Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Sierpień 2021

25.08.2021

Szkolenie on-line: Nowoczesne kształcenie doktorantów z grantami Doctoral Networks

Zapraszamy dyrektorów szkół doktorskich, nauczycieli akademickich, właścicieli przedsiębiorstw, a także doktorantów na szkolenie dotyczące grantów Doctoral Networks. Wydarzenie odbędzie 9 września 2021 r. w godz. 10.00 – 12.15 i będzie miało charakter on-line.

Trwa nabór do konkursów ogłaszanych w ramach Działania „Maria Skłodowska-Curie”. Do 16 listopada 2021 r. można składać wnioski o granty Doctoral Networks, których celem jest kształcenie nowego pokolenia kreatywnych, przedsiębiorczych i otwartych na innowacje naukowców. Jest to grant badawczo-szkoleniowy, o który aplikują konsorcja, w skład których wchodzą instytucje sektora akademickiego oraz szeroko rozumianego sektora pozaakademickiego mogące zorganizować odpowiedni program studiów doktoranckich. Następnie w otwartych i przejrzystych konkursach (ogłaszanych m.in. na portalu EURAXESS) zatrudniani są doktoranci. Podczas wydarzenia jego uczestnicy dowiedzą się o: celach grantów Doctoral Networks; zasadach uczestnictwa i elementach wniosku stypendialnego; zagadnieniach, na które zwracają uwagę eksperci KE oceniający...» Czytaj dalej
Szkolenia
23.08.2021

Dyżur ekspercki: Już dziś zostań ekspertem Komisji Europejskiej

Zapraszamy wszystkich pracowników naukowych, doktorantów, przedsiębiorców oraz reprezentantów innych podmiotów na zdalny dyżur ekspercki poświęcony możliwości zostania Ekspertem Komisji Europejskiej. Wydarzenie odbędzie się 7 września 2021 r.

Jeśli posiadają Państwo specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w konkretnej dziedzinie, działacie w sferze badawczo-innowacyjnej lub biznesie i swobodnie posługujecie się językiem angielskim w mowie i piśmie, macie ogromną szansę zostać Ekspertem Komisji Europejskiej i wziąć udział np. w ocenie wniosków projektowych w Programie Ramowym Horyzont Europa . Posiadanie profilu w bazie ekspertów KE stwarza wiele możliwości rozwoju - rola eksperta wiąże się z obowiązkami, ale i wieloma korzyściami, również finansowymi. Przede wszystkim jest to doskonała okazja do zdobycia praktycznej wiedzy w zakresie pisania wniosków, zapoznania się z wymaganiami i oczekiwaniami KE oraz nawiązania międzynarodowych kontaktów. W trakcie dyżuru nie tylko...» Czytaj dalej
Szkolenia
13.08.2021

Naukowcu, przedsiębiorco, daj się znaleźć! Zaprezentuj swój zespół i zwiększ szanse na udział w międzynarodowych projektach badawczych!

Trwają prace nad kolejnym wydaniem anglojęzycznej publikacji prezentującej ofertę badawczą zespołów naukowych z regionu zachodniopomorskiego. Ma ona promować na arenie międzynarodowej ambitne zespoły o wysokim potencjale naukowym i przyczynić się do ich zaangażowania w ciekawe europejskie projekty badawcze i innowacyjne, szczególnie w programie Horyzont Europa. Do udziału zapraszamy zespoły naukowe uczelni wyższych, ale także firmy prowadzące działalność badawczą i innowacyjną! Nie jest za późno, aby zgłosić swój zespół. Aby to zrobić, należy wypełnić załączony formularz i przesłać go na adres: rpkszczecin@zut.edu.pl . Publikacja będzie rozpowszechniania w wersji drukowanej/elektronicznej w całej Unii Europejskiej, w wielu międzynarodowych jednostkach badawczych oraz firmach prowadzących...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
13.08.2021

Euraxess – portal mobilnych naukowców

Świat nauki i praca w sektorze akademickim dynamicznie się rozwijają. Naukowcy nie są już związani ze swoimi uczelniami przez całe życie. Coraz częściej zmieniają pracę i doskonale odnajdują się w sektorze przemysłowym na stanowiskach badawczych. Nie można zapomnieć, że na kształt współczesnego świata nauki duży wpływ mają też konkursy finansujące badania i innowacje ogłaszane przez Komisję Europejską. Naukowcy z całego świata mają szanse współpracować nad różnymi projektami naukowymi. Jednak warto zadać sobie pytanie, gdzie mogą poszukiwać pracy lub partnerów do prowadzenia badań? Odpowiedzią jest portal Euraxess. Euraxess - Researchers in Motion to strona internetowa prowadzona przez Komisję Europejską. Jest to...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
10.08.2021

Nabór na wnioski projektowe w ramach komponentu „Szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej” w PR Horyzont Europa

Horyzont Europa to nie tylko okazja dla naukowców i przedsiębiorców do udziału w ciekawych, innowacyjnych projektach czy wyjazdach na zagraniczne stypendia naukowe. Program stwarza także możliwości rozwoju i wzmocnienia sieci badawczych w krajach, których udział w europejskich projektach jest nieco skromniejszy, w tym Polski.

