Modele rozwoju socjo-ekonomicznego

Zastosowanie statystyki matematycznej w temacie gospodarki żywnościowej, analiza rynku

Numer referencyjny
69/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Analiza statystyczna
Modele rozwoju socjo-ekonomicznego
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Zastosowanie statystyki matematycznej (statystycznej kontroli jakości, metod
z badań operacyjnych, taksonomii w temacie gospodarki żywnościowej,
analiza rynku)

Analizy kosztów pracy, zużycia materiałów i energii

Numer referencyjny
66/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Modele rozwoju socjo-ekonomicznego
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Analizy kosztów pracy, zużycia materiałów i energii

Oceny i kalkulacja kosztów, rentowności, płynności finansowej

Numer referencyjny
65/2009
Typ oferty
Ekspertyzy
Słowa kluczowe
Matematyka i Statystyka
Modele rozwoju socjo-ekonomicznego
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Akceptacji społecznej dla realizacji polityki gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego

Numer referencyjny
64/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Modele rozwoju socjo-ekonomicznego
Społeczeństwo obywatelskie
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Oceny szans rynkowych lokalnie produkowanych dóbr i usług

Numer referencyjny
63/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Modele rozwoju socjo-ekonomicznego
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Oceny szans rynkowych lokalnie produkowanych dóbr i usług.

Analiza rynku w zakresie wykorzystania biomasy na cele energetyczne

Numer referencyjny
62/2009
Typ oferty
Ekspertyzy
Słowa kluczowe
Odnawialne źródła energii
Płynna biomasa
Inne związane z energią
Modele rozwoju socjo-ekonomicznego
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Analiza rynku w zakresie wykorzystania biomasy na cele energetyczne

Analiza rynku w zakresie produkcji energii odnawialnej

Numer referencyjny
60/2009
Typ oferty
Ekspertyzy
Słowa kluczowe
Odnawialne źródła energii
Modele rozwoju socjo-ekonomicznego
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Analiza rynku w zakresie produkcji energii odnawialnej

Uwarunkowanie rozwoju gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego

Numer referencyjny
58/2009
Typ oferty
Ekspertyzy
Słowa kluczowe
Modele rozwoju socjo-ekonomicznego
Społeczeństwo obywatelskie
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Analiza przepływu informacji w przedsiębiorstwach

Numer referencyjny
57/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Modele rozwoju socjo-ekonomicznego
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Analizy ekonomiczne przedsiębiorstw

Numer referencyjny
55/2009
Typ oferty
Ekspertyzy
Słowa kluczowe
Modele rozwoju socjo-ekonomicznego
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Analizy ekonomiczne przedsiębiorstw