Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Styczeń 2021

28.01.2021

Szkolenie: Miliony za pomysły! Zdobądź Grant ERC

Jeśli masz pomysł na projekt badawczy o pionierskim charakterze, który będzie interdyscyplinarny, o wysokim stopniu ryzyka naukowego i może prowadzić do ważnych odkryć i przełomowych wyników, zapraszamy na szkolenie z pisania wniosków o granty ERC. Wydarzenie będzie miało charakter on-line i odbędzie się już 16 lutego 2021 roku w godz. 10:00 - 12:30.

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (granty ERC) to między innymi: prestiż naukowy , wysoki poziom kształcenia doktorantów, umiędzynarodowienie kadry oraz wysokie korzyści finansowe. Umożliwiają one naukowcom na każdym etapie ich kariery realizację twórczych i nowatorskich pomysłów badawczych we wszystkich dziedzinach wiedzy. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z rodzajami projektów dostępnych dla naukowców na różnych etapach kariery oraz z wymogami formalnymi i kryteriami oceny wniosków. Omówiona zostanie także kwestia przygotowania dokumentów, aby pokazać przyszłym wnioskodawcom na co zwracać uwagę i jak napisać dobrą aplikację. Spotkanie poprowadzi p. Magdalena Chomicka z Krajowego Punktu Kontaktowego PR Horyzont Europa (KPK) w Narodowym Centrum Badań...» Czytaj dalej
Szkolenia
22.01.2021

Rekrutacja w RCIiTT na stanowisko: konsultant ds. programów badawczych

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii poszukuje do Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE osoby na stanowisko: konsultant ds. programów badawczych Jeżeli jesteś osobą otwartą, dobrze zorganizowaną, znasz język angielski, chcesz stale się rozwijać, a do tego szukasz stabilnej pracy w młodym i dynamicznym zespole - to właśnie Ciebie szukamy! Zapoznaj się z ogłoszeniem i złóż dokumenty do 14 lutego 2021r. Może to właśnie Ty staniesz się częścią naszego zespołu! Szczegółowych informacji związanych z rekrutacją udziela kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE - p. Angelika Łysiak (e-mail: Angelika.L ysiak@zut.edu.pl , tel. 91 449‑47-23).» Czytaj dalej
Programy Badawcze
22.01.2021

Cykl webinariów: Tydzień z Horyzontem Europa

Sieć Regionalnych Punktów Kontaktowych Programów Ramowych UE oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zapraszają wszystkich zainteresowanych poznaniem możliwości, jakie płyną z nowego programu ramowego: Horyzont Europa na wydarzenie pn. „Tydzień z Horyzontem Europa” w dniach 8-12 lutego 2021 roku.

Horyzont Europa (HE) jest już dziewiątym programem ramowym wspierającym badania i innowacje w Europie przewidzianym na lata 2021-2027 , o łącznym budżecie w wysokości ok. 95,5 mld euro . Jego głównym celem jest wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej UE, zwiększenie europejskich zdolności w zakresie innowacji, konkurencyjności i liczby miejsc pracy, a także realizacja priorytetów obywateli oraz utrzymanie modelu społeczno-gospodarczego i związanych z nim wartości. Podczas wydarzenia dowiedzą się Państwo m.in. jakie są główne nowości w Horyzoncie Europa (w porównaniu do jego poprzednika – programu Horyzont 2020), jakie korzyści płyną z bycia jego beneficjentem, co to są prestiżowe granty ERC ,...» Czytaj dalej
Szkolenia
18.01.2021

Wielka Brytania pozostaje w Programie Ramowym Horyzont Europa

Jak przewiduje ogłoszona 24 grudnia 2020r. umowa o handlu i PR Horyzont Europa. Porozumienie zobowiązuje jednak Londyn do dalszych negocjacji w celu formalnego stowarzyszenia się z programem.

Dotychczas Wielka Brytania była bardzo aktywna w konkursach badawczo-naukowych UE. W 7. Programie Ramowym (2007-2013) jednostki z tego kraju pozyskały około 7 mld euro (15% całkowitego przyznanego finansowania) – to drugi co do wielkości udział, po Niemczech. Z budżetu programu Horyzont 2020 (2014-2020) Wielka Brytania pozyskała około 5,9 mld euro (wg. danych z czerwca 2019r.), co oznacza 13,5% przyznanego dofinansowania – także drugie miejsce, po Niemczech. Należy natomiast podkreślić, że po Brexicie zmieniają się zasady dostępu Wielkiej Brytanii do unijnych grantów. Wkład finansowy Przede wszystkim roczne składki tego kraju do programów UE będą obliczane na podstawie produktu krajowego brutto jako...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
14.01.2021

Webinar: Oswoić bestię - czyli jak zarządzać stresem

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości wraz z Biurem Karier ZUT w Szczecinie zaprasza start-upy i osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej na webinar poświęcony metodom radzenia sobie ze stresem, który odbędzie się w dniu 28 stycznia 2021 r. o godz. 10:00.

