Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Styczeń 2018

31.01.2018

Projekty w ramach działalności Centrum Zarządzania Projektami w RCIiTT

Informujemy, że po trzech tygodniach funkcjonowania Centrum Zarządzania Projektami (CZP), nowego działu RCIiTT zajmującego się kompleksową obsługą projektów realizowanych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym z udziałem funduszy zewnętrznych, zostały opracowane i zebrane wszystkie projekty podlegające pod Centrum.

Aktualnie Centrum Zarządzania Projektami obejmuje 79 projektów, które są w trakcie realizacji. Ponadto wszystkie projekty zostały podzielone wg stopnia ich wykonania na:​​​​​​ Realizowane Zrealizowane W ramach działów wyodrębnione są także podgrupy w zależności od źródeł finansowania danych projektów. Wszelkie informacje oraz opisy będą sukcesywnie uzupełniane o bieżące aktualizacje. Stopniowo będą również dodawane kolejne projekty, które pojawią się w zakresie działalności CZP.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
31.01.2018

Konferencja "Successful R&I in Europe: 9th European Networking Event"

Zapraszamy do udziału w konferencji "Successful R&I in Europe: 9th European Networking Event", która odbędzie się w Düsseldorfie 15–16 marca 2018r.

Sesje tematyczne podczas konferencji koncentrować się będą wokół sześciu głównych dziedzin : teleinformatyki, nanotechnologii/materiałów, energii, zrównoważonej gospodarki, nauk o życiu transportu. Na imprezie spotkają się uczestnicy z Niemiec, Polski, Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela . Naukowcy, którzy zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszeni do bezpłatnego udziału w konferencji. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 20 lutego. Opłata dla pozostałych uczestników wynosi 120 EUR za 2 dni lub 95 EUR za jeden dzień . Wydarzenie organizują: Ministerstwo Kultury i Nauki Kraju Związkowego Nadrenii Północnej i Westfalii oraz sieć Enterprise Europe Network, przy wsparciu...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
29.01.2018

Program „Kredyt na innowacje technologiczne” PO IR

„Kredyt na innowacje technologiczne” to instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R lub wynikiem prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej. Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego. Beneficjentem wsparcia mogą być podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru i spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy , zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014 oraz posiadające zdolność kredytową. Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych , mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
26.01.2018

4. edycja programu MIT Enterprise Forum Poland

Nowe ścieżki branżowe, nowi partnerzy, nowe szanse dla startupów! 8 stycznia br. rozpoczął się nabór do 4. edycji jednego z największych w Polsce programów akceleracyjnych – MIT Enterprise Forum Poland. Celem projektu jest przyspieszenie rozwoju młodych, innowacyjnych firm technologicznych poprzez połączenie ich potencjału z wiedzą, doświadczeniem oraz zasobami wiodących polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, w tym spółek Skarbu Państwa.

MIT Enterprise Forum Poland przewiduje akcelerację w ścieżce ogólnej oraz w wyspecjalizowanych ścieżkach branżowych : Let’s Fintech with PKO Bank Polski! Organizowana jest we współpracy z partnerem głównym programu - PKO Bankiem Polskim. Energia której partnerem jest Grupa PGNiG. Zdrowie współtworzy Grupa Adamed, Agri-tech wspiera fundusz AgriTech Hub. Industry 4.0 dedykowana startupom technologicznym zainteresowanym współpracą z partnerami z regionu Dolnego Śląska. Akcelerację w ramach 4. edycji programu przejdzie około 25 startupów technologicznych . Początkujący przedsiębiorcy przez 3 miesiące będą współpracować z polskimi i międzynarodowymi ekspertami oraz mentorami nad weryfikacją i dopracowaniem modeli biznesowych swoich przedsięwzięć. Wszystko po to, aby potrafili...» Czytaj dalej
Inkubator
24.01.2018

Konkurs 1/4.1.1/2018 - Wspólne Przedsięwzięcie INGA

Został ogłoszony nabór do konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA realizowanego przez NCBR z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A. na badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe w obszarze gazownictwa.