Komponent „ Szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej ” ( Widening participation and strengthening the European Research Area ) ma na celu przede wszystkim wyrównać potencjał naukowy w całej Europie i wzmocnić pozycję krajów o niższym poziomie rozwoju sektora B+R, jako interesujących partnerów w projektach badawczo-rozwojowych. Na portalu Funding & tender opportiunities ogłoszone są konkursy właśnie z tego zakresu, które mają zapewnić i polepszyć dostęp do doskonałości naukowej. Najważniejszymi działaniami w tej części Programu Ramowego Horyzont Europa są: Teaming for excellence – działanie to ma na celu wspieranie tworzenia nowych Centrów Doskonałości (lub modernizację i rozwój istniejących) w krajach...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
09.08.2021

Sierpniowe granty i stypendia Euraxess

Zapraszamy do zapoznania się z sierpniową ofertą grantów i stypendiów EURAXESS, do których nabory trwają w sierpniu 2021 r.

Podnoszenie kompetencji naukowych dzięki mobilnośc i – to hasło najlepiej określa kierunek, do którego dąży współczesny świat nauki. Udział w międzynarodowych projektach pozytywnie wpływa na rozwój kariery każdego badacza, a także stymuluje globalny transfer wiedzy. Aby ułatwić poszukiwanie odpowiedniego konkursu przedstawiamy Państwu listę zagranicznych grantów oraz stypendiów badawczych. Oferty skierowane są do doktorantów i naukowców będących na każdym etapie kariery naukowej i prowadzących badania w różnych dziedzinach. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami na sierpień 2021 r. EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie. Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
03.08.2021

Nowe oferty współpracy w ramach programów Horyzont 2020 i Horyzont Europa

Francuskie MŚP poszukuje partnera do konsorcjum aplikującego do drugiego naboru w projekcie GALATEA 2021 realizowanego w ramach programu Horyzont 2020. Projekt zakłada opracowanie zaawansowanego oprogramowania do wyznaczania tras w celu zmniejszenia zużycia paliwa (do 20%) i śladu ekologicznego statków towarowych. Do konsorcjum poszukiwane jest MŚP, które opracuje interfejs użytkownika tworzonego narzędzia. Projekt będzie trwał 12 miesięcy. Termin składania ofert mija 30 sierpnia 2021 r. Szczegóły oferty tutaj . Hiszpańska firma inżynieryjna poszukuje partnera do konsorcjum do wniosku projektowego w ramach konkursu w klastrze 3 programu Horyzont Europa: HORIZON-CL3-2021-DRS-01-06: Fast deployed mobile laboratories to enhance situational awareness for pandemics and emerging...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
03.08.2021

Horizon IP Scan - nowa usługa w zakresie własności intelektualnej dla MŚP zaangażowanych w projekty Horyzontu Europa

Horizon IP Scan Service to nowa, bezpłatna usługa doradcza w zakresie własności intelektualnej (Intellectual Property – IP) świadczona przez Komisję Europejską. Ma ona wesprzeć europejskie przedsiębiorstwa z sektora MŚP (w tym start-upy) zaangażowane we wspólne projekty badawcze i innowacyjne finansowane przez Unię Europejską w efektywnym zarządzaniu własnością intelektualną.

MŚP często mają trudności z oceną i ochroną IP, którą wnoszą do współpracy. Doradztwo i zalecenia udzielane przez lokalnych ekspertów w tej dziedzinie pomogą firmom w opracowaniu z partnerami wspólnej strategii zarządzania własnością intelektualną powstałą w ramach tej kooperacji. Horizon IP Scan Service obejmuje trzy główne kroki: faza przygotowawcza – wywiad wstępny; rozmowa kwalifikacyjna (spotkanie osobiste lub online); dostarczenie raportu i zaleceń. Usługa jest przeznaczona dla europejskich przedsiębiorstw z sektora MŚP (w tym start-upów), które zamierzają podpisać umowę o dofinansowanie z programu Horyzont Europa lub niedawno ją podpisały (do sześciu miesięcy po podpisaniu). Może być świadczona pojedynczej firmie lub najlepiej...» Czytaj dalej
Programy Badawcze