Stres najprościej można zdefiniować jako reakcję organizmu w odpowiedzi na wydarzenia, które zakłócają jego równowagę, obciążają lub przekraczają nasze zdolności do skutecznego poradzenia sobie. Jest niezbędny do życia, ale jego nadmiar powoduje wyniszczenie zdrowia i relacji z otoczeniem. Podczas naszego webinaru dowiecie się jakie są mechanizmy powstawania stresu , jak nasz mózg reaguje na te sytuacje oraz w jaki sposób radzić sobie i przeciwdziałać niepożądanym okolicznościom zarówno w pracy jak i w życiu codziennym. Szkolenie poprowadzi p. Justyna Pawlak doradca zawodowy Centrum Informacji Zawodowej i Planowania Kariery Zawodowej WUP Szczecin. Zapraszamy do rejestracji !» Czytaj dalej
Inkubator
12.01.2021

Webinar: Jak chronić informacje poufne i dobre imię firmy w internecie

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza na webinar poświęcony ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa i jego dobrego imienia. Webinar skierowany jest do start-upów oraz osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej. Odbędzie się w dniu 21 stycznia 2021 r . w godz. 10:00 - 11:30.

Podczas wydarzenia poruszymy kwestie tajemnicy przedsiębiorstwa i informacji poufnych. Czym są i dlaczego trzeba je chronić? Jak bronić się przez "hejtem" w sieci? Spotkanie poprowadzi p. Patrycja Lubieniecka , radca prawny, inspektor ochrony danych osobowych, która aktualnie kieruje kancelarią specjalizującą się w doradztwie B2B w obszarach prawa własności intelektualnej, danych osobowych, nowych technologii oraz obsłudze korporacyjnej. Specjalizuje się w kontraktach handlowych przenoszących szeroko pojęte dobra niematerialne (know-how, aplikacje, etc.). Zapraszamy do rejestracji !» Czytaj dalej
Inkubator
11.01.2021

Porozumienie EIC i EIT szansą na szybsze wdrażanie innowacyjnych rozwiązań


Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) oraz Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) podpisały porozumienie w celu zacieśnienia współpracy na rzecz europejskich innowatorów. Stwarza to możliwość uzyskania wysokiej jakości usług doradczych przez innowacyjne MŚP i przedsiębiorstwa typu start-up, instytucje szkolnictwa wyższego i organizacje badawcze.

Obie organizacje przyczynią się do przyspieszenia przejścia na zieloną i cyfrową gospodarkę, a także do tworzenia nowych miejsc pracy. Celem EIC i EIT jest również wymiana danych i informacji na temat innowacyjnych start-upów i MŚP, w tym pomiarów osiągniętych rezultatów. Rada Doradcza EIC i Rada Zarządzająca EIT przy wsparciu odpowiednich agencji wdrażających i służb Komisji ustanowią stałą współpracę strukturalną w ramach wspólnej grupy roboczej, regularnych przeglądów i działań komunikacyjnych. Porozumienie jest następstwem podpisania we wrześniu 2020 r. listu intencyjnego między EIC a trzema Wspólnotami Wiedzy i Innowacji EIT (KIC): EIT Climate-KIC, EIT Digital and EIT InnoEnergy, a także zestawu działań...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
11.01.2021

Styczniowe granty i stypendia Euraxess dla doktorantów i naukowców na różnych etapach kariery

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat grantów i stypendiów EURAXESS, do których nabory rozpoczęły się w styczniu 2021 r.

EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie. Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z możliwościami i rozwojem kariery naukowej oraz z przyznawaniem grantów i stypendiów zagranicznych. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami na styczeń 2021 r. , umieszczonymi w języku polskim oraz angielskim. Stypendia są dostępne dla doktorantów i naukowców na każdym etapie kariery zawodowej oraz prowadzących badania w różnych dziedzinach. Zachęcamy do korzystania! Naukowców zainteresowanych rozwojem swojej kariery naukowej w oparciu o doświadczenie międzynarodowe zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym, z p. Agnieszką Korpal , e-mail: Agnieszka.Korpal@zut.edu.pl...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
05.01.2021

Nowe oferty współpracy w ramach programu Horyzont 2020

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi propozycjami współpracy w ramach projektów Programu Ramowego UE Horyzont 2020 . 1. Hiszpańskie MŚP z branży biotechnologicznej poszukuje partnerów do opracowania nowych immunoterapii przeciw COVID19 , opartych na cząsteczkach podobnych do wirusów chimerycznych. Do przyszłej współpracy potrzebne są uczelnie/instytuty badawczo-rozwojowe/firmy specjalizujące się: • w badaniach immunologicznych – kierowanie projektem, wybór najbardziej immunogennych epitopów; • w badaniach przedklinicznych z wytworzonymi prototypami – projektowanie, prowadzenie, analiza wyników, szczegóły . 2. Andaluzyjska agencja publiczna zajmująca się polityką miejską i mieszkaniową planuje koordynować projekt w ramach konkursu European Green Deal - LCGD-4-1-2020 (IA) : Budowanie i renowacja w...» Czytaj dalej
Programy Badawcze