WoodINN – ogłoszenie o konkursie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs pt.: WoodINN w ramach działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" POIR, który jest skierowany do przedstawicieli sektora leśno-drzewnego i meblarskiego oraz przemysłów współpracujących. Program jest wspólną inicjatywą konsorcjum WOODSTRATEG i Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli.

Celem programu WoodINN jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności tego sektora w perspektywie do 2026 roku poprzez opracowanie lub usprawnienie technologii wykorzystywanych w przemyśle leśno-drzewnym i meblarskim, jak również w przemysłach towarzyszących, do których można zaliczyć produkcję tworzyw sztucznych, blach, profili stalowych czy aluminiowych wykorzystywanych przez sektor leśno-drzewny i meblarski. Agenda badawcza programu kładzie nacisk na tworzenie nowych oraz znacząco udoskonalonych produktów, w szczególności tych o szczególnych właściwościach i funkcjach, przy jednoczesnym wprowadzaniu rozwiązań zapewniających efektywne zużycie surowca i energii oraz racjonalne wykorzystanie środków chemicznych stosowanych przez przemysł. Dofinansowanie udzielone będzie na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. O wsparcie ubiegać się mogą zarówno przedsiębiorcy, jak i konsorcja przedsiębiorstw.

Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu:
Obszar tematyczny I: Nowoczesne surowce i materiały dla sektora leśno-drzewnego i meblarskiego
Obszar tematyczny II: Innowacyjne produkty sektora leśno-drzewnego i meblarskiego o unikatowych i zaprojektowanych funkcjach i właściwościach użytkowych
Obszar tematyczny III: Innowacyjne technologie produkcyjne i procesy wytwórcze w sektorze leśno-drzewnym i meblarskim

Minimalna kwota o jaką można wnioskować to 1,5 mln PLN, a maksymalna poziom dofinansowania na realizację grantu to 12 mln PLN zł. Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie dla Programu sektorowego WoodINN wynosi 120 mln PLN.

Wnioski można składać od 14 marca do 28 kwietnia 2017 r.

Szczegółowe zasady aplikowania oraz zakres merytoryczny konkursu znajduje się na stronie NCBR.

Image removed.