Rządowe stypendia naukowe w Izraelu

Zapraszamy polskich studentów, doktorantów i pracowników naukowych (zwłaszcza kierunków ścisłych i przyrodniczych) do nawiązania kontaktu z izraelskimi uczelniami i ubiegania się o stypendia naukowo-badawcze w Izraelu.

Na podstawie Programu wykonawczego na lata 2011-2014 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej, strona izraelska co roku przyznaje:

  • 5 stypendiów specjalistycznych na 8-miesięczny (rok akademicki) pobyt naukowo-badawczy w Izraelu dla studentów, doktorantów i młodych naukowców;
  • 1 stypendium na 8-miesięczny (rok akademicki) pobyt naukowobadawczy dla studentów i pracowników naukowych, reprezentujących różne dziedziny, w tym studia artystyczne;
  • 4 stypendia na letni kurs języka hebrajskiego, tzw. ulpan.

Stypendium obejmuje opłatę za studia i częściowo pokrywa koszty pobytu w Izraelu. Nie obejmuje natomiast biletu lotniczego. Warunki ubiegania się o stypendium:

  • obywatelstwo polskie,
  • wiek do 35 lat,
  • minimum stopień licencjata lub inżyniera (również zachęcamy osoby ze stopniem magistra, doktora i wyżej),
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • bardzo dobre osiągnięcia naukowe,
  • stan zdrowia pozwalający na odbycie studiów za granicą.

Termin składania aplikacji mija 9 grudnia 2018 r.

Szczegóły i informacje dotyczące stypendiów naukowych w Izraelu dostępne są na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Pionem Programów dla Naukowców Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.