RCIiTT ZUT ogłasza konkurs na inkubację AIP! Skorzystaj z oferty dla startupów!

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (RCIiTT ZUT) ogłasza konkurs na inkubację nr 1/AIP/IP/2019, skierowany do firm prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 2 lata.

Usługi inkubacji wiążą się m.in. z nieodpłatnym udostępnieniem pomieszczeń biurowych lub stanowiska pracy wraz z wyposażeniem oraz możliwością korzystania z bezpłatnych usług szkoleniowo-doradczych.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy złożyć w RCIiTT ZUT w terminie od 1 do 23 sierpnia 2019 roku wypełniony Formularz zgłoszeniowy wraz z Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz dokumentem poświadczającym wpis podmiotu do właściwego rejestru przedsiębiorców.

Zgłoszeń można dokonywać na dwa sposoby:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail RCIiTT ZUT:  mostrowska@zut.edu.pl lub
  2. osobiście, w siedzibie RCIiTT ZUT przy ul. Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie, pok. 003 (parter), w dni robocze w godz. 7.30-15.30.

Szczegółowy zakres usług inkubacji określa Regulamin preinkubacji i inkubacji w AIP RCIiTT, a zasady konkursu i rekrutacji inkubowanych zostały przedstawione w Regulaminie konkursu na inkubację.

Poniżej przedstawiamy ramowy harmonogram konkursu na inkubację nr 1/AIP/IP/2019:

L.p Etapy konkursu na inkubację data rozpoczęcia data zakończenia
1 nabór zgłoszeń do konkursu na inkubację 01.08.2019 23.08.2019
2 ocena Formularzy zgłoszeniowych (I etap oceny) 26.08.2019 30.08.2019
3 rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami (II etap oceny) 02.09.2019 13.09.2019
4 powiadomienie o wynikach rekrutacji 16.09.2019 16.09.2019
5 podpisanie umów o inkubację 23.09.2019 27.09.2019
6 spotkanie informacyjne 30.09.2019 30.09.2019
7 przekazanie pomieszczeń biurowych 01.10.2019 01.10.2019

Przed przystąpieniem do konkursu uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączoną dokumentacją.
Szczegółowych informacji nt. konkursu udziela pani Magdalena Ostrowska: tel. 91 449 43 58, e mail: mostrowska@zut.edu.pl.

Tagi
Inkubator
Komentarze