Inżynieria lądowa i wodna

Modelowanie komputerowe przepływów wód, transportu osadów i rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w rzekach i akwenach

Numer referencyjny
PS20/2008
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Inżynieria lądowa i wodna
Ochrona człowieka i środowiska
Jednostka naukowa
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Modelowanie komputerowe zagadnień hydrodynamiki i zjawisk pochodnych, zastosowane – przykładowo – do obszaru rzecznego dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego, pozwoliłoby na uzyskanie szczegółowych informacji w zakresie m.in...