Wystawa on-line Science is wonderful! – promocja badań, nauki i innowacji

W ramach drugiej edycji Europejskich Dni Badań i Innowacji UE, w dniach 22-24 września 2020r. odbędzie się wystawa on-line Science is wonderful!. Zachęcamy stypendystów MSCA 
i naukowców zaangażowanych w projekty badawczo-innowacyjne PR Horyzont 2020 do zgłaszania swoich trwających, bądź niedawno zakończonych projektów. To okazja na zaprezentowanie wyników prac, skupionych między innymi na walce z COVID-19. Ponadto, projekty dotyczyć mogą kwestii związanych z planem działania Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal) i misjami przyszłego PR Horyzont Europa. To niepowtarzalna szansa na autoprezentację, nawiązanie kontaktów i znalezienie partnerów oraz możliwości.

Do 5 lipca br. mogą Państwo zgłosić swój projekt poprzez formularz umieszczony na stronie. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 15 lipca 2020r. 
 

msca_science_is_wonderful_2020_online_exhibition_twitter_v2_1.png