Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Czerwiec 2021

29.06.2021

Poszukiwani partnerzy do projektów w Horyzoncie Europa!

W zeszłym tygodniu otwarte zostały nabory do wielu konkursów w Programie Ramowym Horyzont Europa. Pojawiają się też pierwsze oferty nawiązania współpracy. Przedstawiamy zespoły z Holandii gotowe do udziału w projektach badawczo-innowacyjnych.

Erasmus University Medical Center w Rotterdamie oferuje swoje wsparcie w ramach konkursu „ Controlling infection on large passenger ships ” w klastrze 5.: Klimat, energia, mobilność. Uniwersytet od wielu lat zajmuje się zapobieganiem transmisji drobnoustrojów, zwłaszcza pochodzących ze środowiska nieożywionego. Swój udział w projekcie będzie opierać na specjalistycznej wiedzy o mikroorganizmach oraz towarzyszących im drogach transmisji. Uniwersytet w Rotterdamie ma możliwość badania różnych parametrów i ich wpływu na drobnoustroje w warunkach in vitro za pomocą symulacji. Naukowcy gotowi są podjąć się prowadzenia lub współprowadzenia pakietu pracy w tych tematach. Szczegóły oferty . OnePlanet Research Center przedstawia swoją ofertę jako partnera...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
25.06.2021

Spotkanie brokerskie Horizon Europe Brokerage Event for Cluster 6

W dniu 9 lipca 2021 r. odbędzie się międzynarodowe spotkanie brokerskie Horizon Europe Brokerage Event for Cluster 6. Wydarzenie będzie miało charakter on-line. Jego głównym celem jest ułatwienie znalezienia partnerów do konsorcjów, które mogą aplikować o finansowanie projektów w ramach Klastra 6: Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość omówienia i dyskusji nt. kształtujących się pomysłów projektowych z potencjalnymi partnerami, budowania współpracy, a także dołączenia do konsorcjów.

Klastry w Horyzoncie Europa to obszary tematyczne dotyczące całego spektrum globalnych wyzwań, przed którymi stoi Europa. Ujęte one są w ramach II filaru tego programu ramowego: Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa. Działania w ramach klastra 6 mają na celu m.in. poprawę wiedzy i innowacji w zakresie wzmocnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa żywnościowego, przyspieszenie przejścia na zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, czy wsparcie realizacji celów klimatycznych UE. Wydarzenie będzie ukierunkowane na następujące obszarach: Różnorodność biologiczna i usługi ekosystemowe; Sprawiedliwe, zdrowe i przyjazne dla środowiska systemy żywnościowe od produkcji do konsumpcji; Gospodarka o obiegu zamkniętym i biogospodarka; Czyste środowisko i zero zanieczyszczeń; Ląd,...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
22.06.2021

Horizon Europe Info Days 2021 – Dni Informacyjne Horyzontu Europa

Komisja Europejska zaprasza na Dni Informacyjne Programu Ramowego Horyzont Europa, które odbędą się w dniach 28 czerwca – 9 lipca 2021 r.

Dziesięciodniowe wydarzenie w formie online umożliwi potencjalnym wnioskodawcom oraz innym zainteresowanym tematem badań i innowacji uzyskanie informacji oraz zadawania pytań na temat głównych instrumentów finansowania. Dni informacyjne będą otwarte dla uczestników bez uprzedniej rejestracji, wyjątek stanowić będzie wydarzenie dotyczące Klastra 3 – Bezpieczeństwo Cywilne na rzecz Społeczeństwa, na które wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie. Horizon Europe Info Days 2021 poświęcone będzie dziewięciu tematom, z których każdy obejmuje część dyskusyjną oraz sesji praktycznych poświęconą poszczególnym klastrom, jak również nowym częściom programu. 02.07.2021 r. Klaster 1 – Zdrowie , 01.07.2021 r. Klaster 2 – Kultura, Kreatywność i Społeczeństwo integracyjne , 30.06.2021 r. Klaster...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
21.06.2021

Nabory wniosków do EIC Pathfinder Challenges już ogłoszone

Komisja Europejska opublikowała zaproszenia do składania wniosków o dofinansowanie w ramach działania EIC Pathfinder Challenges. Ogłoszono pięć konkursów o łącznym przewidywanym budżecie w wysokości 132 mln EUR, dla ściśle określonych obszarów tematycznych (tzw. wyzwań) ujętych w Programie Pracy Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC) na rok 2021.

