III konkurs w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) ogłosiły otwarcie konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe w obszarze „DIGITIZATION of ECONOMY”.

Zakres tematyczny konkursu: Healthcare Industry/Medical Technology

  • Telemedicine and Telediagnostics
  • Digital diagnostic support
  • Smart surgery

Do konkursu mogą przystąpić polsko-niemieckie konsorcja badawcze, w skład których wchodzi konsorcjum naukowe z Polski oraz konsorcjum naukowe z Niemiec. Konsorcjum naukowe z Polski powinno być złożone z:

  • co najmniej jednego przedsiębiorcy spełniającego kryteria mikro-, małego, średniego przedsiębiorstwa (MŚP);

lub

  • co najmniej jednego start-upu (przedsiębiorcy istniejący krócej niż rok);
  • i co najmniej jednej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę.

Nabór wniosków jest jednoetapowy. Wniosek  należy przesłać w wersji elektronicznej do 13 kwietnia 2018r.

Dofinansowanie może być przyznane wyłącznie na realizację projektów, w których uczestniczą polscy Wnioskodawcy oraz podmioty niemieckie, które otrzymają dofinansowanie z BMBF.

NCBR przeznacza kwotę 1 500 000 EUR na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej. Dofinansowanie na jeden projekt nie może przekroczyć 300 000 EUR.

Szczegółowe zasady znajdują się na stronie NCBR.