Konkurs 1/4.1.1/2018 - Wspólne Przedsięwzięcie INGA

Został ogłoszony nabór do konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA realizowanego przez NCBR z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A. na badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe w obszarze gazownictwa.

Konkurs skierowany jest do Konsorcjum, w którego skład wchodzi co najmniej:

  • jedna jednostka naukowa (Lider konsorcjum) i jedno przedsiębiorstwo 
  • dwie jednostki naukowe 

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw w ramach konkursu od 25% do 100% kosztów kwalifikowanych w zależności od wielkości przedsiębiorstw i zakresu realizacji działań.

  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 1 mln PLN 
  • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych – 20 mln PLN 

Przedsiębiorca może zlecić realizację części prac B+R na zasadzie podwykonawstwa. Wartość tych prac nie może przekroczyć 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie przez tego przedsiębiorcę. 

Budżet konkursu wynosi 400 000 000 PLN 

Termin naboru wniosków wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego NCBR od 19 lutego do 20 kwietnia 2018 r.