Konkurs skierowany jest do Konsorcjum, w którego skład wchodzi co najmniej: jedna jednostka naukowa (Lider konsorcjum) i jedno przedsiębiorstwo dwie jednostki naukowe Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw w ramach konkursu od 25% do 100% kosztów kwalifikowanych w zależności od wielkości przedsiębiorstw i zakresu realizacji działań. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 1 mln PLN Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych – 20 mln PLN Przedsiębiorca może zlecić realizację części prac B+R na zasadzie podwykonawstwa. Wartość tych prac nie może przekroczyć 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie przez tego przedsiębiorcę. Budżet konkursu wynosi 400 000 000 PLN Termin naboru wniosków wyłącznie w wersji elektronicznej...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
22.01.2018

III konkurs w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) ogłosiły otwarcie konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe w obszarze „DIGITIZATION of ECONOMY”.

Zakres tematyczny konkursu: Healthcare Industry/Medical Technology Telemedicine and Telediagnostics Digital diagnostic support Smart surgery Do konkursu mogą przystąpić polsko-niemieckie konsorcja badawcze, w skład których wchodzi konsorcjum naukowe z Polski oraz konsorcjum naukowe z Niemiec. Konsorcjum naukowe z Polski powinno być złożone z: co najmniej jednego przedsiębiorcy spełniającego kryteria mikro-, małego, średniego przedsiębiorstwa (MŚP); lub co najmniej jednego start-upu (przedsiębiorcy istniejący krócej niż rok); i co najmniej jednej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę. Nabór wniosków jest jednoetapowy. Wniosek należy przesłać w wersji elektronicznej do 13 kwietnia 2018r. Dofinansowanie może być przyznane wyłącznie na realizację projektów, w których...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
22.01.2018

9 edycja konkursu Eurostars-2

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż trwa nabór wniosków w 9 konkursie programu Eurostars-2 Cut-off 9. Konkurs adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy prowadzą prace B+R. W konkursie obowiązkowe jest nawiązanie współpracy międzynarodowej.

Program Eurostars-2 ma na celu wsparcie mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju, poprzez współfinansowanie ich prorynkowych projektów badawczych we wszelkich dziedzinach. W ramach Programu oferowane jest wsparcie finansowe ze środków krajowych i unijnych dla projektów realizowanych przez mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców we współpracy z partnerami międzynarodowymi (m.in. ośrodki badawcze, szkoły wyższe lub przedsiębiorstwa). W ramach konkursu nie ma ograniczeń dotyczących tematyki składanych wniosków . Składane projekty powinny dotyczyć dowolnego sektora technologii, mieć cywilne zastosowanie oraz być nakierowane na rozwój nowego produktu, procesu lub usługi. Elementem niezbędnym do złożenia wniosku jest także plan wdrożenia...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
22.01.2018

ERA-NET NEURON Cofund – konkurs finansujący badania w dziedzinie neurologii

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o trwającym naborze wniosków do III międzynarodowego konkursu w ramach ERA-NET NEURON Cofund, który skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu neurologii.

Propozycje badań powinny obejmować przynajmniej jeden z następujących obszarów: The NEURON funding organizations particularly wish to promote multi-disciplinary work and trans-lational research proposals that combine basic and clinical approaches. For many research ques-tions, collaboration within a consortium of psychiatrists and neurologists is important and therefore encouraged, where appropriate, along with fundamental neuroscientists, and disciplines with spe-cific expertise such as e.g. neuro-pediatricians. Research proposals should cover at least one of the following areas: Fundamental research on the pathogenesis, aetiology and resilience mechanisms of mental disorders. This may include the development of innovative or shared resources and technologies. The relevance of the...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
22.01.2018

JPND – konkurs z zakresu chorób neurodegeneracyjnych

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju poinformowało o trwającym naborze Joint Programming on combating Neurodegenerative Diseases (JPND) wniosków do międzynarodowego programu JPND, który skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia dotyczące chorób neurodegeneracyjnych.

