Zostań ekspertem Komisji Europejskiej oceniającym wnioski i projekty w programach na lata 2021 – 2027

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do zarejestrowania się w bazie ekspertów na okres programowania 2021 – 2027. Poszukiwani specjaliści oceniać będą m.in. złożone wnioski o dofinansowanie (np. w ramach Horyzontu Europa), czy też realizację pozyskanych już projektów.
Rejestracji można dokonywać na portalu Funding&Tenders Portal Expert Database.

Szczegółowe informacje na temat warunków oraz zasad aplikowania dostępne są na stronie internetowej.

Jeśli są już Państwo zarejestrowani jako eksperci (odpowiedzieli na jedno z wcześniejszych zaproszeń) i wyrazili chęć udziału w ewaluacji obecnych i przyszłych programów (np. Horyzont Europa), pozostaną Państwo w bazie danych. Niemniej jednak istotne jest bieżące aktualizowanie informacji zawartych w indywidualnym profilu (zgłoszeniu), do czego namawiamy i zapraszamy do indywidualnych konsultacji z konsultantami Regionalnego Punktu Kontaktowego PR UE w Szczecinie pod nr tel. 91 449 47 23 lub e-mail: rtd@zut.edu.pl

Prosimy pamiętać, że podczas rejestracji, w swoim profilu, w części dotyczącej ochrony danych osobowych jest możliwość wyboru opcji, kto może zobaczyć dane (wyszczególnione są kategorie instytucji). Jeśli wybiorą Państwo ostatnią z możliwości zatytułowaną: „Wszystkich programów i podprogramów wyżej wybranych instytucji unijnych i spoza UE”, Państwa profil będzie widoczny dla szeregu podmiotów.
 

Komentarze