HORYZONT 2020 – możliwości finansowania badań, rozwoju i innowacji dla naukowców i przedsiębiorców w obszarze zdrowia

Zapraszamy wszystkich pracowników naukowych oraz przedsiębiorców na szkolenie w zakresie możliwości aplikowania o finansowanie badań i innowacji w Programie Ramowym Horyzont 2020 w obszarze zdrowia.

Liczba miejsc
50
Data rozpoczęcia
24.10.2018 — 10:30
Termin przyjmowania zgłoszeń
23.10.2018 — 12:00
Rodzaj wydarzenia
Szkolenie
Opis wydarzenia

Wydarzenie skierowane jest do pracowników jednostek naukowych oraz przedsiębiorców zainteresowanych składaniem wniosków projektowych do programu Horyzont 2020.

Szkolenie będzie podzielone na dwa odrębne bloki. Istnieje możliwość wzięcia udziału w całości wydarzenia bądź w wybranym bloku.

W pierwszej części spotkania zostaną poruszone następujące kwestie:

 • struktura programu Horyzont 2020
 • Participant Portal – możliwości dla naukowców i przedsiębiorców
 • aktualne nabory wniosków w zakresie zdrowia – wybrane tematy
 • SME Instrument – finansowanie dla MŚP
 • Horizon Europe – co w trawie piszczy?
 • jak zostać ekspertem Komisji Europejskiej?

Druga część szkolenia będzie dotyczyła aplikowania do programu Horyzont 2020 i wyjaśni następujące zagadnienia:

 • struktura wniosku projektowego
 • na co zwrócić uwagę przy pisaniu aplikacji w zakresie zdrowia?
 • najczęściej popełniane błędy przy przygotowywaniu wniosku

Spotkanie poprowadzi Pani Joanna Niedziałek – ekspert w obszarze zdrowia, zmian demograficznych i dobrostanu z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w Warszawie.

Wykładowca
Fałsz
Joanna
Niedziałek
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Warszawie
Tak
Nie
Agenda
10:30-10:40
Powitanie
Kamila Leszczak-Byszkiewicz, Centrum Transferu Technologii PUM w Szczecinie
not-promoted
10:40-12:10
BLOK I: Horyzont 2020 – co, gdzie, za ile?
• Struktura programu Horyzont 2020
• Participant Portal – możliwości dla naukowców i przedsiębiorców
• Aktualne nabory wniosków w zakresie zdrowia – wybrane tematy
• SME Instrument – finansowanie dla MŚP
• Horizon Europe – co w trawie piszczy?
• Jak zostać ekspertem Komisji Europejskiej?
Joanna Niedziałek, KPK
not-promoted
12:30-14:00
BLOK II: Horyzont 2020 – ABC pisania wniosku
• Struktura wniosku projektowego
• Na co zwrócić uwagę przy pisaniu aplikacji w zakresie zdrowia?
• Najczęściej popełniane błędy przy przygotowywaniu wniosku
Joanna Niedziałek, KPK
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
Lokalizacja
sala Rady Wydziału (I piętro)

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Rybacka 1
70-204 Szczecin
Polska

Organizator wydarzenia
 ALysiak.jpg
Angelika
Łysiak
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT

kierownik projektu RPK

Szczegóły dojazdu
Zapytanie o szkolenie dedykowane

Szkolena dedykowane

Form

Inne wydarzenia

 • #009ED2
 • #59A832
29.05.2019
Spotkanie