opiniowanie zgodności wydatków ponoszonych przez poszczególne wydziały w ramach świadczenia przez ZUT odpłatnej działalności badawczej, dokonywanie na potrzeby RCIiTT bieżących i planowanych zakupów niepodlegających ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz współpraca z Działem Zamówień...» Czytaj dalej
Transfer Technologii
27.08.2018

EUREKA – nabór wniosków o dofinansowanie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło drugi w 2018 r. nabór wniosków na międzynarodowe projekty w ramach Inicjatywy EUREKA. Celem tej Inicjatywy jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

EUREKA jest to program wspierający konkurencyjność Europy dzięki realizacji projektów, których efektem są innowacyjne produkty, procesy i usługi. Projekty powinny charakteryzować się nowoczesnością, realną możliwością opracowania i podjęcia nowego wyrobu, wdrożenia nowej technologii lub usługi oraz szansą na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu. W konkursach EUREKA mogą wziąć udział przedsiębiorstwa (MŚP i duże przedsiębiorstwa) oraz uniwersytety i jednostki badawcze . Konsorcjum powinno się składać z co najmniej 2 partnerów, z 2 różnych państw członkowskich EUREKI (jest ich w tej chwili 41), najlepiej w oparciu o porozumienie biznesowe. Dofinansowanie przyznane wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
24.08.2018

Otwarta nauka i zarządzanie danymi badawczymi

Zapraszamy doktorantów, pracowników naukowych i administracyjnych oraz przedsiębiorców na dwudniowe wydarzenie (17-18 września br.) poświęcone otwartej nauce i zarządzaniu danymi badawczymi.

W pierwszym dniu (17.09), podczas seminarium pn. „Otwarta nauka w pigułce”, zostaną przedstawione najważniejsze kwestie w kontekście otwartego dostępu do publikacji i wyników badań. Uczestnicy poznają różne aspekty otwartej nauki, przede wszystkim otwarty dostęp do publikacji naukowych oraz danych badawczych – jakie ma znaczenie, w jakich sytuacjach jest wymagany, jak go realizować oraz jak radzić sobie z kwestiami prawnymi. Program obejmuje także omówienie otwartego dostępu w kontekście Horyzontu 2020. Seminarium odbędzie się w Czytelni Biblioteki Głównej ZUT . Natomiast w drugim dniu (18.09), w trakcie warsztatów z zarządzania danymi badawczymi realizowanych w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii , uczestnicy...» Czytaj dalej
Szkolenia
23.08.2018

Zapytanie ofertowe dot. zatrudnienia na umowę zlecenie Lidera zadań

W związku z realizacją przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie projektu ZUT 2.0 - Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój w ramach działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia na umowę zlecenie na okres 4 lat jako Lidera zadań 2, 3 (częściowo), 4 i 6 w ramach projektu ZUT 2.0 - Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet (szkolenia/ warsztaty dla studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej, kadry kierowniczej i administracyjnej) w ramach projektu ZUT 2.0 - Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet. 2. Informacje dodatkowe: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać osoby, które: a) posiadają wykształcenie wyższe; b) posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie w organizacji szkoleń/warsztatów dla studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej, kadry kierowniczej i administracyjnej; c) posiadają wiedzę na temat protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre w biznesie oraz administracji publicznej; d)...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
14.08.2018

RCIiTT ZUT rekrutuje: Konsultant Enterprise Europe Network / Specjalista ds. komercjalizacji

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie poszukuje pracownika do zespołu Centrum Transferu Technologii

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT), jednostka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT), lokalny lider w dziedzinie świadczenia usług doradczych dla firm i naukowców, poszukuje do swojego zespołu: Konsultanta Enterprise Europe Network / Specjalisty ds. komercjalizacji Opis stanowiska: Twoim głównym zadaniem na tym stanowisku będzie świadczenie usług doradczych w ramach realizacji projektu Enterprise Europe Network dla zachodniopomorskich MŚP z branż ICT oraz medycyna. Dodatkowo, codzienna praca będzie polegać również na prowadzeniu i koordynowaniu procesów komercjalizacji naukowców ZUT związanych z wyżej wymienionymi branżami. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://goo.gl/qyGXfp i https://goo.gl/UUUGPr Twoja rola: wspieranie lokalnych firm w pozyskiwaniu nowych...» Czytaj dalej
Transfer Technologii
09.08.2018

Konkurs „Twój biznes pod banderą sukcesu”

Rozpoczęła się kampania projektu „Pomorze Zachodnie. Biznes w dobrym położeniu”. To przede wszystkim konkurs dla przedsiębiorców, w którym liczy się wizja i pomysł na biznes a także unikalna giełda lokalnych firm oraz interaktywna gra, w której mieszkańcy głosują na swoich faworytów! W ten innowacyjny sposób Województwo Zachodniopomorskie promuje nasz region.

Głównym celem projektu jest promocja Pomorza Zachodniego jako regionu o unikalnych walorach – innowacyjnego, wspierającego nowe technologie, niezwykle atrakcyjnego dla przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów. Najważniejszą inicjatywą realizowaną w ramach kampanii jest konkurs „Twój biznes pod banderą sukcesu”. Jego misją jest wyłonienie podmiotów gospodarczych, których działania, produkty i usługi charakteryzują się największą kreatywnością i oryginalnością. Zgłoszenia przyjmowane będą do 09 września br. a spośród nich zostanie wybrane grono trzydziestu najbardziej inspirujących przedsiębiorstw w regionie. Zwycięzców wyłonią uczestnicy otwartego głosowania oraz Kapituła. Dla przedsiębiorców jest to szansa aby opowiedzieć o swojej firmie, zaistnieć w mediach, wygrać prestiżową statuetkę oraz atrakcyjne nagrody. Konkurs...» Czytaj dalej
Transfer Technologii
02.08.2018

TEAM-NET – program finansujący interdyscyplinarne badania naukowe

W październiku br. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomi nabór wniosków do programu TEAM-NET, w ramach którego będzie można sfinansować sieć współpracujących zespołów badawczych, kierowanych przez wybitnych naukowców, realizujących na szeroką skalę projekty B+R o interdyscyplinarnym charakterze. Fundacja chce przeznaczyć nawet 100 mln zł łącznie na współpracę jednostek naukowych. Program TEAM-NET finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Celem programu TEAM-NET jest umożliwienie realizacji w Polsce zakrojonych na szeroką skalę interdyscyplinarnych badań naukowych , wzmocnienie ponadregionalnej współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi oraz budowanie kompetencji dotyczących wykorzystywania dostępnej infrastruktury badawczej lub rozwoju nowych technologii i usług badawczych. Wnioskodawcą w programie może być: podmiot prawny reprezentujący jednostki naukowe wskazane we wniosku wraz z Kierownikiem projektu; konsorcjum składające się z kilku podmiotów prawnych reprezentujących jednostki naukowe wskazane we wniosku wraz z Koordynatorem konsorcjum. Wniosek może być złożony przez co najmniej 3 a maksymalnie 6 jednostek naukowych . W przypadku wniosku składanego przez grupę złożoną z 3 do 5 jednostek, co najmniej jedna...» Czytaj dalej
Programy Badawcze