Zaproszenie do oceny aplikacji postdoc w ramach projektu COFUND w Madrycie

Poszukiwani są międzynarodowi eksperci do oceny aplikacji składanych na staże podoktorskie do programu CONEX Plus w ramach działań MSCA-COFUND. Recenzji podlegają zaledwie dwie strony wniosku, a także CV kandydata. Za każdą ocenę otrzymuje się 200 Euro.

Obszary RIS3 (Strategia Badań i Innnowacyjności), w których realizowane są projekty:
•    Zaawansowane materiały, technologie produkcyjne i przestrzeń kosmiczna;
•    Energia, środowisko i transport ( w tym aeronautyka);
•    Zdrowie i biotechnologia; 
•    Technologie informacyjne i komunikacja;
•    Nauki społeczne i humanistyczne. 

Zapraszamy do rejestracji!

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z p. Sarą Tabor-Osińską – konsultantką Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych, e-mail: sara.tabor@zut.edu.pl, tel. 91 449 45 49.
 

Komentarze