Szkolenie on-line: Nowoczesne kształcenie doktorantów z grantami Doctoral Networks

Zapraszamy dyrektorów szkół doktorskich, nauczycieli akademickich, właścicieli przedsiębiorstw, a także doktorantów na szkolenie dotyczące grantów Doctoral Networks. Wydarzenie odbędzie 9 września 2021 r. w godz. 10.00 – 12.15 i będzie miało charakter on-line.

Trwa nabór do konkursów ogłaszanych w ramach Działania „Maria Skłodowska-Curie”. Do 16 listopada 2021 r. można składać wnioski o granty Doctoral Networks, których celem jest kształcenie nowego pokolenia kreatywnych, przedsiębiorczych i otwartych na innowacje naukowców. Jest to grant badawczo-szkoleniowy, o który aplikują konsorcja, w skład których wchodzą instytucje sektora akademickiego oraz szeroko rozumianego sektora pozaakademickiego mogące zorganizować odpowiedni program studiów doktoranckich. Następnie w otwartych i przejrzystych konkursach (ogłaszanych m.in. na  portalu  EURAXESS) zatrudniani są doktoranci. 

Podczas wydarzenia jego uczestnicy dowiedzą się o: 

  • celach grantów Doctoral Networks;
  • zasadach uczestnictwa i elementach wniosku stypendialnego;
  • zagadnieniach, na które zwracają uwagę eksperci KE oceniający wnioski;
  • błędach, jakich należy unikać przy aplikowaniu o grant.

Szkolenie poprowadzi konsultant Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Szczecinie, p. Anna Przybysz.

Zapraszamy do rejestracji.

 

Nowoczesne kształcenie doktorantów z grantami Doctoral Networks. (1)_0.png

Tagi
Szkolenia