Modele rozwoju socjo-ekonomicznego

Zastosowanie statystyki matematycznej w temacie gospodarki żywnościowej, analiza rynku

Numer referencyjny
69/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Analiza statystyczna
Modele rozwoju socjo-ekonomicznego
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Zastosowanie statystyki matematycznej (statystycznej kontroli jakości, metod
z badań operacyjnych, taksonomii w temacie gospodarki żywnościowej,
analiza rynku)

Analizy kosztów pracy, zużycia materiałów i energii

Numer referencyjny
66/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Modele rozwoju socjo-ekonomicznego
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Analizy kosztów pracy, zużycia materiałów i energii

Oceny i kalkulacja kosztów, rentowności, płynności finansowej

Numer referencyjny
65/2009
Typ oferty
Ekspertyzy
Słowa kluczowe
Matematyka i Statystyka
Modele rozwoju socjo-ekonomicznego
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Analiza rynku w zakresie produkcji energii odnawialnej

Numer referencyjny
60/2009
Typ oferty
Ekspertyzy
Słowa kluczowe
Odnawialne źródła energii
Modele rozwoju socjo-ekonomicznego
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Analiza rynku w zakresie produkcji energii odnawialnej

Analiza przepływu informacji w przedsiębiorstwach

Numer referencyjny
57/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Modele rozwoju socjo-ekonomicznego
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Analizy ekonomiczne przedsiębiorstw

Numer referencyjny
55/2009
Typ oferty
Ekspertyzy
Słowa kluczowe
Modele rozwoju socjo-ekonomicznego
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Analizy ekonomiczne przedsiębiorstw

Studium możliwości rozwoju transferu technologii pomiędzy instytucjami sektora B+R a przemysłem

Numer referencyjny
43/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Multimedia
Modele rozwoju socjo-ekonomicznego
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Studium możliwości rozwoju transferu technologii pomiędzy instytucjami sektora B+R a przemysłem

Usługi analityczne w zakresie efektów wykorzystania funduszy unijnych w województwie zachodniopomorskim

Numer referencyjny
39/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Modele rozwoju socjo-ekonomicznego
Społeczeństwo obywatelskie
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Usługi analityczne w zakresie efektów wykorzystania funduszy unijnych w województwie zachodniopomorskim

Projekty funkcjonalne wdrożeń systemów informatycznych klasy ERT

Numer referencyjny
37/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Oprogramowanie (Software)
Przetwarzanie/Wymiana danych
Modele rozwoju socjo-ekonomicznego
Informacja i media
Technika, Społeczeństwo i Zatrudnienie
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Projekty funkcjonalne wdrożeń systemów informatycznych klasy ERT
(np. Great Plains Dynamics, CDN XL, Rekord),

Ekspertyzy w zakresie funkcjonowania dużych przedsiębiorstw rolniczych

Numer referencyjny
35/2009
Typ oferty
Ekspertyzy
Słowa kluczowe
Modele rozwoju socjo-ekonomicznego
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Ekspertyzy w zakresie funkcjonowania dużych przedsiębiorstw rolniczych