Zaproponowane zagadnienia dotyczą najnowocześniejszych kierunków w nauce i technologii, w celu tworzenia nowych możliwości rynkowych. W przypadku każdego z nich Rada wesprze wyłoniony portfel projektów, które wspólnie badać będą różne perspektywy, konkurencyjne podejścia lub uzupełniające się aspekty danej dziedziny. Zachęca się do badań o wysokim ryzyku/wysokim zysku, wkraczających w nowe, interdyscyplinarne obszary. Oczekuje się, że uzyskane efekty utorują drogę innowacjom nie tylko w konkretnym zastosowaniu, ale ostatecznie obejmując sektory przemysłowe i społeczne. Tegoroczne konkursy to: Awareness inside – Jaka jest różnica, gdy system ma świadomość? Jaka jest wartość dodana takiej świadomości, na przykład pod względem wydajności, elastyczności, akceptowalności lub doświadczenia...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
17.06.2021

Programy Pracy na lata 2021-2022 w Horyzoncie Europa oficjalnie ogłoszone!

Programy Pracy umożliwiają zapoznanie się z celami oraz harmonogramem poszczególnych elementów programów ramowych, a przede wszystkim z tematami i konkursami, do których można aplikować. Dzięki temu mogą Państwo zaplanować swój udział w Horyzoncie Europa – jakie działania będą dla Państwa najbardziej atrakcyjne, w co warto się zaangażować oraz na kiedy przygotować wnioski.

Na portalu Funding & tender opportunities Komisja Europejska opublikowała zatwierdzone, oficjalne wersje Programów Pracy dla najważniejszych komponentów programu Horyzont Europa, tj.: Działania Marii Skłodowskiej-Curie ( Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA ) - program wspiera naukowców będących na różnych etapach kariery zawodowej, finansując prace badawcze oraz szkolenia prowadzone w Europie i krajach pozaeuropejskich. Podstawą tego programu jest międzynarodowa mobilność naukowców; Infrastruktury Badawcze ( Research Infrastructures ) – granty w tym zakresie mają przyczynić się do zapewnienia dostępu i rozwoju różnorodnych infrastruktur badawczych, np.: laboratoriów, banków danych, bibliotek i zbiorów naukowych. Program Pracy dla Infrastruktur Badawczych przedstawia szczegółowo tematykę konkursową, wskazującą na jakie...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
15.06.2021

Europejska Rada ds. Innowacji uruchamia Women Leadership Programme dla innowatorek

Zwiększenie udziału kobiet w obszarze deep tech jest niezwykle ważne dla wykorzystania pełnego potencjału Europy w zakresie doskonałości w nauce i innowacjach. Aby wesprzeć ich rolę, Komisja Europejska uruchomiła Program Przywództwa Kobiet (Women Leadership Programme – WLP) obejmujący mentoring, doskonalenie umiejętności i networking. W ten sposób Rada dąży do zwiększenia liczby firm tworzonych przez kobiety i odnoszących sukcesy w biznesie oraz do poszerzenia różnorodności w zakresie innowacji i technologii. Do programu mogą aplikować innowatorki z projektów, które uzyskały dofinansowanie z działań Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC). Objęte nim są przedsiębiorstwa MŚP (w tym start-upy), którym przyznano wsparcie z EIC Accelerator,...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
15.06.2021

Wersje robocze Programów Pracy dla poszczególnych klastrów w Horyzoncie Europa

Trwają prace nad ostateczną wersją Programów Pracy dla klastrów w Programie Ramowym Horyzont Europa, jednak już teraz mają Państwo możliwość zapoznania się z wersjami roboczymi każdego z nich.

Komisja Europejska udostępniła na swoich stronach wersje robocze programów pracy dla klastrów w Horyzoncie Europa. Przypominamy, że klastry to obszary tematyczne, w ramach których ogłaszane będą konkursy na badania i innowacje. W najnowszym programie ramowym wyróżniono ich sześć (wymienione poniżej). Wersje robocze programów pracy umożliwiają zapoznanie się z zaplanowanymi tematami konkursów w każdym z poszczególnych klastrów, do których będzie można składać wnioski projektowe. Nie są to jeszcze w pełni zatwierdzone dokumenty i mogą pojawić się w nich zmiany w procesie uchwalania. Oficjalne wersje Programów Pracy powinny zostać ogłoszone w najbliższym czasie, niemniej jednak warto już teraz zapoznać się z tematami...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
14.06.2021

Mapa międzynarodowych ofert stypendialnych dla naukowców!

Jesteś naukowcem i marzysz o karierze międzynarodowej? Już w trakcie studiów możesz skorzystać z różnorodnych programów stypendialnych. Krótkoterminowy wyjazd zagraniczny może zaowocować nawiązaniem międzynarodowych kontaktów, czy też zapoczątkować wspólne publikacje naukowe.

Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE zaprasza do zapoznania się z najnowszą mapą międzynarodowych ofert stypendialnych. Zachęcamy do wybrania interesujących miejsc na mapie, aby dowiedzieć się jakie możliwości stypendialne dostępne są w danym kraju. Prezentowany wachlarz propozycji zawiera krótko- i długoterminowe programy dla studentów, doktorantów oraz początkujących i doświadczonych naukowców. Obok opisu znajduje się link przekierowujący do szczegółowych informacji danej inicjatywy. W przypadku pytań lub zainteresowania wybraną ofertą zapraszamy do kontaktu z p. Anną Przybysz , e-mail: Anna.Przybysz@zut.edu.pl , 91 449 41 53.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
08.06.2021

Warsztaty on-line: Design Thinking dla firm

Czy wiesz czym jest i jak działa metodyka Design Thinking? Jeżeli nie, to zapraszamy przedstawicieli wszystkich zainteresowanych firm z sektora MSP na jednodniowy warsztat pokazujący podstawy tworzenia produktów i usług z zaangażowaniem klienta docelowego, który odbędzie się w dniu 23.06.2021 r. w godz. 9:00-15:00.

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób angażować klientów w proces ulepszania własnych usług i produktów, jak przeprowadzać dobre wywiady, zbierać informację zwrotną a następnie przekładać ją na tworzenie innowacyjnych, dopasowanych do klienta rozwiązań. Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy będą wiedzieli jak dobrze rozpoznać potrzeby i problemy potencjalnych klientów, jak wygenerować z nich ich rozwiązanie a następnie przetestować je na grupie docelowej. Warsztaty poprowadzi p. Paweł Żebrowski , kierownik Działu Centrum Transferu Technologii w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii, trener i praktyk Design Thinking w SHOPA Design & Strategy. Absolwent Uniwersytetów Szczecińskiego i Warszawskiego oraz Programu Top 500...» Czytaj dalej
Szkolenia
08.06.2021

Szkolenie on-line: Euraxess – Twój dostęp do kariery

Zapraszamy studentów, absolwentów, a także naukowców planujących rozwinąć swoją karierę dzięki zagranicznym wyjazdom, na szkolenie on-line dotyczące portalu Euraxess. Wydarzenie odbędzie się 22 czerwca 2021 r. w godz. 10.00 - 11.30.

Portal Euraxess to serwis internetowy, w którym publikowane są oferty pracy dla naukowców, a także granty, stypendia, projekty badawcze, To ogromna, międzynarodowa baza informacji przygotowana z myślą o mobilnych naukowcach. Warto z korzystać z tych możliwości i dać sobie szansę na rozwój swojej kariery. Szkolenie poprowadzi konsultant Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Szczecinie, p. Anna Przybysz , która opowie o idei funkcjonowania portalu Euraxess oraz przedstawi najważniejsze funkcjonalności strony internetowej. Dowiedzą się Państwo, jak założyć indywidulane konto, a także, jak wyszukiwać oferty pracy i stypendiów. Szczegółowych informacji na temat wydarzenia udziela p. Anna Przybysz , e-mail: Anna.Przybysz@zut.edu.pl ,...» Czytaj dalej
Szkolenia
02.06.2021

Czerwcowe granty i stypendia Euraxess

Zapraszamy do zapoznania się z czerwcową ofertą grantów i stypendiów EURAXESS.

EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie. Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z możliwościami i rozwojem kariery naukowej oraz z przyznawaniem grantów i stypendiów zagranicznych. Podnoszenie kompetencji naukowych dzięki mobilności – to hasło najlepiej określa kierunek, do którego dąży współczesny świat nauki. Udział w międzynarodowych projektach pozytywnie wpływa na rozwój kariery każdego badacza, a także stymuluje globalny transfer wiedzy. Aby ułatwić poszukiwanie odpowiedniego konkursu przedstawiamy Państwu listę zagranicznych grantów oraz stypendiów badawczych. Oferty skierowane są do doktorantów i naukowców będących na każdym etapie kariery naukowej i prowadzących badania w...» Czytaj dalej
Szkolenia
02.06.2021

Nowe oferty współpracy w ramach programu Horyzont Europa

Cypryjska firma informatyczna , poszukuje partnerów do demonstracji przemysłowych w ramach projektu przygotowanego na nadchodzące konkursy w Programie Ramowym Horyzont Europa. Celem jest zastosowanie technologii na skalę pilotażową/przemysłową systemu modernizacji ciepła przemysłowego, który będzie dostarczał do jednego lub kilku określonych procesów przemysłowych ciepło użytkowe w zakresie temperatur 90–250°C, pozyskiwane z odnawialnych źródeł energii (tj. z instalacji słonecznej) oraz nadmiaru ciepła odpadowego. Poszukiwany partner może pochodzić z dowolnego sektora przemysłowego, np.: spożywczego, chemicznego, tekstylnego, itp., wykorzystującego w środowisku przemysłowym zakresy temperatur 150-250°C lub 90-160°C. Szczegóły . Termin składania ofert mija: 31.07.2021 r. Firma z Wielkiej Brytanii poszukuje partnerów do konsorcjum do...» Czytaj dalej
Programy Badawcze