Otwarta nauka i zarządzanie danymi badawczymi

Zapraszamy doktorantów, pracowników naukowych i administracyjnych oraz przedsiębiorców na dwudniowe wydarzenie (17-18 września br.) poświęcone otwartej nauce i zarządzaniu danymi badawczymi.

W pierwszym dniu (17.09), podczas seminarium pn. „Otwarta nauka w pigułce”, zostaną przedstawione najważniejsze kwestie w kontekście otwartego dostępu do publikacji i wyników badań. Uczestnicy poznają różne aspekty otwartej nauki, przede wszystkim otwarty dostęp do publikacji naukowych oraz danych badawczych – jakie ma znaczenie, w jakich sytuacjach jest wymagany, jak go realizować oraz jak radzić sobie z kwestiami prawnymi. Program obejmuje także omówienie otwartego dostępu w kontekście Horyzontu 2020. Seminarium odbędzie się w Czytelni Biblioteki Głównej ZUT.

Natomiast w drugim dniu (18.09), w trakcie warsztatów z zarządzania danymi badawczymi realizowanych w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii, uczestnicy poznają odpowiedzi na pytania:

  1. Czym są dane badawcze i jakie są korzyści z prawidłowego zarządzania nimi?
  2. Na co należy zwracać uwagę przy wyborze i przygotowywaniu danych do długoterminowego przechowywania?
  3. Czym jest Plan Zarządzania Danymi (DMP, Data Management Plan)?
  4. Kiedy dane badawcze można lub należy udostępniać publicznie?
  5. Na jakie kwestie prawne zwrócić uwagę udostępniając dane?

Seminarium i warsztaty poprowadzą panowie Michał Starczewski i Wojciech Fenrich z Platformy Otwartej Nauki funkcjonującej w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW).

Na każdy dzień obowiązuje osobna rejestracja:
Dzień 1. Seminarium „Otwarta nauka w pigułce” (17.09.2018)
Dzień 2. Warsztaty „Zarządzanie danymi badawczymi” (18.09.2018)

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z p. Angeliką Łysiak (alysiak@zut.edu.pl lub tel. 91 449 47 23).

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w seminarium i warsztatach jest bezpłatny.

Tagi
Szkolenia
Komentarze