Solar-Driven Chemistry - międzynarodowy konkurs z zakresu procesów fotochemiczych

Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór wniosków do konkursu na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu procesów fotochemiczych w świetle słonecznym Solar-Driven Chemistry.

Zakres tematyczny:

  • Materiały do konwersji i zbierania światła, katalizatory, materiały membranowe, materiały elektrodowe  itp.,
  • Zagadnienia materiałowe  (np. stabilność fotochemiczna materiałów wykorzystywanych w procesach fotochemicznych),
  • Mechanizmy procesów fotokatalitycznych z udziałem małych cząstek chemicznych i inżynieria tych procesów,
  • Fotokataliza i fotoelektrochemia heterogeniczna,
  • Fotokatalityczy rozkład wody,
  • Fotochemiczna i fotoelektrochemiczna redukcja CO2.

Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z przynajmniej dwóch zespołów badawczych pochodzących z co najmniej dwóch krajów biorących udział w konkursie.

Procedura aplikacyjna jest dwuetapowa, nabór wniosków wstępnych zakończy się 13 lutego 2018.

Czas trwania projektu to 24 lub 36 miesięcy

Szczegółowe informacje oraz lista krajów biorących udział w konkursie Solar-Driven Chemistry dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki.