Successful R&I in Europe - konferencja służąca poszukiwaniu partnerów do projektów

2-3 marca br. w Düsseldorfie odbędzie się konferencja pn. Successful R&I in Europe, poświęcona poszukiwaniu partnerów do projektów badawczych w ramach programu Horyzont 2020. Organizatorami wydarzenia są Ministerstwo Innowacji, Nauki i Badań Kraju Związkowego Nadrenii Północnej i Westfalii oraz sieć Enterprise Europe Network, przy wsparciu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej.

Konferencja skierowana jest zarówno do naukowców jak i przedsiębiorców. Tematyka wydarzenia będzie się koncentrować wokół siedmiu dziedzin:

  • teleinformatyka,
  • energia,
  • nanotechnologia/materiały,
  • zrównoważona gospodarka,
  • nauki o życiu,
  • transport,
  • SME Instrument.

Rejestracja trwa do 22 lutego br. Opłata konferencyjna wynosi 120 euro. Osoby, które zechcą się zaprezentować podczas warsztatów tematycznych mogą wziąć udział w tzw. Call for Presentations, który zwalnia z opłaty konferencyjnej. 8 lutego br. mija termin składania propozycji swoich wystąpień. Udział w spotkaniu będzie doskonałą okazją do nawiązania międzynarodowej współpracy z badaczami, z takich krajów jak Niemcy, Holandia, Belgia, Finlandia, Francja oraz Izrael. 

Podczas sesji głównych zostaną zaprezentowane realizowane oraz zakończone sukcesem projekty, a także zespoły poszukujące partnerów do konsorcjum. Uczestnicy dowiedzą się również z jakich usług mogą skorzystać przy tworzeniu i składaniu projektów.

Naukowcy z ZUT, którzy są zainteresowani udziałem w konferencji proszeni są o kontakt z Pawłem Żebrowskim (tel. 43-64, e-mail Pawel.Zebrowski@zut.edu.pl) lub Ewą Witoń-Morgiewicz (tel. 47-23, e-mail Ewa.Witon@zut.edu.pl) do 27 stycznia br.

Gorąco zapraszamy do udziału! Więcej informacji na stronie konferencji.

Image removed.