Technika, Społeczeństwo i Zatrudnienie

Analiza uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw, rozwoju innowacyjności w regionie

Numer referencyjny
42/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Modele rozwoju socjo-ekonomicznego
Technika, Społeczeństwo i Zatrudnienie
Społeczeństwo obywatelskie
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Analizy uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw,rozwoju innowacyjności w regionie

Analiza rynku zachodniopomorskiego pod względem potrzeb doskonalenia zasobów kapitału ludzkiego

Numer referencyjny
40/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Edukacja i szkolenia
Technika, Społeczeństwo i Zatrudnienie
Społeczeństwo obywatelskie
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Analizy rynku zachodniopomorskiego pod względem
potrzeb doskonalenia zasobów kapitału ludzkiego

Projekty funkcjonalne wdrożeń systemów informatycznych klasy ERT

Numer referencyjny
37/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Oprogramowanie (Software)
Przetwarzanie/Wymiana danych
Modele rozwoju socjo-ekonomicznego
Informacja i media
Technika, Społeczeństwo i Zatrudnienie
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Projekty funkcjonalne wdrożeń systemów informatycznych klasy ERT
(np. Great Plains Dynamics, CDN XL, Rekord),

Analiza potrzeb informacyjnych w zakresie nowych technologii informatycznych (programy, kursy ZSI, ERP)

Numer referencyjny
36/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Informacja i media
Technika, Społeczeństwo i Zatrudnienie
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Analiza potrzeb informacyjnych w zakresie nowych technologii informatycznych
(programy, kursy ZSI, ERP)

Ekspertyzy w zakresie możliwości stworzenia aliansów strategicznych, powiązań klastrowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi

Numer referencyjny
32/2009
Typ oferty
Ekspertyzy
Słowa kluczowe
Modele rozwoju socjo-ekonomicznego
Technika, Społeczeństwo i Zatrudnienie
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Ekspertyzy w zakresie możliwości stworzenia aliansów strategicznych, powiązań klastrowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi

Ekspertyzy w zakresie oceny strategii rozwoju miast i gmin woj. zachodniopomorskiego oraz innych opracowań na rzecz samorządu terytorialnego

Numer referencyjny
31/2009
Typ oferty
Ekspertyzy
Słowa kluczowe
Modele rozwoju socjo-ekonomicznego
Technika, Społeczeństwo i Zatrudnienie
Społeczeństwo obywatelskie
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Ekspertyzy w zakresie oceny strategii rozwoju miast i gmin woj. zachodniopomorskiego oraz innych opracowań na rzecz samorządu terytorialnego

Ekspertyzy w zakresie efektywności pozyskanych środków unijnych na doskonalenie kapitału ludzkiego w woj. zachodniopomorskim

Numer referencyjny
30/2009
Typ oferty
Ekspertyzy
Słowa kluczowe
Modele rozwoju socjo-ekonomicznego
Edukacja i szkolenia
Technika, Społeczeństwo i Zatrudnienie
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Ekspertyzy w zakresie efektywności pozyskanych środków unijnych na doskonalenie kapitału ludzkiego w woj. zachodniopomorskim

Ekspertyzy w zakresie potrzeby informatyzacji, wdrożenia zintegrowanych systemów klasy ERP

Numer referencyjny
29/2009
Typ oferty
Ekspertyzy
Słowa kluczowe
Informacja i media
Technika, Społeczeństwo i Zatrudnienie
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Ekspertyzy w zakresie potrzeby informatyzacji, wdrożenia zintegrowanych systemów klasy ERP

Ocena ergonomiczna stanowisk pracy i innowacje w organizacji pracy

Numer referencyjny
5/2009
Typ oferty
Ekspertyzy
Słowa kluczowe
BHP Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Bezpieczeństwo
Technika, Społeczeństwo i Zatrudnienie
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Wykorzystanie metodologii ergonomicznej do poprawy warunków pracy. Dzięki badaniu pracy, mierzeniu i normowaniu możliwe jest uzyskanie wzrostu wydajności przy ograniczonych nakładach inwestycyjnych.