Zakres tematyczny konkursu: Celem zaproszenia jest ustanowienie ograniczonej liczby ambitnych, innowacyjnych, wielonarodowych i multidyscyplinarnych wspólnych projektów badawczych dotyczących opieki zdrowotnej i opieki społecznej na poziomie makro (system i infrastruktura), a także na indywidualnych poziomach pacjentów, ich opiekunów i rodzin. Ocena mocnych i słabych stron formalnego i nieformalnego podejścia do opieki i istniejąca infrastruktura jest wstępem do wdrażania udoskonalonych, opartych na dowodach metod leczenia, a tym samym poprawy jakości życia osób dotkniętych chorobami neurodegeneracyjnymi i jakości opieki. Propozycje dotyczące zdrowia i opieki społecznej mogą dotyczyć pacjentów z jedną lub kilkoma z następujących chorób neurodegeneracyjnych: Alzheimer’s disease and other dementias Parkinson’s disease...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
19.01.2018

I konkurs ERA-NET Co-Fund SusCrop w obszarze rolnictwa

Otwarto nabór wniosków do I konkursu na międzynarodowe projekty badawcze w ramach Programu ERA-NET Co-Fund SusCrop - ERA-NET on Sustainable Crop Production. Jego tematyka obejmuje zagadnienia z zakresu zrównoważonej produkcji roślinnej i rolnictwa.

Projekty powinny dotyczyć co najmniej jednego z poniższych tematów: 1. Enhancement of predictive breeding technologies and development of new genotypes leading to new phenotypes and crop varieties for improvement of plant health, protection, production and resilience; 2. Development and exploitation of novel integrated pest and crop management methods and practices; 3. Improvement of resource-use efficiency of crops and cropping systems; 4. Systemic research on agricultural crops as part of an ecosystem including interactions between plants and other organisms (“the plant as a meta-organism”). Do konkursu mogą przystąpić międzynarodowe konsorcja składające się z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych krajów...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
19.01.2018

ERA-CVD Cardiovascular Diseases

Trwa nabór wniosków do III międzynarodowego konkursu w ramach programu ERA-CVD Cardiovascular Diseases z zakresu chorób sercowo-naczyniowych.

Zakres tematyczny konkursu: The consortia should be based on complementarities and sharing of expertise in the field of cardiovascular disease, with a clear translational research approach. The call aims to pro-mote co-operation and interchange between Early Career Scientists and thus enable international collaboration and new consortia establishment in cardiovascular research. Cardiovascular disease research can comprise hypertensive, ischaemic, pulmonary heart diseases and diseases of pulmonary circulation, other forms of heart disease, diseases of arteries, arterioles and capillaries and congenital malformations of cardiac chambers and connections and cardiac septa (analogues to ICD-10). Propozycje badań powinny uwzględniać poniższe aspekty przekrojowe: • Interdisciplinary approach,...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
18.01.2018

Poszukujemy przedsiębiorstw zainteresowanych komercjalizacją technologii prozdrowotnego produktu spożywczego

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zaprasza do zgłaszania zainteresowania komercjalizacją technologii pt. „Sposób wytwarzania prozdrowotnego produktu spożywczego” oraz „Prozdrowotny produkt spożywczy” powstałych w wyniku realizacji projektu PO IG 2007-2013 Priorytet 1 „Badanie i rozwój nowoczesnych technologii” Poddziałanie 1.3.1. „Prozdrowotne dodatki do żywności zawierające immobilizowane nienasycone kwasy tłuszczowe oraz bakterie probiotyczne otrzymywane metodą suszenia rozpyłowego”.

Obydwie technologie zostały objęte ochroną patentową ( patent przyznany ) w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i udostępnione są na zasadzie licencji otwartej, co oznacza możliwość udzielenia licencji pełnej i niewyłącznej , a opłata licencyjna nie może przekraczać 10% korzyści uzyskanych przez licencjobiorcę w każdym roku korzystania z wynalazku, po potrąceniu nakładów (podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Artykuł 80). Jeżeli umowa licencyjna nie stanowi inaczej, Licencjobiorca uiszcza maksymalną opłatę (10%) w terminie miesiąca po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, w którym licencjobiorca korzystał z wynalazku. Zainteresowanym podmiotom może być udzielona licencja na jedną lub na...» Czytaj dalej
Transfer Technologii