Regionalne agendy naukowo–badawcze (RANB)

Trwa nabór wniosków do inicjatywy Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze RANB w ramach poddziałania 4.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Program skierowany jest do konsorcjów z udziałem przedsiębiorców i jednostek naukowych, w których liderem jest jednostka naukowa. Ma umożliwić właściwą koordynację w zakresie prowadzonych prac B+R, wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje. Takie działanie pozwoli wyselekcjonować projekty najwyższej jakości, mające znaczący wpływ na rozwój gospodarczy Polski oraz poszczególnych regionów.

Realizacja działania przebiega dwuetapowo. Najpierw należy określić zakres tematyczny agend badawczych, następnie odbywa się konkurs na dofinansowanie projektów B+R na podstawie kryteriów zaakceptowanych przez Komitet Monitorujący POIR. Finansowanie otrzymają tylko projekty na badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe, ukierunkowane na regionalne agendy naukowo-badawcze.

Tematyka projektów powinna dotyczyć innowacyjnych rozwiązań z dziedzin takich jak energetyka, turystyka medyczna czy przemysł włókienniczy.

Minimalna wartość projektów o jaką można się ubiegać to 2 mln zł. Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania projektu to 100% dla jednostek naukowych oraz 25-85% dla przedsiębiorstw.

Nabór wniosków prowadzony będzie od 30 czerwca do 29 lipca 2016 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR.

 

RANB

 

Komentarze