Szkolenie: HORYZONT 2020 – możliwości finansowania badań, rozwoju i innowacji dla naukowców i przedsiębiorców w obszarze zdrowia

Zapraszamy wszystkich pracowników naukowych oraz przedsiębiorców na szkolenie w zakresie możliwości aplikowania o finansowanie badań i innowacji w Programie Ramowym Horyzont 2020 w obszarze zdrowia.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie mają przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie pt. „HORYZONT 2020 – możliwości finansowania badań, rozwoju i innowacji dla naukowców i przedsiębiorców w obszarze zdrowia”, które odbędzie się 24 października br., w godz. 10:00-14:00, w Rektoracie PUM w Szczecinie przy ulicy Rybackiej 1, w Sali Rad Wydziału (I piętro).

Wydarzenie skierowane jest do pracowników jednostek naukowych oraz przedsiębiorców zainteresowanych składaniem wniosków projektowych do programu Horyzont 2020.

Szkolenie będzie podzielone na dwa odrębne bloki. Istnieje możliwość wzięcia udziału w całości wydarzenia bądź w wybranym bloku.

W pierwszej części wydarzenia zostaną poruszone następujące kwestie:

  • struktura programu Horyzont 2020
  • Participant Portal – możliwości dla naukowców i przedsiębiorców
  • aktualne nabory wniosków w zakresie zdrowia – wybrane tematy
  • SME Instrument – finansowanie dla MŚP
  • Horizon Europe – co w trawie piszczy?
  • jak zostać ekspertem Komisji Europejskiej?

Druga część szkolenia będzie dotyczyła aplikowania do programu Horyzont 2020 i wyjaśni następujące zagadnienia:

  • struktura wniosku projektowego
  • na co zwrócić uwagę przy pisaniu aplikacji w zakresie zdrowia?
  • najczęściej popełniane błędy przy przygotowywaniu wniosku

Szkolenie poprowadzi Pani Joanna Niedziałek – ekspert w obszarze zdrowia, zmian demograficznych i dobrostanu z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w Warszawie.

Uczestnictwo w wydarzeniu wymaga rejestracji. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: e-mail: Angelika.Lysiak@zut.edu.pl; tel. +48 91 449 47 23.

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Tagi
Szkolenia