Multimedia

Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej

Numer referencyjny
99/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Elektronika, Mikroelektronika
Systemy wbudowane i Systemy czasu rzeczywistego
Sieci i systemy optoelektroniczne
Przetwarzanie obrazu, Rozpoznawanie obrazów
Filtracja informacji, Semantyka, Statystyka
Przetwarzanie sygnału
Sposoby obróbki komputerowej obrazu
Jednostka naukowa
Wydział Elektryczny

Badania, pomiary, usługi analityczne oferowane przez Katedrę Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej Zachodiopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Studium możliwości rozwoju transferu technologii pomiędzy instytucjami sektora B+R a przemysłem

Numer referencyjny
43/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Multimedia
Modele rozwoju socjo-ekonomicznego
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Studium możliwości rozwoju transferu technologii pomiędzy instytucjami sektora B+R a przemysłem

Metoda projektowania systemu informatycznego, reprezentacji i przekazywania wiedzy dla nauczania zdalnego

Numer referencyjny
PS2/2008
Typ oferty
Ekspertyzy
Słowa kluczowe
e-Learning
Edukacja i szkolenia
Jednostka naukowa
Wydział Informatyki

Proponowana technologia pozwala przygotowywać materiały nauczania zdalnego według standardu SCORM 2004.