Społeczeństwo obywatelskie

Analiza rynku zachodniopomorskiego pod względem potrzeb doskonalenia zasobów kapitału ludzkiego

Numer referencyjny
40/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Edukacja i szkolenia
Technika, Społeczeństwo i Zatrudnienie
Społeczeństwo obywatelskie
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Analizy rynku zachodniopomorskiego pod względem
potrzeb doskonalenia zasobów kapitału ludzkiego

Usługi analityczne w zakresie efektów wykorzystania funduszy unijnych w województwie zachodniopomorskim

Numer referencyjny
39/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Modele rozwoju socjo-ekonomicznego
Społeczeństwo obywatelskie
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Usługi analityczne w zakresie efektów wykorzystania funduszy unijnych w województwie zachodniopomorskim