Społeczeństwo obywatelskie

Akceptacji społecznej dla realizacji polityki gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego

Numer referencyjny
64/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Modele rozwoju socjo-ekonomicznego
Społeczeństwo obywatelskie
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Uwarunkowanie rozwoju gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego

Numer referencyjny
58/2009
Typ oferty
Ekspertyzy
Słowa kluczowe
Modele rozwoju socjo-ekonomicznego
Społeczeństwo obywatelskie
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Analiza uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw, rozwoju innowacyjności w regionie

Numer referencyjny
42/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Modele rozwoju socjo-ekonomicznego
Technika, Społeczeństwo i Zatrudnienie
Społeczeństwo obywatelskie
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Analizy uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw,rozwoju innowacyjności w regionie

Analiza rynku zachodniopomorskiego pod względem potrzeb doskonalenia zasobów kapitału ludzkiego

Numer referencyjny
40/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Edukacja i szkolenia
Technika, Społeczeństwo i Zatrudnienie
Społeczeństwo obywatelskie
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Analizy rynku zachodniopomorskiego pod względem
potrzeb doskonalenia zasobów kapitału ludzkiego

Usługi analityczne w zakresie efektów wykorzystania funduszy unijnych w województwie zachodniopomorskim

Numer referencyjny
39/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Modele rozwoju socjo-ekonomicznego
Społeczeństwo obywatelskie
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Usługi analityczne w zakresie efektów wykorzystania funduszy unijnych w województwie zachodniopomorskim

Wykorzystanie środków unijnych na doskonalenie kapitału ludzkiego w województwie zachodniopomorskim (wysokość i kierunki)

Numer referencyjny
38/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Modele rozwoju socjo-ekonomicznego
Społeczeństwo obywatelskie
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Wykorzystanie środków unijnych na doskonalenie kapitału ludzkiego w województwie zachodniopomorskim (wysokość i kierunki)

Ekspertyzy w zakresie oceny strategii rozwoju miast i gmin woj. zachodniopomorskiego oraz innych opracowań na rzecz samorządu terytorialnego

Numer referencyjny
31/2009
Typ oferty
Ekspertyzy
Słowa kluczowe
Modele rozwoju socjo-ekonomicznego
Technika, Społeczeństwo i Zatrudnienie
Społeczeństwo obywatelskie
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Ekspertyzy w zakresie oceny strategii rozwoju miast i gmin woj. zachodniopomorskiego oraz innych opracowań na rzecz samorządu terytorialnego