Przypominamy o otwartym naborze wniosków do konkursu RISE na wymianę osobową pracowników!

Trwa nabór wniosków Research and Innovation Staff Exchange (RISE) w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie w Horyzoncie 2020. Projekty te są niezwykle atrakcyjne dla wnioskodawców, gdyż dotyczą wszystkich dyscyplin naukowych, również z zakresu nauk społecznych. Dodatkowo wysoko ceniona jest interdyscyplinarność oraz współpraca pomiędzy sektorem akademickim a szeroko pojętym sektorem pozaakademickim.

Program polega na wymianie pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami pracujących w różnych krajach i sektorach (naukowcy, w tym doktoranci oraz kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna). Ma na celu wymianę wiedzy i pomysłów przynoszących nowe rozwiązania, produkty, usługi oraz przyczyniających się zarówno do rozwoju innowacji, jak i zaawansowania poziomu europejskich badań, a także rozwoju kariery uczestniczących pracowników. Komplementarny maksymalnie 4-letni projekt badawczo-innowacyjny realizowany przez konsorcjum składające się z co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów (w tym minimum 2 kraje członkowskie UE lub stowarzyszone z H2020), oparty jest na oddelegowaniu pracowników na okres od 1 do 12 miesięcy do członków konsorcjum. Wyjazdy zaangażowanych osób mogą być w trakcie trwania całego projektu dzielone na krótsze okresy. Realizacja grantu, oprócz prowadzenia badań, powinna obejmować także organizację szkoleń i konferencji. 

Nabór wniosków do programu RISE potrwa do 28 kwietnia 2020 r.

Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE zaprasza naukowców i instytucje do konsultowania swoich wniosków. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z p. Agnieszką Aloksa, e-mail: Agnieszka.Aloksa@zut.edu.pl, tel. 91 449 41 53. 

Komentarze