Informacja i media

Projekty funkcjonalne wdrożeń systemów informatycznych klasy ERT

Numer referencyjny
37/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Oprogramowanie (Software)
Przetwarzanie/Wymiana danych
Modele rozwoju socjo-ekonomicznego
Informacja i media
Technika, Społeczeństwo i Zatrudnienie
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Projekty funkcjonalne wdrożeń systemów informatycznych klasy ERT
(np. Great Plains Dynamics, CDN XL, Rekord),

Analiza potrzeb informacyjnych w zakresie nowych technologii informatycznych (programy, kursy ZSI, ERP)

Numer referencyjny
36/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Informacja i media
Technika, Społeczeństwo i Zatrudnienie
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Analiza potrzeb informacyjnych w zakresie nowych technologii informatycznych
(programy, kursy ZSI, ERP)